Συνεχίζεται η "διαμάχη" στην Κορδέλλου – Ενημέρωση ζητάει η μέτοχος Ελένη Κορδέλλου

Συνεχίζεται η
Έξι θέματα έχει ζητήσει η Ελένη Κορδέλλου να μπουν στην ατζέντα της τακτικής γενικής συνέλευση
Ενημέρωση για αρκετά θέματα ζητάει από τη διοίκηση της Κορδέλλου, η Ελένη Κορδέλλου, μέτοχος με 23,46% (σύμφωνα με στοιχεία 31/12/19).
Υπενθυμίζεται πως η Ελένη Κορδέλλου δεν ασκεί πλέον διοίκηση και στο ταμπλό έχει αναδειχθεί η κόντρα της με τους βασικούς μετόχους, καθώς είχε εμφανιστεί στην πλευρά των πωλητών πουλώντας σημαντικό αριθμό μετοχών.
Παράλληλα σε προηγούμενες γενικές συνελεύσεις είχε φανεί μία προσπάθεια άμβλυνσης των διαφορών και μένει να φανεί αν στη γενική συνέλευση της 16ης Ιουλίου θα υπάρξει νέα ένταση ή αν θα υπάρξει προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών.
Η κα Κορδέλλου έθεσε 6 θέματα το οποία εντάχθηκαν στην ατζέντα της τακτικής γενικής συνέλευσης.
Πιο αναλυτικά ζητάει: Παρουσίαση των βασικών σημείων του business plan του συμβούλου Ernst & Young, στο οποίο βασίσθηκε η συμφωνία με τις τράπεζες, συνοδευόμενη από παρουσίαση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί καθώς και της συμφωνίας πλαίσιο. Επιβεβαίωση της υπογραφής του συνόλου των συμβάσεων και του καταλόγου εγγυητών και του ύψους και της φύσεως των εγγυήσεων που χορήγησαν.
Ανάλυση του κύκλου εργασιών των χρήσεων 2018-2019 και παρουσίαση της διοίκησης ως προς τους λόγους μείωσης.
Ενημέρωση της διοίκησης για την αντίδραση της, εν όψει της μείωσης του κύκλου εργασιών καθώς και της κρίσης λόγω COVID-19.
Παρουσίαση του κύκλου εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2020 και εκτίμηση για το που θα κλείσει η χρονιά σε επίπεδο πωλήσεων και αποτελεσμάτων.
Γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της εταιρείας αναφορικά με το σύννομο της ενεχυρίασης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χωρίς γενική συνέλευση.
Η οικεία διάταξη του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 15), δεδομένου ότι είναι εισηγμένη εταιρεία επαρκεί για την ενεχυρίαση;
Κατάσταση όλων των μεταβολών των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία 31/12/2018 καθώς και του αρχικού και αναμορφωμένου ισοζυγίου γενικής λογιστικής 31/12/2018 (με και χωρίς τις εγγραφές κλεισίματος), ώστε να αντιληφθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες επιταγές είχαν εξοφληθεί, ποιος είχε εισπράξει τα χρήματα και που τα είχε.
Έγγραφη τοποθέτηση της διοίκησης για το πώς σκέπτεται να τακτοποιήσει τις καταβολές των μετόχων που εμφανίζονται σήμερα στο κονδύλι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Συζήτηση και απόφαση επί θεμελιώδους ζητήματος εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά Ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ., το οποίο είναι υπάλληλος της εταιρείας με διευθυντικά καθήκοντα και επιβεβαίωση για την ύπαρξη συμβάσεων με τα μέλη του Δ.Σ.
Τονίζεται πως εδώ και αρκετούς μήνες η μετοχή ταλαιπωρείται σημαντικά στο ΧΑ, με υψηλούς όγκους και μεγάλες απώλειες.
Από την αρχή του έτους υποχωρεί περίπου 49%, ενώ πολλές φορές έχει εμφανιστεί η κα Κορδέλλου να μειώνει το ποσοστό της.
Τέλος σημειώνεται πως πιστώτρια τράπεζα είχε δεσμεύσει κεφάλαια από τον τραπεζικό λογαριασμό της Ελένης Κορδέλλου, μειώνοντας ισόποσα την απαίτηση από την εταιρεία.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS