ΟΠΑΠ: Εξαγοράζει το 16,5% της Ελληνικά Λαχεία από την Intralot - Στα 20 εκατ. ευρώ το τίμημα

ΟΠΑΠ: Εξαγοράζει το 16,5% της Ελληνικά Λαχεία από την Intralot - Στα 20 εκατ. ευρώ το τίμημα
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της OPAP Investment Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικά Λαχεία θα ανέρχεται σε 83,5%
Δεσμευτική συμφωνία (MOU) με την IntralotΙ για την απόκτηση όλων των μετοχών που κατέχει η τελευταία στην Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (ήτοι 511.500 μετοχές που αντιστοιχούν στο 16,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου), υπέγραψε ο ΟΠΑΠ,  έναντι τιμήματος 20.000.000 ευρώ δηλ. €39,1006842619 ανά μετοχή.
Επιπλέον, σύμφωνα με το MOU, η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. θα υπογράψει με την IntralotΙ Α.Ε. τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπό νέους όρους.
Η ολοκλήρωσης της συναλλαγής αναμένεται με την υπογραφή της οριστικής Συμφωνίας Μεταβίβασης Μετοχών κατόπιν εκπλήρωσης των ρυθμιστικών απαιτήσεων και των προβλέψεων της σε ισχύ Συμφωνίας Μετόχων.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της OPAP Investment Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικά Λαχεία θα ανέρχεται σε 83,5%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS