Τι ισχύει για την επταήμερη εργασία και το ρεπό - Σε νέα ανούσια κοκορομαχία προχώρησαν Μαξίμου και ΝΔ

Τι ισχύει για την επταήμερη εργασία και το ρεπό - Σε νέα ανούσια κοκορομαχία προχώρησαν Μαξίμου και ΝΔ
Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι έξι σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο
Σε νέα «κοκορομαχία», για ένα ανύπαρκτο και ρυθμισμένο θέμα, τόσο από τη νομοθεσία, όσο και την αγορά μέσω επιχειρησιακών συμβάσεων, όπως η 7ημερη εργασία προχώρησαν κυβέρνηση και Αξιωματική αντιπολίτευση, αγνοώντας προφανώς τους νόμους και τους κανόνες που ρυθμίζουν την πενθήμερη και εξαήμερη εργασία.
Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι έξι σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο.
Επιπλέον μεγάλες επιχειρήσεις με 7ημερη λειτουργία ρυθμίζουν με επιχειρησιακές συμβάσεις, τόσο τις πρόσθετες μέρες, όσο και τις πρόσθετες ώρες και αμοιβές, με υποχρεωτικότητα ωστόσο στην μεταφορά της 7ης ημέρας εργασίας ως ρεπό την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο νόμος είναι σαφής, ότι πρέπει ένα 24ωρο την εβδομάδα ο εργαζόμενος να αναπαύεται.
Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση που επικαλέσθηκε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς στον Όμιλο Παπαστράτος υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση.
Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, και όχι υποχρεωτικά, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν.
Όταν η υποχρεωτική αργία συμπίπτει με ημέρα Κυριακή ισχύουν τα εξής:
- Δεν γεννάται θέμα μεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιμη μέρα, διότι όπως είναι γνωστό τόσο για τον ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο τομέα καταργήθηκαν οι διατάξεις περί μεταθέσεως των αργιών, όταν συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή (άρθρο 7 του Ν.1400/83).
- Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή που συμπίπτει με την υποχρεωτική αργία οφείλουν:
α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί επί του νομίμου ημερομισθίου τους. Επιπλέον οφείλουν να χορηγήσουν αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.  
β) σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλουν προσαύξηση 75% του νομίμου μισθού τους και αναπληρωματική ανάπαυση, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας είτε για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές. Ζήτημα καταβολής και του 1/25 του μηνιαίου γεννάται μόνο δεν χορηγηθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης
Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

BREAKING NEWS