Αύριο (8/8) τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου του ΟΤΕ – «Όπλο» οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές

Αύριο (8/8) τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου του ΟΤΕ – «Όπλο» οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές
Καλή πορεία από την Ελλάδα περιμένουν οι αναλυτές, αλλά η Ρουμανία θα συνεχίσει να πιέζει την κερδοφορία του ομίλου
Καλή πορεία από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και πίεση στην κερδοφορία από τη Ρουμανία περιμένουν οι αναλυτές για το δεύτερο τρίμηνο του ΟΤΕ.
Σημειώνεται πως η διοίκηση έχει πει πως εξετάζει ακόμα και την πώληση της δραστηριότητας στη Ρουμανία.
Ο ΟΤΕ αναμένεται να εμφανίσει σταθερές πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο και EBITDA ενώ σε προσαρμοσμένη βάση τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σημαντικά.
Οι αναλυτές τονίζουν την ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.
Ο ΟΤΕ θα δημοσιεύσει αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου αύριο (8/8) πριν το άνοιγμα της αγοράς και μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα γίνει η ενημέρωση των αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης.
Δεν περιμένει η IBG πως τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου θα αλλάξουν σημαντικά την τάση στα έσοδα και τα EBITDA σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα.
Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 5 φορές για τη χρήση 2020, σε discount 10% έναντι των ομοειδών και διατηρεί τη θετική στάση για τη μετοχή λόγω της εκτιμώμενης σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και της δημιουργίας ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών μεσοπρόθεσμα.
Στο δεύτερο τρίμηνο περιμένει έσοδα 940 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 0,3%, pro forma EBITDA 347 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 10% και καθαρά κέρδη 80 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 75%.
Στο εξάμηνο περιμένει καθαρά κέρδη 151 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 57%.
Η Eurobank σημειώνει πως περιμένει ελαφρά βελτίωση των τάσεων και προσαρμοσμένα ΕΒΙΤDA (προ λογιστικού προτύπου 16) 321,9 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1,8% στο δεύτερο τρίμηνο.
Η πορεία των δραστηριοτήτων αναμένεται μικτή με την Ελλάδα να είναι ισχυρή και τη Ρουμανία αδύναμη.
Η Euroxx περιμένει πως η βασική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα έχει θετική πορεία ενώ η αδυναμία της Ρουμανίας θα συνεχίσει να επηρεάζει την κερδοφορία.
Τα έσοδα στο δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να ανέλθουν στα 947,7 εκατ. ευρώ, τα EBITDA προ της επίδρασης του λογιστικού προτύπου 16 στα 316,9 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 78,2 εκατ. ευρώ (προσαρμοσμένα).

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS