Ολοκληρώθηκε η επιλογή των διευθυντών σχολείων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε η επιλογή των διευθυντών σχολείων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, ότι ο τελικός αριθμός έγκυρων αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών ανήλθε σε 10.321, σε σύνολο 7.062 σχολικών μονάδων
Ολοκληρώθηκε σήμερα 28 Ιουλίου 2017 η επιλογή των διευθυντών, για 7.000 σχολεία της χώρας, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα 116 συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ που είχαν την ευθύνη υλοποίησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, παρέδωσαν τις τελικές επιλογές τους στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες σήμερα ανακοίνωσαν τους τελικούς πίνακες τοποθέτησης των νέων διευθυντών.
Η ανάληψη υπηρεσίας των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων στις οικείες διευθύνσεις, θα γίνει την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017.
Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, ότι ο τελικός αριθμός έγκυρων αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών ανήλθε σε 10.321, σε σύνολο 7.062 σχολικών μονάδων.
Υπεβλήθησαν 4.878 αιτήσεις για 3.656 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5.443 αιτήσεις για 3.406 σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, βαθμό συνέντευξης από 6 έως 8 συγκέντρωσαν 4.815 υποψήφιοι διευθυντές της πρωτοβάθμιας (ποσοστό 98,71%) και 4.914 υποψήφιοι διευθυντές της δευτεροβάθμιας (ποσοστό 90,28%).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS