Β. Καραμούζης (ΕΤΕ): Στα 9 δισ. οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στον κλάδο τον ΑΠΕ

Β. Καραμούζης (ΕΤΕ): Στα 9 δισ. οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στον κλάδο τον ΑΠΕ
Για κάθε 1 ευρώ που επενδύουμε σε ΑΠΕ επιστρέφονται 3-8 ευρώ, υποστηρίζει ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλης Καραμούζης


Σε μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τον κλάδο της Ενέργειας προχώρησε ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλης Καραμούζης, επισημαίνοντας πως οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στις ΑΠΕ πρέπει να φτάσουν τα 9 δισ. ευρώ.
«Πριν αναφερθώ στις χρηματοδοτήσεις και τα εργαλεία που υπάρχουν, νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε τα μεγέθη και τις ανάγκες σε ρευστότητα που θα υπάρξουν στη ενέργεια.
Το 2019 το επικαιροποιημένο εθνικό ενεργειακό σχέδιο εμφάνισε επιπλέον επενδύσεις 11.1 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2018, φτάνοντας τα 43.8 δισ. σε επενδύσεις που έχουν σχέση με την ενέργεια μέχρι το 2030.
Από αυτά τα 43 δισ. περίπου τα μισά θα πάνε σε επενδύσεις που έχουν σχέση με ΑΠΕ και ενεργειακή αποδοτικότητα» επεσήμανε ο κ. Καραμούζης, για να συμπληρώσει ότι ήδη υπάρχουν ανακοινωμένα από μεγάλους ενεργειακούς ομίλους επενδύσεις της τάξης των 9 δις που είτε έχουν αρχίσει να εκτελούνται ή που θα ξεκινήσουν στο κοντινό μέλλον.
Συγκεκριμένα υπάρχουν περίπου 5 δισ. επενδύσεων σε ΑΠΕ, 1.5 δισ. σε διασυνδέσεις, 1.5 δισ. σε CCGT και 700 εκατ. ευρώ σε δίκτυα διανομής φυσικού αεριού.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επεσήμανε πως διάφορες μελέτες του ΔΝΤ αλλά και άλλων ιδιωτικών οίκων φαίνεται ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύουμε σε ΑΠΕ επιστρέφονται στην οικονομία μας 3-8 ευρώ, ανάλογα με τη τεχνολογία που έχουμε χρησιμοποιήσει αλλά και τις τοπικές συνθήκες, κάτι που σημαίνει πως, πέρα από τους προφανείς περιβαλλοντολογικούς λογούς, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ έχουν ένα σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα.
Πολλοί ρωτούν μήπως με την Covid-19 αυτοί οι σχεδιασμοί θα πάνε πίσω.
Εγώ θα σας πω ότι ήδη υπάρχουν ανακοινωμένα από μεγάλους ενεργειακούς ομίλους επενδύσεις της τάξης των 9 δις που είτε έχουν αρχίσει να εκτελούνται ήδη ή που θα ξεκινήσουν στο κοντινό μέλλον.
Συγκεκριμένα υπάρχουν περίπου 5 δις επενδύσεων σε ΑΠΕ, 1.5 δις σε διασυνδέσεις, 1.5 δις σε ccgt και 700 εκατ. ευρώ σε δίκτυα διανομής φυσικού αεριού.
Μιλάμε για έργα ώριμα να προχωρήσουν τα οποία είτε έχουν ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είτε έχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας.
Το 2006, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ ήταν περίπου 1.5 δις. ευρώ.
Στο τέλος του 2019 αυτό το νούμερο έχει φτάσει περίπου στα 11 δις ευρώ.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πλήρως αδειοδοτημένα έργα ΑΠΕ με capacity περίπου 2.400 mw και την ιδία στιγμή υπάρχουν άλλα 5,800 mw έργα που έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περίπου 8,200 mw που αντιστοιχούν σε ένα ποσό επένδυσης περίπου 9 δις που θα μπορούσαν να εκτελεστούν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
Ποια είναι τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθούν τα έργα;
Είναι προφανές ότι για να προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις θα χρειαστούν, πέρα από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών, μόχλευση από το τραπεζικό σύστημα και από τις αγορές κεφαλαίου. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, θεωρώ ότι είναι έτοιμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
Πιο συγκεκριμενα:
Η Εθνική Τράπεζα, ακολουθώντας τη στρατηγική της ως «η τράπεζα της ενέργειας», είναι έτοιμη να δώσει ρευστότητα, ιδέες και λύσεις.
Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως ο κλάδος με τα χαμηλότερα NPEs είναι αυτός της ενέργειας με περίπου 3%.
Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αυτά ποικίλλουν.
Τα κύρια εργαλεία είναι:
-O παραδοσιακός εταιρικός δανεισμός και προϊόντα όπως trade finance και leasing.
-Το project finance, που είναι πλέον η πιο διαδεδομένη τεχνική δανεισμού σε έργα που έχουν να κάνουν με ΑΠΕ.
Το project finance δίνει την δυνατότητα σε μικρότερες εταιρείες του κλάδου να πάρουν τραπεζικό δανεισμό σε ανταγωνιστικό κόστος
-Το Αcquisition finance παίζει πολύ σημαντικό ρολό ειδικά σε μια εποχή που θέλουμε να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις.
Στην Εθνική Τράπεζα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το εργαλείο με δράσεις όπως reverse roadshows etc.
-Οι αγορές κεφαλαίου μπορεί, επίσης, να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
Οι πιο σχετικές αγορές είναι:
Α) Το eurobond market, για εταιρείες με ικανό μέγεθος.
Η συγκεκριμένη αγορά απαιτεί εκδόσεις με ποσό όχι κάτω από 250 εκ €.
Ένα τέτοιο ποσό εξασφαλίζει ρευστότητα για τον τίτλο στη δευτερογενή αγορά.
Συνήθως, η διάρκεια των εκδόσεων κυμαίνεται από 3 έως 7 χρονια.
Τα Διυλιστήρια και η ΔΕΗ, στην Ελλάδα, έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αυτή την αγορά με μεγάλη επιτυχία.
Β)Το Χρηματιστήριο Αθηνών:
Η πρωτογενής αγορά ομολόγων (mini bond).
Η συγκεκριμένη αγορά έχει πολλά θετικά αλλά και πολλές δυσκολίες σχετικά με την έλλειψη ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά.
Η πρωτογενής αγορά μετοχών:
Εταιρείες όπως είναι ώριμα έργα ΑΠΕ που έχουν πολύ συγκεκριμένες χρηματορροές, οπότε και πιο προβλέψιμη δυνατότητα να παράγουν κέρδη και να δίνουν μερίσματα.
Τέτοιες μετοχές θα μπορούσαν να διατεθούν σε επενδυτές που προσβλέπουν σε χαμηλή μεταβλητότητα στην τιμή της μετοχής, αλλά και αρκετά συγκεκριμένη μερισματική απόδοση.
-Ιnvestment banking υπηρεσίες
-Εύρεση στρατηγικού επενδυτή
-Υπηρεσίες γενικού εκκαθαριστικού μέλους.
Όπως είπε ο κ. Καραμούζης, η Εθνική Τράπεζα στηρίζει την προσπάθεια που γίνεται για τον μετασχηματισμό της αγοράς Ενέργειας και τη μετάβαση στο ευρωπαϊκό target model και όσον αφορά στην εκκαθάριση των συναλλαγών Ενέργειας. Από τον Φεβρουάριο 2020 η ΕΤΕ είναι μέλος διαπραγμάτευσης και γενικό εκκαθαριστικό μέλος στην αγορά παραγώγων Ενέργειας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (HENEX).
Από τον Απρίλιο 2020 η Τράπεζα είναι μέλος διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ενώ έγινε και η μοναδική ελληνική Τράπεζα που έχει την ιδιότητα γενικού εκκαθαριστικού μέλους στο European Commodity Clearing ECC όπου εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές των περισσότερων ευρωπαϊκών αγορών σε βασικά εμπορεύματα (ενέργεια, φυσικό αέριο, δικαιώματα εκπομπής ρύπων, αλλά και τα παράγωγά τους).
Η ΕΤΕ θα είναι γενικό εκκαθαριστικό μέλος και στις spot αγορές του HENEX που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τον Σεπτέμβριο του 2020. Η δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών και παραγώγων ενέργειας ταυτόχρονα στις ελληνικές και ευρωπαϊκές αγορές προσφέρει στους πελάτες της Εθνικής Τράπεζας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εξυπηρέτησης των συναλλαγών τους για Ενέργεια και άλλα εμπορεύματα.
Εκτός από την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των συναλλαγών στις αγορές Ενέργειας, η υπηρεσία της ΕΤΕ εκτείνεται στην παροχή εγγυήσεων και την κάλυψη των κινδύνων για τη συμμετοχή των πελατών της στην αγορά ή ακόμη και στην άμεση χρηματοδότηση και την παροχή ρευστότητας για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους στις αγορές Ενέργειας.
Τέλος, η ΕΤΕ προσφέρει στους πελάτες της και έμμεση πρόσβαση στις αγορές Ενέργειας και βασικών εμπορευμάτων μέσω των OTC συναλλαγών που ήδη διατίθενται από τις υπηρεσίες Treasuryκαι Global Marketsτης ΕΤΕ.
Όπως κατέληξε ο κ. Καραμούζης, η Εθνική Τράπεζα είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που στηρίζει τόσο ολοκληρωμένα την αγορά Ενέργειας, από τη χρηματοδότηση των επενδύσεων παραγωγής της, μέχρι την εκκαθάριση των συναλλαγών αγοράς και πώλησής της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS