Τεχνικό πρόβλημα με τις κάρτες της Εθνικής, και όχι του ΔΙΑΣ, το οποίο σταδιακά επιλύεται

Τεχνικό πρόβλημα με τις κάρτες της Εθνικής, και όχι του ΔΙΑΣ, το οποίο σταδιακά επιλύεται
Tο πρόβλημα αυτό, που δεν αφορά το σύστημα ΔΙΑΣ, βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης
Τεχνικό πρόβλημα έχει ανακύψει ειδικά σήμερα (23/12/2017), με τις κάρτες πάσης φύσεως της Εθνικής Τράπεζας  λόγω σημαντικών δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν από την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και μηχανογραφικών συστημάτων της τράπεζας.
Tο πρόβλημα αυτό, που δεν αφορά το σύστημα ΔΙΑΣ, βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης.
Λόγω του όγκου των συναλλασσομένων με κάρτες της Εθνικής είναι αλήθεια, πως το πρόβλημα έχει μερικώς διαχυθεί μέσω των POS.
Οι άλλες τράπεζες εξυπηρετούν μερικώς τις κάρτες της Εθνικής στα δικά τους POS αλλά κάθε τράπεζα έχει όριο για την εξυπηρέτηση τρίτου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Όταν αυτά τα όρια εξαντλούνται προφανώς δεν μπορούν να γίνουν συναλλαγές.
Τις μέρες αυτές λόγω των εορτών οι συναλλαγές με κάρτες είναι σημαντικά αυξημένες, ωστόσο όπως αναφέρουν πηγές της Εθνικής Τράπεζας, λόγω των προβλημάτων  καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, τα όποια τεχνικά ζητήματα να επιλυθούν.
Οι άλλες τράπεζες, όπως προαναφέρθηκε  μπορούν να εξυπηρετήσουν μόνο μέχρι ως ένα όριο τις κάρτες της Εθνικής.
Πάντως παρατηρείται  μεγάλη κινητοποίηση στις τράπεζες για την επίλυση των όποιων προβλημάτων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS