Οι καταναλωτές της ΔΕΗ μπορούν να ζητήσουν ρύθμιση αποπληρωμής του λογαριασμού λόγω ασυνήθιστης κατανάλωσης

Οι καταναλωτές της ΔΕΗ μπορούν να ζητήσουν ρύθμιση αποπληρωμής του λογαριασμού λόγω ασυνήθιστης κατανάλωσης
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Κανονισμός Προμήθειας Ρεύματος, οι καταναλωτές της ΔΕΗ μπορούν να ζητήσουν ρύθμιση αποπληρωμής του λογαριασμού τους, λόγω ασυνήθιστης κατανάλωσης
«Καίνε» οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που φθάνουν στα χέρια των καταναλωτών.
Το κόστος του λογαριασμού είναι αυξημένο από 70% έως 100% στο τετράμηνο.
Η κατανάλωση ρεύματος ήταν αυξημένη έως 50% δηλαδή οι kwh ήταν αυξημένε και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπεράστηκαν οι 2.000 Kwh με αποτέλεσμα να αλλάξει και το κόστος της kwh.
H ΔΕΗ που ελέγχει σχεδόν το 90% της αγοράς το τιμολόγιο της διαμορφώνεται στα 0,10 252 ευρώ ανά Kwh πάνω από τις 2000 kwh ενώ όταν η κατανάλωση ρεύματος είναι χαμηλότερη από τις 2.000 Kwh το κόστος διαμορφώνεται στα 0,09460.
Τα νοικοκυριά στην κυριολεξία έπαθαν «ηλεκτροσόκ» ανοίγοντας το λογαριασμό.
Χιλιάδες καταναλωτές που ξεπέρασαν τις 2000 Kwh θα πληρώσουν ακριβότερα και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις όπως είναι για ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ, τα ΥΚΩ, το ΕΤΜΕΑΡ χρεώσεις Δήμου και η ΕΡΤ.
Ακόμη και οι επτά και δέκα Kwh που καταναλώθηκαν ξεπερνώντας τις 2000 Kwh αντιστοιχούν σε δεκάδες ευρώ στον τελικό λογαριασμό, καθώς οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση που υπερβαίνει τις 2000.
Ωστόσο το κόστος 600 και 700 ευρώ και παραπάνω που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά λόγω της υψηλής κατανάλωση ρεύματος που είχαν τους προηγούμενους μήνες λόγω του ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα.
Η αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών θεωρείται δεδομένη καθώς τα έξοδα ενός νοικοκυριού αυξάνονται αντί να μειώνονται.
Να σημειωθεί ότι λογαριασμός του ρεύματος απασχολεί ακόμη και τα καλοπληρωμένα στελέχη εταιρειών.
Πάντως οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με βάση τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες όπως ορίζει το άρθρο 29.
Συγκεκριμένα ο προμηθευτής δύναται να προβλέπει δυνατότητα εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης σε δόσεις.
Ειδικά για τους πελάτες που είτε είναι οικονομικά ασθενείς, είτε δυσκολεύονται να πληρώσουν το λογαριασμό λόγω ασυνήθιστης μεταβολής της κατανάλωσης.
Έτσι ο Κανονισμός δίνει το δικαίωμα στους καταναλωτές να ζητήσουν ρύθμιση αποπληρωμής διότι υπήρξε μεταβολή της κατανάλωσης.
Τα αιτήματα των καταναλωτών μπορούν να κατατεθούν στον προμηθευτή και να ζητήσουν ρύθμιση αποπληρωμής του λογαριασμού και δεν συνδέονται με τα προγράμματα ρύθμισης οφειλών που βρίσκονται σε ισχύ.
Πρόσφατα το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε ότι μέχρι 31.05.2017 για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα ισχύσουν τα εξής:

Α. για οφειλή έως 1.000 ευρώ ρύθμιση σε 24 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή.
Η 1η δόση θα καταβάλλεται άμεσα.

Β. για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ υπάρχουν δυο επιλογές:
1η Άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις ή
2η Άμεση καταβολή του 15% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις.
 
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS