Κόκκινος συναγερμός στον ΕΦΚΑ από 260 χιλ. εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Κόκκινος συναγερμός στον ΕΦΚΑ από 260 χιλ. εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης
Άμεσα, ο διοικητής του ΕΦΚΑ κοινοποίησε νέα εγκύκλιο προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να διεκπεραιώνονται κατ’ ελάχιστο 20 φάκελοι την ημέρα
Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, καθώς οι εκκρεμείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση, ξεπέρασαν τον Φεβρουάριο τις 260.000 με τα αναδρομικά να υπερβαίνουν το 1,3 δις ευρώ.
Άμεσα, ο διοικητής του ΕΦΚΑ κοινοποίησε νέα εγκύκλιο προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να διεκπεραιώνονται κατ’ ελάχιστο 20 φάκελοι την ημέρα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μέχρι τον Ιούνιο του 2021 να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων.
Οι αιτήσεις για κύρια σύνταξη ξεπερνούν τις 160.000 και τις 95.000 για επικουρική, χωρίς σε αυτές να υπολογίζονται περίπου 60.000 εφάπαξ και 25.000 αιτήσεις για τα Μετοχικά ταμεία.
Εν αμφιβόλω τίθεται και ο στόχος που έχει τεθεί ώστε από την 1η Ιουνίου, το 34,37% των νέων συντάξεων θα εκδίδεται ψηφιακά, μέσα σε λίγες μέρες.
Ο ΕΦΚΑ με εγκύκλιο όρισε ειδικά κλιμάκια που θα απασχολούνται ακόμα και εκτός του ωραρίου εργασίας και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης για την έκδοση συντάξεων, με μηνιαία διεκπεραίωση 13.000 υποθέσεων.

Για τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΟΓΑ

Η μηνιαία απόδοση κλιμακίου του Ανακεφαλαιωτή -Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΟΓΑ καθορίζεται σε 60 φακέλους αρχικής ανακεφαλαίωσης το μήνα, με ελάχιστη απόδοση τους 35 φακέλους (η ανακεφαλαίωση κύριας και επικουρικής ασφάλισης υπολογίζεται ως μία περίπτωση). Η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα εργασίας εκτός κλιμακίου του Ανακεφαλαιωτή - Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης δε θα υπολείπεται των 120 φακέλων. Η μηνιαία απόδοση κλιμακίου του Ελεγκτή καθορίζεται σε 150 φακέλους, με ελάχιστη απόδοση τους 90 φακέλους. Η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα εργασίας εκτός κλιμακίου του Ελεγκτή δε θα υπολείπεται των 300 φακέλων.

Για τ. ΟΑΕΕ και το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Η μηνιαία απόδοση κλιμακίου του Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης για τον τ. ΟΑΕΕ και το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθορίζεται σε 20 φακέλους, με ελάχιστη απόδοση τους 12 φακέλους. Η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα της εργασίας εκτός κλιμακίου του δε θα υπολείπεται των 40 φακέλων. Η μηνιαία απόδοση κλιμακίου του Ελεγκτή καθορίζεται σε 60 φακέλους, με ελάχιστη απόδοση τους 35 φακέλους. Η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα της εργασίας εκτός κλιμακίου του Ελεγκτή δε θα υπολείπεται των 100 φακέλων.
Ανάλογη είναι η αποκλιμάκωση για τους εκκρεμείς φακέλους και στα υπόλοιπα ταμεία.

Για τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΟΓΑ και ΝΑΤ

Στους Μισθωτούς, στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΟΓΑ και στο ΝΑΤ η μηνιαία ατομική απόδοση εκτός κλιμακίου κατανέμεται ως εξής: 25 αρχικές υποθέσεις κύριας σύνταξης, 15 επικουρικές συντάξεις και 30 λοιπές (τροποποιητικές και συμμετοχές). Ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αμοιβής τίθεται το ελάχιστο όριο απόδοσης κλιμακίου των 12 υποθέσεων.

Για τ.ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ και στο τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Στους Μη Μισθωτούς, στο τ.ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ η μηνιαία ατομική απόδοση εκτός κλιμακίου κατανέμεται ως εξής: 17 αρχικές υποθέσεις και 3 λοιπές (τροποποιητικές και συμμετοχές). Ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αμοιβής τίθεται το ελάχιστο όριο απόδοσης κλιμακίου των 5 υποθέσεων. Για τις υποθέσεις Διεθνών Σχέσεων, ορίζεται επικουρικά να προσμετρώνται εναλλακτικά 350 αλληλογραφίες/μήνα.
Το υπουργείο Εργασίας έχει ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου και έχει επικεντρωθεί στην ταχύτερη λειτουργία του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) από την 1η Μαρτίου και στην έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκυκλίων για την συγχώνευση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προκειμένου να προχωρήσει στην νέα ψηφιακή σύνταξη. Μετά τη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ, δημιουργούνται ενιαίοι ασφαλιστικοί φάκελοι. Ένας μόνο υπάλληλος θα απονέμει και τις τρεις συντάξεις.
Εντός των επόμενων εβδομάδων θα ξεκινήσει η λειτουργία του πρωτοποριακού συστήματος ψηφιοποίησης των συντάξεων «Άτλας», προκειμένου να ενταχθεί ένας σημαντικός αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

 Πίνακας: Ανάλυση της μηνιαίας ατομικής απόδοσης εκτός Κλιμακίου απόδοσης (πρωινή και υπερωριακή)


τ. ΦΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

70*

20

90

ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ

70*

20

90

ΟΑΕΕ

20**

8

28

ΟΓΑ

70*

20

90

ΕΤΑΑ

20**

8

28

ΝΑΤ

70*

20

90

ΔΗΜΟΣΙΟ

70*

20

90

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

20**

8

28Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS