Χωρίς το δικαίωμα στο split οι μετοχές της Autohellas – Με νέα ονομαστική αξία 0,08 ευρώ

Χωρίς το δικαίωμα στο split οι μετοχές της Autohellas – Με νέα ονομαστική αξία 0,08 ευρώ
Χωρίς το δικαίωμα στο split και με νέα ονομαστική αξία 0,08 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματεύονται οι μετοχές της Autohellas.
Λόγω της εταιρικής πράξης η μετοχή εμφανίζεται με απώλειες 74% περίπου και τιμή 6,28 ευρώ, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για «στρέβλωση» αφού η εταιρεία θα δώσει 4 νέες για κάθε μία παλιά, επομένως την Παρασκευή 28 Ιουνίου θα εισαχθούν και οι νέες μετοχές αποκαθιστώντας την προσωρινή αυτή «στρέβλωση».
Η εταιρεία είχε παλαιότερα κάνει reverse split περιορίζοντας τον αριθμό των μετοχών κάτι που έπληξε και την εμπορευσιμότητα.
Ο συνολικός όγκος σήμερα στα πρώτα 30 λεπτά δεν ξεπερνά τα 1.200 τεμάχια.


BREAKING NEWS