Με δυνητικό ελληνικό χρέος 370 δισ. είναι ψευδαίσθηση η έννοια της βιωσιμότητας - Παρά το κούρεμα επί 10 χρόνια είναι στάσιμο

Με δυνητικό ελληνικό χρέος 370 δισ. είναι ψευδαίσθηση η έννοια της βιωσιμότητας - Παρά το κούρεμα επί 10 χρόνια είναι στάσιμο
Οι εκθέσεις βιωσιμότητας DSA για το ελληνικό χρέος θα συνεχίσουν να το χαρακτηρίζουν μη βιώσιμο
Μια ψευδαίσθηση κυριαρχεί το έσχατο διάστημα για το ελληνικό χρέος.
Άπαξ και 260 δισεκ. σε σύνολο 362 δισεκ. του συνολικού χρέους της κεντρικής διοίκησης μαζί με τα repos, έχουν ρυθμιστεί από τους δανειστές και η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλά επιτόκια π.χ. στο 1,06% στην 10ετία… δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υφίσταται θέμα βιωσιμότητας. 
Είναι όμως έτσι;
Εάν δει κανείς την διαχρονική εξέλιξη είτε του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς τα repos ή το χρέος της κεντρικής διοίκησης μαζί με τα repos δηλαδή τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό εξάγει το συμπέρασμα ότι το χρέος τα τελευταία 8 χρόνια είναι σταθερό.
Επίσης και λόγω των έκτακτων συνθηκών το χρέος θα αυξηθεί για τους εξής προφανείς λόγους που δεν οφείλονται στην κυβέρνηση αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας.
Η Ελλάδα θα πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης 16,69 δισεκ. επιχορηγήσεις έναντι αρχικού σχεδίου για 23 δισεκ.
Η κατανομή θα είναι 70% το διάστημα 2021 και 2022 και το υπόλοιπο 30% το 2023.
Αυτό σημαίνει ότι τα δύο πρώτα χρόνια θα πάρει 11,6 δισεκ. ή 5,8 δισεκ. ετησίως ως επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα θα είναι δάνεια που θα αυξήσουν το δημόσιο χρέος κατά 16 δισεκ. σε βάθος 3ετίας.
Όταν η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι έφερε στην Ελλάδα 72 δισεκ. δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια.
Από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2021 με 2027 ο οποιοσδήποτε θα έπαιρνε χρήματα.
Η Ελλάδα σε διάστημα 7 ετών θα πάρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ περίπου 40 δισεκ. ευρώ ή 5,7 δισεκ. σε ετήσια βάση.
Το χρέος του ελληνικού δημοσίου με όρους κεντρικής διοίκησης θα φθάσει στα 370 δισεκ. και της γενικής κυβέρνησης στα 340 δισεκ.
Το βασικό πρόβλημα για την Ελλάδα είναι ότι ενώ μπορεί να αυξομειώνει τα repos, πως θα συμπεριφερθεί όταν θα λαμβάνει δάνεια 5,8 δισεκ. ετησίως που αυξάνουν το χρέος και την ίδια στιγμή θα βγαίνει στις αγορές;
Η Ελλάδα δανειζόταν κάθε χρόνο 7-8 δισεκ. ευρώ και το πρόβλημα που ανακύπτει είναι ότι το χρέος σε ετήσια βάση θα αυξάνεται 5,7 δισεκ. από το σκέλος των δανείων του ταμείου Ανάκαμψης.
Τα περιθώρια για έξοδο στις αγορές θα είναι περιορισμένα εάν η Ελλάδα δεν θέλει να αυξήσει σημαντικά το χρέος.
Η Ελλάδα θα λαμβάνει 15-17 δισεκ. ετησίως έως το 2023 και εν συνεχεία μόνο 5,7 δισεκ. ετησίως.
Το χρέος θα αυξηθεί, θα αποπληρωθούν τα δάνεια του ΔΝΤ και εν συνεχεία δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
Το ελληνικό χρέος θα βρεθεί στο τέλος του 2020 σε επίπεδα χειρότερα της κρίσης χρέους.
Λόγω των πλασματικών επιτοκίων από την ΕΚΤ και του Προγράμματος Πανδημίας η Ελλάδα έχει καταφέρει να διαθέτει εξωπραγματικά επιτόκια που δεν συνάδουν με την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας.
Αυτή η πλασματική ευφορία κάποια στιγμή θα τελειώσει και το ρυθμισμένο με τους δανειστές χρέος θα αποδειχθεί ότι είναι πάλι διάτρητο.
Η βιωσιμότητα του χρέους θα επανέλθει στο τραπέζι και στην ειδησεογραφία όχι άμεσα αλλά είναι ψευδαίσθηση ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο ενώ βρίσκεται σε επίπεδα προ του PSI+ προ του κουρέματος των ομολογιούχων.
Image
Image

Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS