ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένο κατά 3,8% το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2019

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένο κατά 3,8% το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2019
Αυξημένο το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών πέρυσι
Αυξημένο κατά 3,8% σε σύγκριση με το 2018 ήταν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Συγκεκριμένα, το 2019 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά έφτασε τα 122,7 δισ. ευρώ, από 118,2 δισ. ευρώ που ήταν το 2018.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 2,1% το 2019 σε σύγκριση με το 2018, από 124,4 δισ. ευρώ σε 127 δισ. ευρώ.
Επίσης, το 2019 το ποσοστό αποταμίευσης (που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ ήταν -3,5% έναντι -5,2% το 2018.
Από τα στοιχεία για τους ετήσιους μη- χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής:

*Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 17,1% το 2019, σε σύγκριση με 16,8% το 2018.

*Πέρυσι καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 3 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2018.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,8 δισ. ευρώ (στα 76,6 δισ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ (στα 73,5 δισ. ευρώ).

*Η συνολική οικονομία παρουσίασε πέρυσι καθαρή λήψη δανείων -1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή, σε σύγκριση με το 2018 που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε -4,3 δισ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS