Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Η Rothschild (σύμβουλος της ΤτΕ για την bad bank) προβλέπει 12-14 δισ. νέα NPEs και ανάγκη για νέα κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες εντός 24 μηνών

Η Rothschild (σύμβουλος της ΤτΕ για την bad bank) προβλέπει 12-14 δισ. νέα NPEs και ανάγκη για νέα κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες εντός 24 μηνών
Ένας από τους βασικούς λόγους που οι μετοχές των τραπεζών στην Ελλάδα δεν μπορούν να ανακάμψουν και παραμένουν καθηλωμένες είναι η ανησυχία της αγοράς για το ύψος των νέων προβληματικών δανείων.
Η Rothschild η σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος για την bad bank προβλέπει ότι θα δημιουργηθούν 12-14 δισεκ. νέα NPEs λόγω της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας με βάση πηγές που μίλησαν στο bankingnews.gr.
Να σημειωθεί ότι η μέση εκτίμηση από τραπεζικά στελέχη είναι ότι λόγω της ύφεσης του 2020 στην ελληνική οικονομία θα δημιουργηθούν από 7 έως 9 δισεκ. νέα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα.
Η ΤτΕ στο χειρότερο σενάριο έχει εκτιμήσει ότι θα προκύψουν έως και 18 δισεκ. νέα NPEs.
Ταυτόχρονα η Rothschild θεωρεί ότι σε διάστημα 24 μηνών οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια είτε με την μορφή των αυξήσεων κεφαλαίου, είτε με εκδόσεις tier 1 και tier 2.
Το DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που ανέρχονται σε 16 δισεκ. σε σύνολο 28,8 δισεκ. ιδίων κεφαλαίων πρέπει να μειωθούν για να μπορέσουν οι τράπεζες να ανακάμψουν και να καταστούν πιο ελκυστικές επενδυτικά.
Η Rothschild ήταν σύμβουλος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και είχε δραστηριοποιηθεί ποικιλοτρόπως στην ελληνική αγορά με ενίοτε θετικά αποτελέσματα ειδικά ως προς την αναδιάρθρωση του χρέους.
Ως σύμβουλος της Attica bank για να αναζητήσει στρατηγικό σύμμαχο δεν είχε αποδώσει.
Η Rothschild με μεγάλη ιστορία και δραστηριότητα στις επενδυτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προβλέπει επί της ουσίας
1)Ότι τα NPEs από 61,5 δισεκ. που έχουν υποχωρήσει μετά την τιτλοποίηση 7,5 δισεκ. NPEs της Eurobank και την πώληση 2 δισεκ. επιπλέον NPEs θα ανέλθουν σε 73 με 75 δισεκ. ευρώ.
Εάν αφαιρεθούν και οι τιτλοποιήσεις της Alpha bank 10 δισεκ. της Πειραιώς 7 δισεκ. και της Εθνικής 6,5 δισεκ. παλαιά και νέα NPEs θα διαμορφωθούν σε 48 με 50 δισεκ. ευρώ.
Παρά την μείωση δηλαδή 33 δισεκ. NPEs με το σχέδιο Ηρακλής στο σύστημα θα υπάρχουν 48 με 50 δισεκ. εκ των οποίων 12-14 δισεκ. νέα προβληματικά δάνεια.
2)Όλοι αναγνωρίζουν πλέον ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν κεφαλαιακή ενίσχυση σε βάθος 24 μηνών, είτε με αυξήσεις κεφαλαίου, είτε με έκδοση tier 1 ή tier 2 δηλαδή ομολογιακών τίτλων.

Ένας από τους βασικούς λόγους που οι μετοχές των τραπεζών στην Ελλάδα δεν μπορούν να ανακάμψουν και παραμένουν καθηλωμένες είναι η ανησυχία της αγοράς για το ύψος των νέων προβληματικών δανείων.
Όσο μεγαλύτερο το ύψος των προβληματικών δανείων τόσο μεγαλύτερες οι ανάγκες για νέα κεφάλαια.
Π.χ. είναι διαφορετικά να δημιουργηθούν 5 δισεκ. νέα προβληματικά δάνεια και διαφορετικά 12 δισεκ. νέα προβληματικά δάνεια.
Επίσης η ανησυχία της αγοράς είναι ότι η λύση της bad bank μπορεί να επιφέρει πτώση στις τραπεζικές μετοχές έως 40% απόρροια της εμπλοκής κρατικών κεφαλαίων, άπαξ και ιδιωτικά κεφάλαια δεν μπορούν να αναζητηθούν για την bad bank την κακή τράπεζα.

Τι ανέφερε πρόσφατα το bankingnews για το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Ένα ακόμη εμπόδιο για την bad bank – Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp δεν εγκρίνει μεταφορά κεφαλαίων DTC από τις τράπεζες

Μια νέα εξέλιξη λαμβάνει χώρα η οποία αποτελεί σοβαρότατο εμπόδιο στην δημιουργία εθνικών κακών τραπεζών (bad bank) ή ευρωπαϊκής bad bank.
Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού DGComp δεν εγκρίνει την μεταφορά κεφαλαίων τύπου DTC δηλαδή αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από τις εμπορικές τράπεζες σε bad bank.
Ακόμη πιο συγκεκριμένα.
Στις ευρωπαϊκές τράπεζες όπως στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία καταγράφεται μια ιδιαιτερότητα.
Στα κεφάλαια των τραπεζών περιλαμβάνεται και αυτό που ονομάζεται deferred tax credits DTC ή αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Το DTC αποτέλεσε τον μηχανισμό ενίσχυσης των κεφαλαίων των τραπεζών από το κράτος πέραν των ανακεφαλαιοποιήσεων υπό τις εξής παραδοχές.
Οι τράπεζες πρέπει να επιτυγχάνουν μελλοντικά κέρδη ώστε οι φόροι που θα αναλογούν στα κέρδη αυτά να συμψηφίζονται και να αφαιρούνται από το DTC.
Εάν οι τράπεζες δεν επιτυγχάνουν κέρδη αλλά ζημίες – άρα δεν μπορούν να αποδώσουν φόρο, τότε υποχρεούνται να υλοποιούν αυξήσεις κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου κατά το ύψος της σχέσης της ζημίας ως προς το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Στην Ευρώπη το DTC δηλαδή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις φθάνουν τα 105 δισεκ. και αποτελούν μέρος των κεφαλαίων των τραπεζών.
Στην Ελλάδα το DTC ανέρχεται σε 16,2 δισεκ. ή για τις 4 μεγάλες 15,7 δισεκ. σε σύνολο κεφαλαίων 28,8 δισεκ. (DTC - Εθνική 4,6 δισεκ. Alpha 3,1 δισεκ. Πειραιώς 4 δισεκ. και Eurobank 4 δισεκ.).
To DTC ως προς τα κεφάλαια ανέρχεται στο 55% των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.
Στην Ευρώπη το DTC ανέρχεται σε 105 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η αναβαλλόμενη φορολογία DTA μετατράπηκε σε DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Έχοντας αυτά ως δεδομένα η DGcomp αλλά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως θεσμικό όργανο αλλά και η Commission δεν επιτρέπουν την μεταφορά DTC από τις τράπεζες σε μια άλλη νομική οντότητα όπως η bad bank.
Οι λόγοι είναι προφανείς
1)Η Ελλάδα εάν μεταφέρει μέρος του DTC των 16 δισεκ. από τις τράπεζες σε μια bad bank κάτι ανάλογο θα πράξουν και τα υπόλοιπα κράτη δημιουργώντας domino effect
2)To DTC είναι υποχρέωση των τραπεζών προς τα κράτη αποτελούν δηλαδή υποχρέωση των τραπεζών προς τους φορολογουμένους.
Δεν θα επέτρεπε η Commission να χαθεί ή να συμψηφιστεί με ένα ζημιογόνο project όπως είναι η κακή τράπεζα η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
3)Επειδή το DTC είναι εξέλιξη του DTA προϋπήρχε δηλαδή η αναβαλλόμενη φορολογία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης θα πρέπει να ανατραπούν νόμοι και παραδοχές ανοίγοντας ένα κυκεώνα προβλημάτων στην Ευρώπη.

Άπαξ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ δεν εγκρίνει μεταφορά κεφαλαίων DTC από τις τράπεζες σε μια bad bank θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος και όσοι έχουν τέτοιες ιδέες να εξηγήσουν πως θα βρουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την δημιουργία μιας bad bank.
Οι λύσεις είναι δύο ή οι ιδιώτες μέτοχοι και επενδυτές ή το κράτος που όμως θα θεωρηθεί state aid κρατική βοήθεια και επίσης θα απορριφθεί.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης