Κομισιόν: Διαθέτει 256 δισ. ευρώ για επενδύσεις μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη

Κομισιόν: Διαθέτει 256 δισ. ευρώ για επενδύσεις μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη
Η Κομισιόν θα διαθέσει 256 δισ. ευρώ για επενδύσεις
Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αυτήν την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αναμένεται να διαθέσει 256,1 δισ. ευρώ σε επενδύσεις.
Οι συμφωνίες που εγκρίνονται βάσει του ΕΤΣΕ αφορούν συνολική χρηματοδότηση ύψους 51,1 δισ. ευρώ και στα 28 κράτη μέλη.
Περίπου 539.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναμένεται να επωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση
Τον Δεκέμβριο 2017, οι πέντε πρώτες χώρες κατά σειρά επενδύσεων ανάλογα με το ΑΕΠ είναι η Εσθονία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν την έγκριση του κανονισμού για την παράταση της λειτουργίας και την ενίσχυση του ΕΤΣΕ, του κεντρικού πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.
Ο Aντιπρόεδρος Jyrki Kataine, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε:
«Οι υποστηριζόμενες από το ΕΤΣΕ επενδύσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα θα αυξήσουν το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,7 % και θα δημιουργήσουν περίπου 700 000 θέσεις εργασίας έως το 2020.
Σήμερα, χάρη στο ΕΤΣΕ 2.0, θα δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας.
Το επενδυτικό σχέδιο είναι ιδιαίτερα επιτυχές όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, καθώς αναμένεται ήδη 539 000 μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από χρηματοδότηση για την ανάπτυξή τους».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS