Μόλις 500 από τα 2.200 πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν συνδεθεί με τη ΓΓΠΣ

Μόλις 500 από τα 2.200 πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν συνδεθεί με τη ΓΓΠΣ
Δεν θα επιβληθούν ακόμα πρόστιμα στους πρατηριούχους


Μόλις 500 πρατήρια υγρών καυσίμων σε σύνολο 2.200 έχουν συνδεθεί με το μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να αποστέλλουν στοιχεία για τις ποσότητες καυσίμων που αγοράζουν και πωλούν.
Ως αιτία για τα 1.700 πρατήρια που δεν έχουν συνδεθεί ακόμα με το μητρώο της ΓΓΠΣ αναφέρονται είτε ότι έχουν εισάγει λανθασμένα τα δεδομένα τους (π.χ. αριθμό δεξαμενών) είτε ότι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις τεχνικές διαδικασίες.
Σε κάθε περίπτωση διαμηνύεται πως οι πρατηριούχοι δεν αντιμετωπίζουν ακόμα κίνδυνο επιβολής προστίμων, μια και η όλη διαδικασία είναι σε εξέλιξη.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS