Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΣΙΔΜΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΣΙΔΜΑ
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΣΙΔΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 894η/23.10.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.395.556 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου,άυλων μετοχών της στην Kατηγορία Eπιτήρησης της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS