Γιατί η μετατροπή των Cocos των 2,040 δισ σε μετοχές συμφέρει την Πειραιώς - Γιατί θα ήταν λάθος να εκδοθούν μετοχές για τους τόκους 164 εκατ και τι θα συμβεί στην μετοχή;

Γιατί η μετατροπή των Cocos των 2,040 δισ σε μετοχές συμφέρει την Πειραιώς - Γιατί θα ήταν λάθος να εκδοθούν μετοχές για τους  τόκους 164 εκατ και τι θα συμβεί στην μετοχή;
Η αύξηση κεφαλαίου πάντως νομοτελειακά θα έρθει στην Πειραιώς είναι θέμα χρόνου και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί και πρακτικά οι αποφάσεις έχουν παρθεί για την Τράπεζα Πειραιώς.
Το Bankingnews όπως έγκαιρα έχει αποκαλύψει το Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές ύψους 2,040 δισεκ. ευρώ εντός του Δεκεμβρίου 2020 θα μετατραπεί σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Ο SSM o Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών που υπάγεται στην ΕΚΤ θα συνεδριάσει 12 και 13 Νοεμβρίου 2020 για να εξετάσει πλειάδα τραπεζικών ζητημάτων και μεταξύ άλλων και το ζήτημα της Πειραιώς.
Λόγω κρίσης, ύφεσης και έξαρσης των προβλημάτων ο SSM έχει διαμηνύσει στις τράπεζες να μην πληρώσουν μέρισμα και να μην καταβάλλουν τόκους σε διάφορες εκδόσεις όπερ σημαίνει να διαφυλάξουν τα κεφάλαια τους που είναι απόλυτη προτεραιότητα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TXΣ) που κατέχει το 26,4% της Πειραιώς, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος και εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο θα κατέχει 61,3%.
Τα 2,040 δισεκ. τα είχε καταβάλλει το ΤΧΣ στην Πειραιώς το 2015 στο πλαίσιο της τότε ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.
Είχε δώσει το ΤΧΣ και 2 δισεκ. Cocos και στην Εθνική τράπεζα τα οποία ωστόσο αποπλήρωσε πουλώντας την Finansbank την θυγατρική της στην Τουρκία.                                             

Τι σημαίνει η μετατροπή του Cocos σε μετοχές;

Το ελληνικό δημόσιο μέσω ενός ομολόγου μετατρέψιμου σε μετοχές Cocos (Contingent convertible bond), ύψους 2,040 δισεκ. συνέβαλλε στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς το 2015.
Το Cocos έληγε τον Δεκέμβριο του 2022.
Κάθε χρόνο η Πειραιώς είχε συμβατική υποχρέωση να πληρώνει τους τόκους του Cocos τα 163 εκατ ευρώ περίπου.
Μια φορά η Πειραιώς δεν πλήρωσε το 2018, ενεργοποιώντας την ρήτρα μη καταβολής τόκων αλλά με βάση την σύμβαση κράτους – Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με Πειραιώς, δεν έχει άλλη φορά δικαίωμα να μην πληρώσει τους τόκους.
Εάν δεν καταβάλλει τους τόκους τα 163 εκατ που προκύπτουν από το επιτόκιο 8%, τότε αυτομάτως το μετατρέψιμο ομόλογο… μετατρέπεται σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Ο SSM δεν εγκρίνει την καταβολή των τόκων όχι για ταμειακούς λόγους, καθώς η ρευστότητα της Πειραιώς είναι πολύ ισχυρή αλλά για κεφαλαιακούς λόγους.
Τα 163 εκατ θα αφαιρεθούν από τα κεφάλαια και όχι από την ρευστότητα και αυτό προφανώς σταθμίζεται με μεγάλη προσοχή από τον εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών.
Η Πειραιώς με 16,1% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αλλά 14,1% CET1 και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ 13,7% οριακά πληροί τα κριτήρια.
Μπορεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να είναι 11,25% αλλά στην πραγματικότητα σε εποχή κανονικότητας διαμορφώνεται σε 14,25%.
Οπότε εύλογα το ζήτημα των 163 εκατ των τόκων του Cocos δεν θεωρείται αμελητέα ποσότητα για τα κεφάλαια.

Γιατί συμφέρει η μετατροπή του Cocos σε μετοχές;

Θα πρέπει να τονιστεί με σαφή τρόπο ότι η μετατροπή των Cocos των 2,040 δισεκ. ευρώ σε μετοχές συμφέρει την Πειραιώς και τους ιδιώτες μετόχους.
Αναλύοντας στατικά το θέμα των Cocos το ΤΧΣ δηλαδή το δημόσιο θα βρεθεί από 26,4% στο 61,3% οι ιδιώτες μέτοχοι θα υποστούν απίσχναση – αραίωση – dilution δηλαδή θα περάσει η Πειραιώς στο κράτος και οι ιδιώτες μέτοχοι θα δουν να μειώνεται κατά 50% τα ποσοστά που κατείχαν στην τράπεζα.
Εάν όμως αναλυθεί δυναμικά η μετατροπή του Cocos σε μετοχές τότε
1)Οι ιδιώτες μέτοχοι υπό μια έννοια κερδίζουν γιατί το ελληνικό δημόσιο – ΤΧΣ θα μετατρέψει υφιστάμενο ομόλογο – κεφάλαιο σε μετοχές στα 6 ευρώ την τιμή της αύξησης του 2015 μετά το reverse split οπότε ο πραγματικά χαμένος είναι το δημόσιο.
Εάν η τιμή μετατροπής ήταν στις τρέχουσες τιμές στα 0,65 ευρώ περίπου π.χ. το ελληνικό δημόσιο – ΤΧΣ θα έλεγχε μετά την μετατροπή το 98% της τράπεζας.
2)Τα 2,040 δισεκ. η Πειραιώς κάποια στιγμή έπρεπε να τα αποπληρώσει συγκεκριμένα Δεκέμβριο του 2022 κάτι τέτοιο όμως ήταν αδύνατο.
Μετατρέποντας το ομόλογο Cocoς σε μετοχές μπορεί να ειπωθεί ότι ένας πραγματικός κίνδυνος εξαλείφεται.
Πλέον οι μέτοχοι δεν έχουν να περιμένουν άλλη αρνητική έκπληξη από την Πειραιώς.
3)Σε μια μελλοντική αύξηση κεφαλαίου στην Πειραιώς εάν συμμετάσχει και το ΤΧΣ – πρέπει να αλλάξει ο νόμος ώστε να συμμετάσχει – θα είναι θετική εξέλιξη για τα κεφάλαια της Πειραιώς.
Εάν δεν συμμετάσχει τότε οι μέτοχοι που θα καλύψουν την αύξηση θα αποκτήσουν τον έλεγχο και το ποσοστό του ΤΧΣ από 61,3% θα μειωθεί στο 10% με 15%.

Γιατί θα ήταν λάθος να εκδοθούν μετοχές για τους τόκους των 163 εκατ ευρώ;

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Πειραιώς θα μπορούσε να πληρώσει τους τόκους με μετοχές δηλαδή με αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος των τόκων δηλαδή 163 εκατ αλλά αυτή η εξέλιξη θα δημιουργούσε μεγάλη αβεβαιότητα και ανησυχίες γιατί με 163 εκατ τόκους το ΤΧΣ από 26,4% θα βρεθεί στο 50% άπαξ και η αύξηση θα υλοποιείτο σε τρέχουσα τιμή.
Για να γίνει αντιληπτό το ΤΧΣ με αύξηση 163 εκατ θα αύξανε το ποσοστό του από 26,4% στο 50% αλλά με την παραδοχή ότι η τιμή της αύξησης θα ήταν η τρέχουσα και με την μετατροπή 2,040 δισεκ. Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ το ΤΧΣ από 26,4% θα βρεθεί στο 61,3%.
Η πληρωμή των τόκων των 163 εκατ με μετοχές θα ήταν απόλυτο όφελος για το ΤΧΣ και το ελληνικό δημόσιο και απόλυτη καταστροφή για τους ιδιώτες μετόχους, θα εξαφανίζονταν γιατί μετά θα ακολουθούσε και η μετατροπή των 2,040 δισεκ. ευρώ του Cocos σε μετοχές.
Οι ιδιώτες μέτοχοι σε αυτό το σενάριο θα εξαϋλώνονταν στην κυριολεξία.
Με την μετατροπή του Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ ο Paulson από 6,62% που κατέχει στην Πειραιώς θα μειωθεί στο 3,6%.
Ο Mistakidis που κατέχει 5,14% θα μειωθεί στο 2,5% και το Bienville Capital στο 2% - εάν ήδη δεν έχει μηδενίσει –

Τι θα συμβεί με την μετοχή της Πειραιώς;

Ήδη η αποτίμηση της Πειραιώς έχει υποχωρήσει στα 285 εκατ με τιμή στα 0,65 ευρώ ενώ σημείωσε χαμηλό 0,5170 ευρώ.
Για το ορατό μέλλον δεν θα πρέπει να αναμένονται άλλες αρνητικές εκπλήξεις στους μετόχους.
Όποτε και όταν προχωρήσει το σχέδιο της αύξησης κεφαλαίου νομοτελειακά θα πραγματοποιηθεί με μεγάλο discount – έκπτωση περίπου 40%...
Η αύξηση κεφαλαίου πάντως νομοτελειακά θα έρθει στην Πειραιώς είναι θέμα χρόνου και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.
H αύξηση κεφαλαίου δεν θα είναι 800 εκατ αλλά μεγαλύτερη.
Πιθανότερο σενάριο μέσα στο α΄ 4μηνο του 2021 ή στο α΄ 6μηνο του 2021.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου και η κάλυψη από ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια θα είναι η υγεία η λύτρωση των ελληνικών τραπεζών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS