Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Γιατί συμφέρει την τράπεζα Πειραιώς η μετατροπή του μετατρέψιμου ομολόγου Cocos των 2 δισ. σε μετοχές στα 6 ευρώ;

Γιατί συμφέρει την τράπεζα Πειραιώς η μετατροπή του μετατρέψιμου ομολόγου Cocos των 2 δισ. σε μετοχές στα 6 ευρώ;
Η μετατροπή του Cocos του μετατρέψιμου ομολόγου σε μετοχές συμφέρει υπό την αίρεση ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα σηματοδοτήσει διοικητικές αλλαγές.
Η διοίκηση Χρήστου Μεγάλου στην τράπεζα Πειραιώς έχει κάνει σημαντικό έργο εάν ληφθεί υπόψη ότι η τράπεζα δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση σε κεφάλαια και NPEs με τις υπόλοιπες τράπεζες.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραδοχές η Πειραιώς καταφέρνει και τα 164 εκατ τόκους από το μετατρέψιμο ομόλογο Cocos των 2 δισεκ. να πληρώνει και να τιτλοποιεί προβληματικά δάνεια.
Η Πειραιώς κατά το πιθανότερο σενάριο θα ζητήσει και θα λάβει παράταση στο cocos των 2 δισεκ. που καλύφθηκε από το ελληνικό δημόσιο το 2015 με την υποχρέωση η τράπεζα να πληρώνει τόκο 8% ετησίως ή 164 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα Πειραιώς μια φορά δεν έχει πληρώσει τον τόκο και αυτό σημαίνει ότι έχει εξαντλήσει την ελαστικότητα του νόμου που περιβάλλει το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές Cocos.
To μετατρέψιμο ομόλογο λήγει τέλος 2022 εκδόθηκε στο τέλος του 2015 και πληρώθηκε πρώτη φορά τόκος τέλος του 2016.
Η DGComp η επιτροπή ανταγωνισμού θα δώσει το πράσινο φως της παράτασης αν και το θέμα δεν είναι ακόμη της παρούσης ακόμη απαιτούνται δύο χρόνια.

Ποιο είναι το βέλτιστο σενάριο;

Η τράπεζα Πειραιώς διαθέτει συνολικά κεφάλαια 7,64 δισεκ. εκ των οποίων τα 5,5 δισεκ. είναι core κεφάλαιο και ομολογιακά tier 2 και τα υπόλοιπα 2 δισεκ. είναι το cocos το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές.
Ταυτόχρονα η Πειραιώς έχει DTC δηλαδή αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4 δισεκ. ενώ το SREP ο ελάχιστος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 14,25% έχει μειωθεί στο 11,25%.
Επίσης η Πειραιώς διαθέτει 23,3 δισεκ. NPEs μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα με coverage ratio δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεως 45%.
Αυτό σημαίνει ότι οι συνολικές προβλέψεις είναι 10,5 δισεκ. άρα υπάρχει ένα υπόλοιπο 12,8 δισεκ. NPEs που δεν έχει επαρκείς εξασφαλίσεις.
Αυτή είναι η εικόνα της τράπεζας Πειραιώς, η οποία εκμεταλλευόμενη το παράθυρο ευκαιριών που άνοιξε προ κορωνοιού εξέδωσε ομολογιακά tier 2 ενισχύοντας τα κεφάλαια.
Ένα θέμα που σίγουρα θα προβληματίζει την Πειραιώς είναι το Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές.
Η Πειραιώς δεν θα το μετατρέψει και όπως αναφέρθηκε θα ζητήσει παράταση στην λήξη του εν λόγω ομολόγων των 2 δισεκ.
Όμως το βέλτιστο σενάριο της Πειραιώς θα ήταν να μετατρέψει το Cocos των 2 δισεκ. σε μετοχές αλλά γιατί;

Γιατί αξίζει η μετατροπή του Cocos σε μετοχές;

Η Πειραιώς μπορεί να μετατρέψει το ομόλογο των 2 δισεκ. που οφείλει στο κράτος σε μετοχές στην τιμή των 6 ευρώ ενώ η τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα είναι 1,25 ευρώ περίπου.
Η μετατροπή συμφέρει αλλά γιατί;
Το ελληνικό δημόσιο θα μετατρέψει υφιστάμενο κεφάλαιο – δεν θα επενδυθεί νέο κεφάλαιο – θα μετατρέψει το ομόλογο των 2 δισεκ. σε μετοχές Πειραιώς σε τιμή 6 ευρώ θα εκδοθούν 333 εκατ μετοχές.
Το ελληνικό δημόσιο από 26% θα εκτιναχθεί στο 58% και η πρώτη μεγάλη αλλαγή θα είναι η κρατικοποίηση της τράπεζας.
Όμως αυτή η εξέλιξη μόνο προσωρινή θα είναι και έχει οφέλη.
1)Στο μέλλον δεν θα ελλοχεύει ο κίνδυνος μετατροπής του cocos σε μετοχές.
Οπότε η Πειραιώς όποτε αποφασίσει να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου δεν θα έχει κανένα δυνητικό κίνδυνο.
2)Η Πειραιώς με την μετατροπή δεν θα ξαναπληρώσει 164 εκατ ετησίως τόκους για το Cocos.
Εάν πάρει παράταση η Πειραιώς ας υποθέσουμε έως το 2027 δηλαδή 5 ακόμη χρόνια αυτό σημαίνει ότι από το 2020 έως το 2027 θα πρέπει να πληρώσει 8 φορές 164 εκατ που σημαίνει 1,3 δισεκ. συν τα 500 εκατ που ήδη έχει πληρώσει συν τα 2 δισεκ που είναι η εξόφληση του κεφαλαίου όποτε λήξη το Cocos η Πειραιώς θα έχει πληρώσει για 2 δισεκ. 4 δισεκ. ευρώ προφανώς πανάκριβο κεφάλαιο.
Με την μετατροπή σε μετοχές η Πειραιώς θα αποφύγει να πληρώσει τα μελλοντικά 1,3 δισεκ. ευρώ.

Ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα;

Εάν υποθέσουμε ότι το σενάριο που περιγράφουμε υλοποιείτο, το δημόσιο θα ήταν ο μεγάλος χαμένος.
Γιατί;
Θα είχε μετατρέψει το cocos των 2 δισεκ. στα 6 ευρώ ενώ π.χ. η τρέχουσα τιμή είναι 1,25 ευρώ θα είχε αυξήσει προσωρινά το ποσοστό του το κράτος από 26% σε 58% αλλά… εάν η Πειραιώς αποφάσιζε στο μέλλον μια αύξηση π.χ. 1,5 δισεκ. με ιδιωτικά κεφάλαια το ελληνικό δημόσιο θα υποχωρούσε στο 22%.
Προφανώς όσο μεγαλύτερη η αύξηση τόσο θα μειώνεται το ποσοστό του δημοσίου στην Πειραιώς.
Π.χ. αύξηση 2 δισεκ. θα μειώσει το ποσοστό του δημοσίου στο 18% κ.ο.κ.
Ο μεγάλος κερδισμένος θα ήταν ο μελλοντικός ιδιώτης μέτοχος της τράπεζας Πειραιώς.
Εν συνεχεία η Πειραιώς έχοντας κάνει αυτές τις κινήσεις θα διαθέτει με βάση τα σημερινά δεδομένα 9 δισεκ. καθαρά κεφάλαια με μόλις 1 δισεκ. tier 2.
H Πειραιώς θα διέθετε σχεδόν 21% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και κεφαλαιακό μαξιλάρι με SREP 14,25% περίπου 2,6 δισεκ. ευρώ χωρίς να περιλαμβάνεται και η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου που θα μπορούσε να φθάσει το capital buffer στα 3 δισεκ.
Με 3 δισεκ. πλεονασματικό κεφάλαιο η Πειραιώς θα μπορούσε να μειώσει τα NPEs κατά 15 με 16 δισεκ. από 23,3 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.
Θα απελευθέρωνε μεγάλες παραγωγικές δυνάμεις και ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση αυτού του σχεδιασμού η Πειραιώς θα είχε NPEs ratio σχεδόν 5%.

Συμπέρασμα

Η μετατροπή του Cocos του μετατρέψιμου ομολόγου σε μετοχές συμφέρει υπό την αίρεση ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα σηματοδοτήσει διοικητικές αλλαγές.
Εάν εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία διοικητική αλλαγή η Πειραιώς έχει συμφέρον να μετατρέψει το Cocos σε μετοχές από το να συντηρεί κάτι τόσο ακριβό και τόσο ανασταλτικό για μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.
Η Πειραιώς δεν εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, το σημειώνουμε αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι το βέλτιστο σενάριο για την Πειραιώς, ούτε η παράταση συμφέρει γιατί θα πληρωθούν extra τόκοι 1,3 δισεκ. η Πειραιώς στο τέλος της ημέρας θα έχει πληρώσει 4 δισεκ. ευρώ για κεφάλαιο 2 δισ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης