Στα όρια της γραφικότητας η πρόταση της ΤτΕ – Προτείνει οι τράπεζες να πληρώσουν 4,5 δισ για 52 δισ NPEs αντί 10 δισ – Δεν λύνεται το DTC και μηδενίζονται τα capital buffers

Στα όρια της γραφικότητας η πρόταση της ΤτΕ – Προτείνει οι τράπεζες να πληρώσουν 4,5 δισ για 52 δισ NPEs αντί 10 δισ – Δεν λύνεται το DTC και μηδενίζονται τα capital buffers
Γιατί η πρόταση της ΤτΕ για την bad bank κινείται στα όρια της γραφικότητας
Η πρόταση της ΤτΕ για την εταιρία asset management ή bad bank που θα δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσει τα προβληματικά δάνεια κινείται στα όρια του γραφικού.
Η ΤτΕ τι αναφέρει;
-Ότι οι τράπεζες δηλαδή οι μέτοχοι θα πληρώσουν την κεφαλαιακή ζημία για την bad bank
-Οι μεταβιβάσεις NPEs από τις τράπεζες στην bad bank θα πραγματοποιηθούν σε αγοραίες τιμές
-Η ζημίες που θα προκύψουν θα φθάσουν έως τα ελάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρκειας χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για το όριο του 8% ή το λογικό ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας SREP
-Δεν αναφέρει τίποτε για το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που φθάνει στα 16 δισεκ. έναντι 29 δισεκ. συνολικών κεφαλαίων, εύλογα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει απορρίψει πρόταση για μεταφορά DTC από τις τράπεζες σε bad bank.
-Δεν μπορεί να εκτιμήσει πόση θα είναι η ζημία στις τράπεζες από τα νέα NPEs λόγω της ύφεσης στην οικονομία από τον κορωνοιό.
Και ενώ δεν μπορεί να εκτιμήσει την ζημία… κάνει πράξεις χωρίς αντίκρισμα.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα διαθέτουν 100 δισεκ. υγιή δάνεια 60,9 δισεκ. προβληματικά 38 δισεκ. βρίσκονται σε ρύθμιση και 21 δισεκ. σε moratorium.

Γιατί η πρόταση της ΤτΕ κινείται στα όρια της γραφικότητας

Η ΤτΕ έκανε δύο μεγάλες υποχωρήσεις και ουσιαστικά εκμηδένισε την αποτελεσματικότητα της πρότασης της όπως αναμενόταν και έχει αναλύσει διεξοδικά το bankingnews.
1)Πρωτίστως δεν αναφέρει τίποτε για το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση των 16 δισεκ σε σύνολο 29 δισεκ. κεφαλαίων.
Οι τράπεζες διαθέτουν 29 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων τα 16 δισεκ. είναι DTC δηλαδή απαίτηση του κράτους προς τις τράπεζες ή υποχρέωση των τραπεζών προς το κράτος καθώς τα μελλοντικά κέρδη θα συμψηφίζονται με το DTC και οι ζημίες θα οδηγούν σε dilution τους ιδιώτες μετόχους γιατί η τράπεζα θα υποχρεούται να καλύψει την ζημία προς το κράτος με αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος της συσχέτισης DTC προς ζημίες.

2)Η ΤτΕ έκανε πίσω και στο σκέλος των κεφαλαίων της bad bank, καθώς το ελληνικό δημόσιο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επενδύσει κεφάλαια, έτσι η ΤτΕ στράφηκε στα υφιστάμενα κεφάλαια των τραπεζών και στους ιδιώτες μετόχους.
Ως γνωστό η bad bank ή εταιρία asset management που θέλει να δημιουργήσει η ΤτΕ πρέπει να διαθέτει κεφάλαια.
Με βάση τα τωρινά δεδομένα και χωρίς να προσμετρώνται τα νέα NPEs που μπορεί να φθάσουν στα 12-14 δισεκ…. τα προβληματικά ανοίγματα ανέρχονται σε 60,9 δισεκ. (τέλη Μαρτίου 2020).
Τα 60,9 δισεκ. NPEs διαμορφώνουν συντελεστή NPEs ratio 37,3% έχοντας αφαιρέσει τις δύο τιτλοποιήσεις της Eurobank 9,5 δισεκ. ευρώ.
Για να φθάσουν στο 5% NPEs ή 8 δισεκ. έναντι 3,5%-4% που είναι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη στα NPEs θα πρέπει να μειωθούν 52 δισεκ. και χωρίς να προμετρώνεται τα νέα NPEs που θα δημιουργηθούν.
Με βάση το μοντέλο κεφαλαιακής δαπάνης λόγω αύξησης προβλέψεων για την τιτλοποίηση 7,5 δισεκ. δαπάνησε 1,5 δισεκ. κεφάλαια όπερ σημαίνει ότι για τα 52 δισεκ. θα πρέπει να δαπανηθούν 10 δισεκ. κεφάλαια.

3)Με βάση την υφιστάμενη κεφαλαιακή δομή των τραπεζών διαθέτουν 29 δισεκ. κεφάλαια και 16 δισεκ. DTC.
Η κεφαλαιακή επάρκεια ανέρχεται σε 16,2% και το CET 1 στο 14,6% και με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 διαμορφώνονται σε 13,9% και 12,2% αντίστοιχα.
Το συνολικό ενεργητικό των τραπεζών είναι 261 δισεκ. ευρώ.
Εάν θεωρητικά ισχύει αυτό που λέει η ΤτΕ δηλαδή να δαπανηθούν τόσα κεφάλαια έως τα ελάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρκειας θα επιχειρηθεί με 4,5 δισεκ. κεφάλαια να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα 52 δισεκ. ενώ χρειάζονται 10 δισεκ. κεφάλαια να δαπανηθούν.
Την ίδια στιγμή η πρόταση της ΤτΕ αναφέρει ότι όλα αυτά θα συμβούν σε αγοραίες τιμές δηλαδή η bad bank θα αγοράζει σε αγοραίες τιμές τα NPEs των τραπεζών.
Η πρόταση της ΤτΕ κινείται, όπως αναμενόταν στα όρια του γραφικού, ατεκμηρίωτη, φορτώνει το πρόβλημα στους μετόχους και στις τράπεζες καθώς υπήρξε άρνηση από το κράτος να εισφέρει κεφάλαια.
Άρα η ΤτΕ δέχθηκε δύο ήττες, από την DGcomp την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ που απέρριψε το σχέδιο μεταφοράς DTC από τις τράπεζες σε bad bank.
Ένας από τους λόγους είναι ότι στην Ευρώπη και ειδικά στις τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης υπάρχουν 105 δισεκ. κεφάλαια υπό την μορφή DTC αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και προφανώς εάν ετίθετο θέμα για το DTC στις ελληνικές τράπεζες όλες οι τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης θα έθεταν ανάλογο θέμα.
Επίσης υπέστη ήττα και από το ελληνικό δημόσιο το οποίο ξεκαθάρισε ότι κεφάλαια σε bad bank δεν θα επενδύσει.

Η πρόταση της ΤτΕ κινείται στα όρια της γραφικότητας, δεν προσφέρει καμία λύση που να διαφοροποιείται από το σχέδιο Ηρακλής και δημιουργεί μείζονος σημασίας κεφαλαιακό έλλειμμα στις τράπεζες γιατί θα εξαφανιστεί το κεφαλαιακό μαξιλάρι capital buffer.
Θα αναμενόταν η ΤτΕ να ήταν καλύτερα προετοιμασμένη… αλλά όπως η ίδια δήλωσε δεν μπορεί να προβλέψει το ύψος των νέων προβληματικών δανείων… μπορεί να προβλέψει όμως ότι μετά από την πρόταση της… οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών θα πάνε στο μηδέν, θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS