Τιτάν: Ειδικοί διαπραγματευτές οι Eurobank Equities και Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Τιτάν: Ειδικοί διαπραγματευτές οι Eurobank Equities και Παντελάκης Χρηματιστηριακή
Eurobank Equities και Παντελάκης Χρηματιστηριακή οι ειδικοί διαπραγματευτές του Τιτάνα
Τον ορισμό των Eurobank Equities και Παντελάκης Χρηματιστηριακή ως ειδικών διαπραγματευτών ανακοίνωσε ο Τιτάνας.
Ειδικότερα, η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» (εφεξής η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετικές αποφάσεις της, οι οποίες ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις της στις 8 Μαρτίου 2019 και στις 13 Μαρτίου 2019 αντίστοιχα, ενέκρινε την απόκτηση από τα Μέλη της ΕΧΑΕ  «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ» και «Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας των ειδικών διαπραγματευτών επί των μετοχών της Εταιρίας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης της «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ» την 12η Μαρτίου 2019 και της «Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ»  την 14η Μαρτίου 2019.
Η Εταιρία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του Χ.Α.  συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης  με τις ανωτέρω εταιρίες.

ww.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS