EBA: Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση τραπεζικής άδειας

EBA: Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση τραπεζικής άδειας
Ποιους κανόνες θέτει η ΕΒΑ για την απόκτηση τραπεζικής άδειας
Πέντε είναι τα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority – EBA) προκειμένου να παραχωρηθεί σε κάποιο «σχήμα» τραπεζική άδεια.
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω κριτήρια είναι εναρμονισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και είναι τα ακόλουθα:

1) Αξιοπιστία αυτού που ζητά άδεια: Έχει ο προτεινόμενος αγοραστής την απαραίτητη ακεραιότητα και αξιοπιστία, π.χ. μη ύπαρξη ποινικού μητρώου ή δικαστικές διαδικασίες; Μια άλλη πτυχή είναι η επαγγελματική επάρκεια του αγοραστή, δηλαδή το ιστορικό τους στη διαχείριση και / ή στην επένδυση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
2) Αξιοπιστία και εμπειρία της προτεινόμενης διοίκησης: Προτίθεται ο αγοραστής να εφαρμόσει αλλαγές στο διοικητικό προσωπικό της τράπεζας; Εάν ναι, πρέπει να γίνει κατάλληλη και εκτεταμένη αξιολόγηση των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου.
3) Οικονομική ευρωστία αυτού που ζητά άδεια: Είναι ο προτεινόμενος αγοραστής σε θέση να χρηματοδοτήσει την προτεινόμενη εξαγορά και να διατηρήσει μια υγιή οικονομική δομή για το άμεσο μέλλον; Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ποιος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή πρόσθετων κεφαλαίων στην τράπεζα που αποτελεί στόχο εξαγοράς.
4) Επίδραση στην υπάρχουσα δομή της τράπεζας: Θα είναι η τράπεζα ακόμη σε θέση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών; Για παράδειγμα, μια τράπεζα δεν πρέπει να τεθεί υπό πίεση, επειδή κάποιο τμήμα του ποσού εξαγοράς «αποκτήθηκε» μέσω αύξησης του χρέους (σ.σ.: του αγοραστή). Επίσης, η δομή του αγοραστή δεν πρέπει να είναι τόσο περίπλοκη ώστε να εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να εποπτεύουν αποτελεσματικά την τράπεζα.
5) Εξέταση του ενδεχόμενου «σχέσεων» με τα αδικήματα του ξεπλύματος χρήματος ή της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων: Μπορεί να εξακριβωθεί ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την εξαγορά δεν είναι προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας ή συνδέονται με την τρομοκρατία; Η αξιολόγηση εξετάζει επίσης εάν η απόκτηση ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS