Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Τα πραγματικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών είναι 16 δισ. από 28 δισ που εμφανίζουν – Αποτιμώνται στο χρηματιστήριο 3,2 δισ αξίζουν 5 δισ

Τα πραγματικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών είναι 16 δισ. από 28 δισ που εμφανίζουν – Αποτιμώνται στο χρηματιστήριο 3,2 δισ αξίζουν 5 δισ
Η χρηματιστηριακή αγορά πιστεύει ότι οι κίνδυνοι των τραπεζών είναι τέτοιας κλίμακας στους ισολογισμούς τους που τα κεφάλαια τους πρέπει να απομειωθούν.
Πόσα κεφάλαια έχουν οι ελληνικές τράπεζες;
Θα σκεφθούν πολλοί ότι αυτό το ερώτημα γιατί τίθεται.
Ας δούμε λίγο τα δεδομένα.
Οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους αναφέρουν ότι έχουν συνολικά κεφάλαια total capital περίπου 28,7 δισεκ. ευρώ.
Διαθέτουν tangible book κεφάλαια περίπου 24 δισεκ. όσα είναι περίπου και τα κεφάλαια με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Ο αναβαλλόμενος φόρος DTA διαμορφώνεται περίπου στα 22,3 δισεκ. ευρώ και η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή DTC 16,2 δισεκ. ευρώ.
Ουσιαστικά οι τράπεζες πρέπει να βγάλουν τόσα κέρδη ώστε να καλύψουν με την πάροδο του χρόνου DTC 16,2 δισεκ. ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο, το DTC είναι κατά μια έννοια λογιστικό κεφάλαιο.
Εμφανίζουν 68 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα με προοπτική να ανέλθουν στα 73 με 74 δισεκ. ενώ ο δείκτης coverage ratio δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις ανέρχεται στο 50%.
Με βάση αυτά τα στοιχεία μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 18% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Το 18% total capital ratio είναι πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, των τραπεζών της ευρωζώνης άρα το εύκολο συμπέρασμα είναι ότι οι τράπεζες είναι επαρκείς και δεν χρειάζονται κεφάλαια.
Εάν όμως αυτό συμβαίνει, οι ελληνικές τράπεζες είναι επαρκείς κεφαλαιακά τότε γιατί συμβαίνει το οξύμωρο σχήμα να αποτιμώνται τα κεφάλαια 3,2 δισεκ;
Δηλαδή 28,7 δισεκ. αποτιμώνται στο χρηματιστήριο 3,2 δισεκ. ή 0,11 τιμή προς λογιστική αξία.
Όταν η αγορά αποτιμάει τα κεφάλαια μιας τράπεζας κάτω του 1 αυτό σημαίνει ότι οι κίνδυνοι που εμπεριέχονται στον ισολογισμό απομειώνουν τα κεφάλαια.
Το 2007 η σχέση τιμής προς λογιστική αξία των ελληνικών τραπεζών ήταν 2,5 που σημαίνει ότι το 1 ευρώ είχε αξία 2,5 ευρώ γιατί η αγορά θεωρούσε ότι οι τράπεζες μπορούσαν να επιτύχουν πολύ υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων το ROE (απόδοση κεφαλαίου).
Για να αποτιμάει το χρηματιστήριο τα 28,7 δισεκ. σε 3,2 δισεκ. ή 0,11 τιμή προς λογιστική αξία P/BV κάτι συμβαίνει.
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Η χρηματιστηριακή αγορά πιστεύει ότι οι κίνδυνοι των τραπεζών είναι τέτοιας κλίμακας στους ισολογισμούς τους που τα κεφάλαια τους πρέπει να απομειωθούν.

Ποια είναι τα πραγματικά κεφάλαια;

Αναφέρουμε ότι τα πραγματικά κεφάλαια των τραπεζών είναι όχι 28,7 δισεκ. αλλά 16 δισεκ.
Θα πουν πολλοί ότι αυτό είναι αυθαίρετο.
Πως προκύπτουν τα 16 δισεκ. ευρώ κεφάλαια;
Πήραμε 4 παραδοχές

1)Εάν σήμερα οι τράπεζες ήθελαν να εμφανίζουν NPEs ratio δηλαδή δείκτη μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων στο σύνολο των δανείων όχι 40% αλλά 4% - ο μέσος όρος στην ευρωζώνη – θα έπρεπε να δαπανήσουν 12,5 δισεκ. ευρώ
Πήραμε ως παραδοχή την δαπάνη κεφαλαίου της Alpha bank 2,5 δισεκ. για 12 δισεκ. προβληματικά δάνεια προ κορωνοιού στην σχεδιαζόμενη τιτλοποίηση Gallaxy.
Άρα τα 28,7 δισεκ. σε παρούσες αξίες είναι 16 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.

2)Η ανάλυση δεν τελειώνει εδώ.
Οι τράπεζες λόγω του κορωνοιού θα δημιουργήσουν νέα προβληματικά δάνεια, δεν θα ανέλθουν στα 10 δισεκ. αλλά ας υποθέσουμε ότι θα είναι 5 δισεκ. που σημαίνει ότι πρέπει οι τράπεζες να διενεργήσουν 2,5 δισεκ. νέες προβλέψεις.
Τα 2,5 δισεκ. νέες προβλέψεις πέραν των κανονικών προβλέψεων ισοδυναμεί με 1 δισεκ. ευρώ κεφαλαιακή ζημία.
Άρα τα 16 δισεκ. συνολικά κεφάλαια μειώνονται στα 15 δισεκ.

3)Οι τράπεζες έχουν 16,2 δισεκ. DTC δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Υποθέτουμε ότι οι τράπεζες σε βάθος 20ετίας π.χ. θα καταφέρουν να καλύψουν τουλάχιστον τα 12 δισεκ. του DTC δηλαδή απομένουν περίπου 4 δισεκ. τα οποία σε παρούσες αξίες τα αφαιρούμε από τα κεφάλαια των τραπεζών δηλαδή 15 δισεκ. – 4 δισεκ. ισοδυναμούν με 11 δισεκ. κεφάλαια.

4)Οι τράπεζες θα παράγουν όμως κέρδη και θα δημιουργούν εσωτερική αξία, θα δημιουργούν εσωτερικό κεφάλαιο.
Υποθέτουμε ότι οι τράπεζες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν 5 δισεκ. κεφάλαια από εσωτερικούς μηχανισμούς.
Άρα 11 δισεκ. + 5 δισεκ. από εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 16 δισεκ. ευρώ.

Τα 16 δισεκ. κεφάλαια με χρηματιστηριακή αξία 3,2 δισεκ. ευρώ διαμορφώνει σχέση τιμής προς λογιστική αξία 0,2
Τα 16 δισεκ. που είναι τα πραγματικά κεφάλαια των τραπεζών εάν τα αφαιρέσουμε από τα 28,7 δισεκ. που εμφανίζονται ως κεφάλαια στους ισολογισμούς των τραπεζών προκύπτει ένα κεφαλαιακό έλλειμμα 12 δισεκ.
Τα 12 δισεκ. είναι το θεωρητικό ή πραγματικό κεφαλαιακό έλλειμμα από τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τα κεφάλαια που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους. 
Εάν μπορούσαν να βρουν 12 δισεκ. κεφάλαια σήμερα οι τράπεζες θα ήταν πραγματικά πάμφθηνες γιατί θα έλυναν την εξίσωση που έχει δημιουργηθεί, ποια είναι τα πραγματικά κεφάλαια των τραπεζών.
Προφανώς και στην ανάλυση αυτή δεν έχουμε αφαιρέσει τα 7,5 δισεκ. NPEs της Eurobank που δαπανούν 1,7 δισεκ. κεφάλαια.
Επιχειρούμε να δώσουμε κατά προσέγγιση μια εικόνα που βρίσκονται τα πραγματικά κεφάλαια των τραπεζών σε παρούσες αξίες και τιμές.

Υποσημείωση

Στο σενάριο της βασικής μας παραδοχής οι μετοχές στα τρέχοντα επίπεδα είναι υποτιμημένες αλλά με βάση τα πραγματικά κεφάλαια που αναλύουμε τα 16 δισεκ. είναι φαινομενικά υποτιμημένες.
Όμως η χρηματιστηριακή αξία δεν καθορίζεται μόνο από αυτά αλλά από πολλές παραμέτρους, πριν λίγους μήνες οι τράπεζες είχαν αξία 10 δισεκ. ευρώ στο χρηματιστήριο, έχουν αξία 3,2 δισεκ. και δυνητικά θα έχουν στο μέλλον 5 ή 6 δισεκ. σε ένα βασικό σενάριο.
Η αγορά θα αρχίζει να ποντάρει στο σενάριο της ανάκαμψης της οικονομίας άρα κάποια στιγμή σε βάθος μηνών θα δούμε πάλι τα 5 δισεκ. αρκεί να μην παγιδευτεί το σύστημα σε ανόητες προτάσεις όπως η bad bank που δεν απαντάει ούτε ποιος θα βάλει τα κεφάλαια ούτε σε ποιες τιμές θα αγοραστούν τα προβληματικά δάνεια.


Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης