Σαρωτικές αλλαγές στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους από τις τράπεζες και το δημόσιο

Σαρωτικές αλλαγές στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους από τις τράπεζες και το δημόσιο
Οι αλλαγές που έρχονται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
Μια βελτιωμένη φιλοσοφία αρχίζει να διαμορφώνεται ως προς την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους είτε βάσει κινήτρων είτε βάση νομοθετικών αλλαγών που ως στόχο έχουν τελικώς την εξόφληση του χρέους και όχι τον άτακτο πολλαπλασιασμό του όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.
1. Σε αυτήν την φιλοσοφία αρχίζουν να εντάσσονται οι τράπεζες που επιχειρούν να "ξαναγνωριστούν" με τους πελάτες τους σε μια διαφορετική βάση.
Άλλωστε οι πελάτες των τραπεζών δεν είναι πια οι ίδιοι.
Μια διαφορετική γενιά ζητά διαφορετικά πράγματα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται και πρέπει να τα έχει.
Η χθεσινή κίνηση της Εθνικής Τράπεζας να επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες εντάσσεται μέσα στην καινούρια φιλοσοφία χρέους που επιχειρείται να διαμορφωθεί στη χώρα μας.
Και άλλες όμως βελτιωτικές κινήσεις ως προς την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους βρίσκονται ante portas.
Αλλωστε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης δυσβάσταχτες οφειλές, πολλές μάλιστα λόγω υπερημεριών είτε προς το Δημόσιο είτε προς τον ιδιωτικό τομέα είτε προς τις τράπεζες βάρυναν του Έλληνες πολίτες καθώς οι ρυθμίσεις κινούντο όπως όπως, όχι στη λογική τελικής εξόφλησης του χρέους αλλά συχνά στη λογική της πρόσκαιρης αντιμετώπισης και μετάθεσής του σε ένα άδηλο μέλλον.
Το γεγονός αυτό έφερε πολλούς ιδιώτες στο χείλος ενός οικονομικού γκρεμού είτε λόγω οφειλών προς το Δημόσιο είτε λόγω οφειλών προς τις τράπεζες καθώς οι συνεχείς ρυθμίσεις που επέτρεπαν τη λειτουργία των επιχειρήσεων διαμόρφωσαν τελικώς συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στους ίδιους τους επιχειρηματίες.
2. Τα νομοσχέδια που καταρτίζονται πια σε τούτη τη φάση κινούνται ακριβώς με αυτό το σκεπτικό,  δηλαδή οι ρυθμίσεις να έχουν τη λογική εξόφλησης του χρέους και όχι τον πολλαπλασιασμό του.
Αυτή άλλωστε είναι μια λογική που μπορεί να γίνει αποδεκτή και από τους θεσμούς.
Ετσι και  οι 120 δόσεις εμπεριέχουν ένα διαφορετικό επιτόκιο ίδιο με εκείνο που ο ιδιώτης απαιτεί από το κράτος όταν το δεύτερο γίνεται οφειλέτης και το οποίο διαμορφώνεται σε 3% από 5%. διαφοροποιώντας σημαντικά τις μεγάλες οφειλές.

Το δύσκολο κεφάλαιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού

3. Η τελευταία συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και των τραπεζών κατέγραψε την αναγκαιότητα για βελτιώσεις σε ότι αφορά και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Πριν οι οφειλέτες απευθυνθούν στη Θέμιδα για να ζητήσουν λύση, υπάρχει ο προθάλαμος του συμβιβασμού.
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για τις επιχειρήσεις αν και αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο δεν λειτούργησε όπως καταγράφουν τα στοιχεία του όσο θα χρειαζόταν η αγορά κυρίως  γιατί μετά τη δύσκολη διαδικασία κατάθεσης των στοιχείων από μία επιχείρηση συχνά αποτύγχανε η διαπραγμάτευση του οφειλέτη με τους πιστωτές του.
Η πλατφόρμα του εξωδικαστικού καταγράφει σε ότι αφορά  τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών , αθροιστικά μέχρι σήμερα:

-  Tη διαδικασία ετοιμασίας  της αίτησης ξεκίνησαν 61.447 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.
- Έχουν υποβληθεί 6.877 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
- Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 2.107 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, δηλ. περίπου 1 στους 3,3 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Σημειώνεται ότι κάποιοι οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους (με σκοπό την ένταξη των οφειλών του 2017 ή τη διόρθωση της δήλωσης περί πτωχευτικής ικανότητας) και συνεπώς ενδέχεται να εμφανίζονται φαινομενικές μειώσεις στα στατιστικά στοιχεία, σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.
Μο λονότι οι αλλαγές που θα διενεργηθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν έχουν γίνει γνωστές, εν τούτοις στόχο θα έχουν να εισέρχονται στην πλατφόρμα εταιρίες που έχουν δυνατότητες πραγματικής βιωσιμότητας, να εξελιχθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και να υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών.
Με βάση και τη φιλοσοφία της νέας κοινοτικής οδηγίας για τη δεύτερη ευκαιρία η οποία θα γίνει δίκαιο του κράτους υποχρεωτικά εντός διετίας,- οι σκέψεις είναι και νωρίτερα- τόσο στο εξωδικαστικό συμβιβασμό για τις επιχειρήσεις όσο και σε ότι αφορά την πτώχευση των ιδιωτών θα υπεισέρχονται τρεις σημαντικές παράμετροι: κόκκινες γραμμές για τους πραγματικά αδύναμους, απομόνωση των στρατηγικών κακοπληρωτών, ρεαλιστικές ρυθμίσεις που να αφορούν μεγάλα σύνολα.
Αυτό άλλωστε κατέγραψε και η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
4. Το καινούριο θεσμικό πλαίσιο θα ασχολείται όπως πρέπει και με την πτώχευση των ιδιωτών πέραν από την πτώχευση των εταιριών  ενώ αναμένεται σε κάθε περίπτωση να δημιουργηθεί αντίστοιχη πλατφόρμα με εκείνη του εξωδικαστικού συμβιβασμού των επιχειρήσεων και για τους ιδιώτες με χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο , επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κλπ.
Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο θα ενσωματώσει όλη την παραπάνω μέριμνα και σε ότι αφορά τον ιδιώτη αφού σε χώρες που έχουν υποστεί κρίση, η πτώχευση περνά εύκολα από την περιουσία της εταιρίας στην αντίστοιχη ιδιωτική.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS