Ο SSM πιθανόν να ζητήσει την ολική μετατροπή του Cocos 2,040 δισ. της Πειραιώς σε μετοχές – Το ΤΧΣ από 26,4% θα φθάσει στο 60%

Ο SSM πιθανόν να ζητήσει την ολική μετατροπή του Cocos 2,040  δισ. της Πειραιώς σε μετοχές – Το ΤΧΣ από 26,4% θα φθάσει στο 60%
Το bankingnews εδώ και μήνες αναφέρει ότι η προτιμητέα λύση για την Πειραιώς, το ζητούν και οι βασικοί μέτοχοι είναι η μετατροπή του Cocos σε μετοχές δηλαδή τα 2,040 δισεκ. ευρώ να μετατραπούν σε μετοχές με τιμή τα 6 ευρώ
Ενώ η τράπεζα Πειραιώς έχει τρεις επιλογές ως προς το ομόλογο μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους 2,040 δισεκ. και την συμβατική της υποχρέωση να πληρώσει τους τόκους με μετρητά ύψους 164 εκατ ευρώ αρχές Δεκεμβρίου 2020… ωστόσο οι εποπτικές αρχές του SSM της ΕΚΤ προσανατολίζονται να ζητήσουν από την τράπεζα την ολική μετατροπή του σε μετοχές.
Ορισμένες πηγές αναφέρουν τα εξής «η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η ολική μετατροπή του Cocos σε μετοχές.
Δεν μπορεί εν μέσω νέου γύρου lockdown στην Ευρώπη, να επιτραπεί να πληρωθούν τόκοι ομολόγου, όταν π.χ. απαγορεύεται η καταβολή μερισμάτων σε μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη.
Επίσης με την αποτίμηση της Πειραιώς να έχει υποχωρήσει στα 313 εκατ η Πειραιώς πως θα καταβάλλει τόκους που αναλογούν στο 50% της χρηματιστηριακής της αξίας.
Ο SSM συνεδριάζει για διάφορα ζητήματα 12 Νοεμβρίου και θα εξεταστεί και το θέμα της Πειραιώς»

Το bankingnews εδώ και μήνες αναφέρει ότι η προτιμητέα λύση για την Πειραιώς, το ζητούν και οι βασικοί μέτοχοι είναι η μετατροπή του Cocos σε μετοχές δηλαδή τα 2,040 δισεκ. ευρώ να μετατραπούν σε μετοχές με τιμή τα 6 ευρώ.
Ούτε η παράταση ήταν ενδεδειγμένη λύση, ούτε η καταβολή των τόκων με έκδοση ομολόγου tier 1, ούτε η καταβολή των τόκων με έκδοση νέων μετοχών είναι ορθή.
Με παράταση η Πειραιώς θα πλήρωνε ένα ομόλογο 2,040 δισεκ. 3,5 δισεκ. σε τόκους και κεφάλαιο.

Τι είναι το Contingent convertible bond ή Cocos;

Ως γνωστό η τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης του 2015 έλαβε κρατική βοήθεια και πέραν της αύξησης κεφαλαίου ενίσχυσε τα κεφάλαια της και με έκδοση ομολόγου μετατρέψιμου σε μετοχές γνωστό και ως Cocos (Contingent convertible bond).
Το ομόλογο αυτό λήγει τον Δεκέμβριο του 2022 και η Πειραιώς έχει υποχρέωση να καταβάλλει κάθε χρόνο τόκους ίσους με το 8% του κεφαλαίου δηλαδή 164 εκατ ευρώ.
Επίσης και με βάση τους όρους των μετατρέψιμων ομολογιών η Πειραιώς δεν έχει πληρώσει τους τόκους μια φορά οπότε δεν δικαιούται δεύτερη φορά να μην πληρώσει τους τόκους.
Εάν οι τόκοι δεν πληρωθούν τότε αυτομάτως μετατρέπεται το Cocos σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ δηλαδή την τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2015 μετά το Reverse Split.

Οι εναλλακτικές βάσει νόμου και ο ρόλο του SSM

Η Πειραιώς εκ των πραγμάτων έχει τρεις επιλογές
-Να πληρώσει με μετρητά τους τόκους των 164 εκατ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς το ΤΧΣ κάλυψε τα 2,040 δισεκ. του Cocos.
-Να πληρώσει με έκδοση μετοχών τους τόκους των 164 εκατ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέσω έκδοσης μετοχών, δηλαδή αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος του ποσού των τόκων δηλαδή τα 164 εκατ.
-Να μην πληρώσει τους τόκους και να μετατρέψει το ομόλογο των 2,040 δισεκ. σε μετοχές.
Η Πειραιώς διαθέτει 436,659 εκατ μετοχές και θα εκδοθούν για το Cocos 367 εκατ μετοχές μαζί με τους τόκους, πρακτικά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – Δημόσιο θα κατέχει στην Πειραιώς από 26,4% συνολικά 60%.
Στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά των ιδιωτών μετόχων θα μειωθούν αναλογικά.
Ο Paulson από 6,62% που κατέχει στην Πειραιώς θα μειωθεί στο 3,6%.
Ο Mistakidis που κατέχει 5,14% θα μειωθεί στο 2,5% και το Bienville Capital στο 2% - εάν ήδη δεν έχει μηδενίσει –

Το σχέδιο της διοίκησης της Πειραιώς είναι να πληρώσει τους τόκους με μετρητά εάν το επιτρέψει ο SSM

Η Πειραιώς είχε αποφασίσει να πληρώσει τους τόκους του Cocos τα 164 εκατ ευρώ δηλαδή με μετρητά στο πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου 2020.
Ωστόσο για να συμβεί αυτό πέραν της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται και η έγκριση του SSM του Μόνιμου Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών της ΕΚΤ.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα – όχι βεβαιότητα αλλά πιθανότητα – να μην εγκρίνει την καταβολή των τόκων με μετρητά γιατί αυτά θα αφαιρεθούν από τα κεφάλαια.
Η Πειραιώς μπορεί να διαθέτει συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16,1% αλλά με όρους πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ ο συνολικός δείκτης διαμορφώνεται στο 13,7% όταν προ κορωνοιού η Πειραιώς είχε ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας SREP 14,25% και αναπροσαρμόστηκε στο 11,25% λόγω του κορωνοιού.
Η Πειραιώς έχει 5,5 δισεκ. κεφάλαια και 2 δισεκ. το Cocos συνολικά 7,6 δισεκ. κεφάλαια.

Εάν η Πειραιώς δεν πληρώσει τους τόκους με μετρητά τι επιλογές έχει;

Με βάση την σύμβαση που καθορίζει το Cocos έχει την επιλογή της έκδοσης μετοχών, δηλαδή να εκδώσει μετοχές ύψους 164 εκατ. ευρώ δηλαδή να πληρώσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με μετοχές δηλαδή να υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου.
Όμως το βασικό θέμα εδώ είναι ότι η έκδοση μετοχών για τα 164 εκατ με ποια τιμή θα υλοποιηθεί;
Θα είναι με την τιμή μετατροπής του Cocos τα 6 ευρώ ή την τρέχουσα τιμή;
Εάν είναι με την τρέχουσα τιμή π.χ. το ελληνικό δημόσιο – ΤΧΣ θα βρεθεί να κατέχει από 115 εκατ μετοχές της Πειραιώς ή 26,4% συνολικά 330 εκατ μετοχές που αναλογούν στο 50% των μετοχών που θα διαθέτει η Πειραιώς ή περίπου 660 εκατ μετοχές μετά την έκδοση των νέων μετοχών.
Πρακτικά με 164 εκατ το ΤΧΣ θα βρεθεί από 26% στο 50%.
Εάν όμως η τιμή της έκδοσης των νέων μετοχών είναι η τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ – που είναι η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2015 μετά το reverse split – τότε θα εκδοθούν 27,5 εκατ μετοχές και το ΤΧΣ από 26% θα βρεθεί να ελέγχει το 30% των μετοχών της Πειραιώς.
Η δεύτερη επιλογή είναι να μετατραπεί όλο το ομόλογο των 2,040 δισεκ. ευρώ σε μετοχές Πειραιώς και ουσιαστικά να κρατικοποιηθεί η τράπεζα.

Ποιο ήταν το σχέδιο του Paulson;

Το σχέδιο του Paulson ο οποίος κατέχει το 6,62% της Πειραιώς ήταν απλό να επενδυθούν 800 εκατ και λαμβάνοντας την αποτίμηση της τράπεζας στα 313 εκατ ουσιαστικά το TXΣ - δημόσιο να υποστεί αραίωση, να μειωθεί το ποσοστό του και ταυτόχρονα να αυξηθεί του Paulson και των υπολοίπων ιδιωτών επενδυτών που θα συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου.
Το σχέδιο αυτό προσέκρουσε στην άρνηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αλλά και της κυβέρνησης.

Γιατί αντέδρασε το ΤΧΣ;

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αντέδρασε γιατί έγινε αντιληπτό ότι η Πειραιώς θα περνούσε στον έλεγχο των ιδιωτών μετόχων στο 10% της λογιστικής αξίας δηλαδή 0,10 της λογιστικής αξίας αφού με 800 εκατ θα αγόραζαν κεφάλαια 7 δισεκ.
Το ποσοστό του ΤΧΣ που εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον θα συρρικνωνόταν είτε μετατρεπόταν είτε όχι το Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο και έτσι για την ώρα πάγωσε η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης.

Τα ερωτηματικά

Από την διαδικασία ενίσχυσης των κεφαλαίων και των κινήσεων ιδιωτικοποίησης της Πειραιώς εγείρονται ορισμένα ερωτηματικά.

-Θα μπορούσε ο Paulson που έχει να δώσει σημεία ζωής από το 2015 να συγκεντρώσει νέα κεφάλαια;

-Θα μπορούσε ο Mistakidis ο οποίος επένδυσε 28 εκατ για να πάρει το 5,14% της Πειραιώς και εν συνεχεία ζητούσε να συμμετάσχει στην πώληση 200 εκατ προβληματικών δανείων με εγγύηση ακίνητα αξίας να επενδύσει νέα κεφάλαια στην Πειραιώς;

-Επιχειρήθηκε ή όχι με 800 εκατ να αλλάξει η μετοχική σύνθεση και επί της ουσίας με 800 εκατ να αγοράσουν τα 7 δισεκ. κεφάλαια της Πειραιώς δηλαδή με 0,11 της λογιστικής αξίας;

-Επιχειρήθηκε ή όχι η εκπαραθύρωση του βασικού μετόχου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ελέγχει το 26,4%;

-Το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές των 2 δισεκ. με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ θα μετατραπεί τελικώς;
Η αλήθεια είναι ότι είναι ορθό να μετατραπεί.

-Ο SSM της ΕΚΤ που συνεδριάζει 12 Νοεμβρίου 2020 θα εγκρίνει η Πειραιώς να πληρώσει με μετρητά τους τόκους του Cocos ύψους 160-164 εκατ (το Cocos των 2 δισεκ. φέρει επιτόκιο 8%) ή θα αποτιμηθεί το γεγονός ότι τα 160-164 εκατ αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% της χρηματιστηριακής αξίας της Πειραιώς;

-Γιατί η κυβέρνηση δεν συμφώνησε να επεκταθεί το μετατρέψιμο ομόλογο για άλλα 5 χρόνια από το 2022 που λήγει στο 2027;
Ήταν μόνο η ανησυχία για state aid για να μην θεωρηθεί κρατική βοήθεια;

-Γιατί δεν έγινε δεκτό οι τόκοι αντί μετρητών να πληρώνεται με υβριδικό τίτλο tier 1 ύψους 160 εκατ κατά το ύψος των ετήσιων τόκων;

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS