Αποκλειστικό: Επιχειρηματικά δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα χορηγούν οι ελληνικές τράπεζες λόγω κορωνοιού - Όλο το σχέδιο νόμου

Αποκλειστικό: Επιχειρηματικά δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα χορηγούν οι ελληνικές τράπεζες λόγω κορωνοιού - Όλο το σχέδιο νόμου
Συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμισμένων οφειλετών - Oλο το Σχέδιο Νόμου
Δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου θα διανεμηθούν από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις.
Τα δάνεια αυτά θα ανέρχονται είτε με το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των εισφορών είτε στο 25% του τζίρου αυτής.
Ας σημειωθεί πως το παραπάνω θέμα αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης χθες των τραπεζών με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη και το ΤΕΠΙΧ.
Οι τράπεζες πρέπει να εκπονήσουν σε κάθε περίπτωση το σχέδιο για το ποσοστό της ζημίας που δυνητικά μπορούν να αναλάβουν στα δάνεια αυτά με βάση τις ευχέρειες που διαθέτουν (αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας).
Το σχέδιο αυτό αναμένεται να δοθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι την Παρασκευή.
Ας σημειωθεί πως το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν λαμβάνει υπόψη του τους ορισμούς της ΕΒΑ για δανειολήπτες ενήμερους ή μη αφού δίδει το δικαίωμα, αιτήματα για δάνεια να μπορούν να υποβάλλουν όσοι κατά τη γενική διάταξη δεν είχαν συνολικές υπερημέριες δημόσιο-τράπεζες κάτω  των 90 ημερών στις 31.12.20.
 Μάλιστα το ίδιο θα ισχύει και για ρυθμισμένους δανειολήπτες που τηρούν τις ρυθμίσεις τους.
Ας σημειωθεί πάντως πως και οι ορισμοί της ΕΒΑ αναμένεται να υποστούν αλλαγές αφού την επεξεργασία για όλη την Ευρώπη διενεργεί ο SSM.
Οι υποψήφιοι δανειολήπτες θα μπορούν και αυτοί να χορηγούν περαιτέρω εγγυήσεις για το ποσό του δανείου που θα καλείται να αναλάβει το πιστωτικό ίδρυμα χωρίς εγγύηση..
Στη σύσκεψη χθες συζητήθηκαν μεταβολές στο σχέδιο νόμου που δημοσιεύεται αποκλειστικά στο bankingnews.
Οι μεταβολές αυτές είναι η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου να φθάνει το 40% των δανείων διότι όπως λένε οι τράπεζες σε άλλη περίπτωση ο λογαριασμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν καλύπτεται.
Το σχέδιο νόμου μιλάει για μια εγγύηση ύψους 25% ." Kάθε πιστωτικό ίδρυµα θα δηµιουργεί ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο των παραπάνω δανείων, στο οποίο το ποσό της εγγύησης του Ταµείου δεν θα ξεπερνά το 25% της αξίας του συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου".
Βεβαίως τα μεγέθη των τραπεζών πλέον αποκτούν μια δυναμική αφού τόσο τα IFRS9 διεθνή λογιστικά πρότυπα θα γίνουν χαλαρότερα όσο και οι ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων σε εποπτικά κεφάλαια.
 


Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS