Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Οι αυξήσεις κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες ήδη σχεδιάζονται με ορίζοντα το 2021, στόχος 7,5 δισ. με 9 δισ. – Σε ποιες τιμές θα μπορούσαν να υλοποιηθούν;

Οι αυξήσεις κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες ήδη σχεδιάζονται με ορίζοντα το 2021, στόχος 7,5 δισ. με 9 δισ. – Σε ποιες τιμές θα μπορούσαν να υλοποιηθούν;
Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρά κεφάλαια για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και θα πρέπει να ενισχύσουν την αδύναμη ποιοτικά κερδοφορία τους και την ακόμη πιο αδύναμη κεφαλαιακή τους δομή.
Μπορεί οι τράπεζες επισήμως να απορρίπτουν σχέδια για αυξήσεις κεφαλαίου, δηλώνουν ότι οι συνθήκες είναι ακατάλληλες και εκτιμούν ότι λόγω των κεφαλαίων που διαθέτουν… δεν θα χρειαστούν νέα κεφάλαια… όμως στο παρασκήνιο προετοιμάζονται.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε βάθος λίγων μηνών ειδικά στο 9μηνο του 2020 και στο τέλος του 2020 θα βρεθεί με τα εξής στοιχεία
1)Θα διαθέτει 25 δισεκ. κεφάλαια από 28,8 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.
Στην παραδοχή μείωσης λαμβάνονται υπόψη τα 1,5 δισεκ. μείωση κεφαλαίων της Eurobank λόγω πώλησης FPS και τιτλοποίησης Cairo 7,5 δισεκ. και μείωση κεφαλαίων 2,3 με 2,5 δισεκ. στην Alpha bank λόγω του Galaxy 10 δισεκ. NPEs.
2)Τα προβληματικά δάνεια θα ανέλθουν στο τέλος του 2020 ή αρχές 2021 περίπου 78 ή 80 δισεκ. ευρώ.
3)Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις DTC ανέρχονται στα 16 δισεκ. και παραμένουν σταθερές για χρόνια απόδειξη ότι παρά την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, παρά τα κέρδη που καταγράφουν οι τράπεζες δεν επαρκούν για να μειώσουν το DTC.
Με βάση αυτές τις παραδοχές οι τράπεζες θα πρέπει να βλέπουν την επιστροφή στην κανονικότητα, όταν δηλαδή θα αποσυρθούν τα χαλαρά κριτήρια για κεφαλαιακή επάρκεια και προβληματικά δάνεια.
Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρά κεφάλαια για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και θα πρέπει να ενισχύσουν την αδύναμη ποιοτικά κερδοφορία τους και την ακόμη πιο αδύναμη κεφαλαιακή τους δομή.
Σε πραγματικούς όρους το κεφαλαιακό μαξιλάρι των 8 δισεκ. – λόγω ελαστικών κριτηρίων ουσιαστικά είναι μηδέν.
Η άποψη ορισμένων ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτε και έτσι είμαστε καλά είναι εξωφρενικά ουτοπική.
Οι τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια για να ενισχύσουν ισολογισμούς και προοπτικές, να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους, να αποδείξουν ότι είναι επενδύσιμες.
Την απάντηση ότι τα κεφάλαια είναι απαραίτητα την δίνει η ίδια η χρηματιστηριακή αγορά για τις ελληνικές τράπεζες.
Πέντε χρόνια μετά τις τελευταίες αυξήσεις κεφαλαίου του 2015 οι χρηματιστηριακές τιμές των τραπεζών είναι όλες κάτω από τις αντίστοιχες τιμές του 2015.
Αυτό δείχνει ότι η αγορά αποτιμάει τις τράπεζες με τη παραδοχή ότι έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα, ότι χρειάζονται κεφάλαια.
Οι τράπεζες χρειάζονται αυξήσεις κεφαλαίου, όχι ανακεφαλαιοποιήσεις, η διαδικασία κατά την οποία από ένα stress tests προέκυπτε κεφαλαιακό έλλειμμα που υποχρεωτικά έπρεπε να καλυφθεί.

Πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες;

Το ερώτημα πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες λαμβάνει ως παραδοχή, την επιστροφή στο κανονικό SREP δηλαδή τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, την μείωση των NPEs στο 4% με 5% οριακά υψηλότερα του μέσου όρου της ευρωζώνης, την μείωση του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και την αναπτυξιακή προοπτική.
Με βάση αυτό το σενάριο θα χρειαστούν από 7,5 έως 9 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Η Eurobank 1,5 με 1,8 δισεκ. νέα κεφάλαια
Η Εθνική 1,3 με 1,6 δισεκ. νέα κεφάλαια
Η Πειραιώς 2,5 με 3 δισεκ. νέα κεφάλαια
Η Alpha bank 2 με 2,5 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Συνολικά 7,3 δισεκ. με 9 δισεκ. ευρώ.

Σε ποιες τιμές θα υλοποιηθούν οι μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου;

Ο βασικός κανόνας είναι ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου για να είναι επιτυχείς πρέπει να έχουν discount δηλαδή έκπτωση σε σχέση με τις τότε χρηματιστηριακές τιμές.
Παίρνουμε ως παραδοχή ότι οι τιμές των τραπεζών στο χρηματιστήριο θα είναι 50% υψηλότερα από τις τρέχουσες λόγω της καλύτερης προοπτικής του 2021.
Με βάση αυτή την θεωρία η χρηματιστηριακή τιμή
-Της Εθνικής Τράπεζας θα είναι στα 2 ευρώ
-Της Alpha bank θα είναι 1,10 ευρώ
-Της Eurobank θα είναι 0,60 ευρώ
-Της Πειραιώς θα είναι 2,40 ευρώ.
Με βάση αυτή την θεωρητική παραδοχή θα αναμενόταν ένα discount ας υποθέσουμε -30% με -40% που σημαίνει ότι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2021 θα πραγματοποιηθούν στις εξής τιμές
-Τιμή μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής στα 1,30 ευρώ --Τιμή μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου της Alpha στα 0,70 ευρώ – Πιθανό το reverse split -
-Τιμή μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου της Eurobank στα 0,40 ευρώ – βέβαιο το reverse split -
-Τιμή μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς στα 1,60 ευρώ.
Με βάση αυτό το σενάριο όλες οι μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015.

Ποιοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν και τι θα πράξει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

Στις τράπεζες υπάρχουν κάποιοι βασικοί μέτοχοι.
Στην Εθνική με ποσοστό 40,3% το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
Στην Alpha bank το ΤΧΣ με ποσοστό 11%, ακολουθεί ο Paulson με 6,3% και το Blackrock ως θεματοφύλακας περισσότερο.
Στην Eurobank βασικός μέτοχος το Fairafax με ποσοστό 31,7%
Στην Πειραιώς με 9,23% ο Paulson και 5,2% περίπου ο Mistakidis.
To Ταμείο χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο Paulson δεν θα συμμετάσχουν.
Το βασικό ερώτημα είναι τι θα πράξει το ΤΧΣ;
Εάν πουλήσει πριν την αύξηση κεφαλαίου θα αποδυναμώσει την μελλοντική αύξηση κεφαλαίου γιατί ένας επενδυτής δεν θα αγοράσει μετοχές από Placement και εν συνεχεία θα συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου.
Εάν δεν πουλήσει θα υποστεί dilution δηλαδή απίσχναση δηλαδή αραίωση, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το ΤΧΣ έχει επενδύσει 44 δισεκ. τα οποία σήμερα έχουν αξία σήμερα 920 εκατ ευρώ.
Θα επιχειρηθεί στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου να τοποθετηθούν νέοι επενδυτές στις τράπεζες, πιο μακροπρόθεσμοι και θα ήταν ιδανικό σενάριο να ήταν ξένες τράπεζες.
Για να έρθουν ξένες τράπεζες να αγοράσουν στρατηγικά ποσοστά στις ελληνικές τράπεζες πέραν από τα προφανή να έχουν σχεδόν μηδενίσει τα προβληματικά δάνεια να καταφέρνουν να παράγουν τουλάχιστον 500 εκατ κέρδη ή 2 δισεκ. οι 4 μεγάλες τράπεζες σε ετήσια βάση, κατ ελάχιστο.
Να έχει μειωθεί το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και οι τράπεζες να υλοποιούν αναπτυξιακό growth story.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης