Ενώ υφίσταται η έννοια της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας (insular shelf) ένα μικρό νησί μπορεί να έχει δικαίωμα ΑΟΖ;

Ενώ υφίσταται η έννοια της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας (insular shelf) ένα μικρό νησί μπορεί να έχει δικαίωμα ΑΟΖ;
Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τοπίο στα διεθνή φόρα και να διαμορφώσει τετελεσμένα γεγονότα...ανακόπτωντας την προκλητικότητα της Τουρκίας.
Ενώ υφίσταται η έννοια της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας (insular shelf) ένα μικρό νησί μπορεί να έχει δικαίωμα ΑΟΖ;

Τι είναι η υφαλοκρηπίδα;

Η Υφαλοκρηπίδα είναι τμήμα του παράκτιου βυθού της θάλασσας.
Ο ορισμός της κατά την Ωκεανογραφία είναι το τμήμα το οποίο αποτελεί την ομαλή προέκταση της ακτής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ως το σημείο στο οποίο αυτή διακόπτεται απότομα. Η υφαλοκρηπίδα διακόπτεται εκεί όπου ο βυθός αποκτά απότομη κλίση 30-45ο.
Το τμήμα με την απότομη κλίση ονομάζεται υφαλοπρανές.
Το πλάτος της υφαλοκρηπίδας ποικίλλει ανάλογα με τη μορφολογία της κάθε περιοχής.
Στη βάση του υφαλοπρανούς βρίσκεται το ηπειρωτικό ανύψωμα και από τα 2.500 μ. βάθος και πέρα αρχίζει η ωκεάνια άβυσσος. Υφαλοκρηπίδα, υφαλοπρανές και ηπειρωτικό ανύψωμα συναποτελούν το υφαλοπλαίσιο.
Όταν η προέκταση αυτή της υφαλοκρηπίδας υπολογίζεται από ίχνη "ηπειρωτικής ακτής" τότε πρόκειται για ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (continental shelf), όταν αυτή υπολογίζεται από ίχνη "νησιωτικής ακτής" τότε πρόκειται για νησιωτική υφαλοκρηπίδα (insular shelf).
Τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική υφαλοκρηπίδα κατά το Γενικό Ιδιωτικό Δίκαιο η κυριαρχία ανήκει στο κράτος όπου και ανήκουν οι αντίστοιχες ακτές.

Τι είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη ΑΟΖ

Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Δικαίου της Θάλασσας (1982), η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό και τον άνεμο.
Εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων μιας χώρας (συνήθως 12 ναυτικά μίλια) στα 200 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή. Η χρήση του όρου μπορεί να περιλαμβάνει την υφαλοκρηπίδα.
Σε επίπεδο ουσίας δικαίου και συνεπαγόμενων δικαιωμάτων είναι δύο διαφορετικές ζώνες.
Η ΑΟΖ δεν συμπεριλαμβάνει τα χωρικά ύδατα, ούτε και την υφαλοκρηπίδα πέραν των 200 ναυτικών μιλίων.
Η διαφορά χωρικών υδάτων και ΑΟΖ είναι πως τα χωρικά ύδατα αφορούν σε πλήρη κυριαρχία, ενώ η ΑΟΖ αποτελεί απλό "κυριαρχικό δικαίωμα", το οποίο αναφέρεται στη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους μέχρι και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Γενικά, η ΑΟΖ μιας χώρας εκτείνεται στα 200 ναυτικά μίλια (370 χλμ) από την ακτογραμμή της.
Εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις όπου οι ΑΟΖ δύο ή περισσοτέρων χωρών αλληλοεφάπτονται, όταν δηλαδή οι ακτογραμμές των εν λόγω χωρών απέχουν λιγότερο από 400 ναυτικά μίλια (740 χλμ).
Στην περίπτωση που οι ΑΟΖ αλληλοεφάπτονται, έγκειται στις χώρες που τις διεκδικούν να ορίσουν από κοινού θαλάσσια σύνορα.
 Γενικά, κάθε σημείο εντός αλληλοεφαπτόμενης περιοχής περιέρχεται στη δικαιοδοσία της εγγύτερης χώρας.
Image

Τι διεκδικεί η Ελλάδα και τι η Τουρκία;

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι κάθε νησί στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου και ειδικά όσα νησιά γειτνιάζουν με την Τουρκία εμπεριέχει και την έννοια της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ανεξάρτητα εάν είναι νησί ή βραχονησίδα.
Βέβαια με βάση τους διεθνείς κανόνες η ΑΟΖ είναι κυριαρχικά δικαιώματα και δεν αφορούν την πλήρη κυριαρχία όπως νοούνται με την έννοια των συνόρων.
Η Τουρκία με μια μονοδιάστατη ερμηνεία θεωρεί ότι τα ελληνικά νησιά που έχουν χωρικά ύδατα 6 μίλια δεν έχουν Αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας η ερμηνεία της Ελλάδος είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα αλλά από την άλλη η ερμηνεία της Τουρκίας δεν μπορεί να θεωρηθεί 100% λάθος.

Τι πρέπει να γίνει;

Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τοπίο στα διεθνή φόρα και να διαμορφώσει τετελεσμένα γεγονότα...ανακόπτωντας την προκλητικότητα της Τουρκίας.
Η Τουρκία δεν είναι ο διαπραγματεύσιμος γείτονας που ειρηνικά επιλύει τις διαφορές.
Η Τουρκία επιδεικνύει αλαζονεία, αμετροέπεια, προκλητικότητα και παραβιάζει συστηματικά τους διεθνείς κανόνες.
Η Ελλάδα δεν πρέπει να επιτρέψει στην Τουρκία να ανοίξει κερκόπορτες.
Η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων είναι καθοριστικής σημασίας, η Ελλάδα δεν μπορεί να απεμπολήσει ούτε ένα εκατοστά από τα δικαιώματα της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS