Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Jumbo: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023

Jumbo: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023
Τι αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Σχετικά Άρθρα
Με αυξημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση του 80% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 22 Μαΐου 2024, η Ετήσια Γενική Συνέλευση μετόχων του Ομίλου JUMBO.
Οι μέτοχοι ενέκριναν την πρόταση της διοίκησης για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023, που αντιστοιχεί σε ποσό 1 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό).
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 16 Ιουλίου 2024.
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2024, η εταιρεία προχώρησε σε έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατά συνέπεια, μέχρι και τον Ιούλιο του 2024, η Jumbo θα έχει καταβάλει στους μετόχους της ένα ποσό της τάξης των 218 εκατ. Ευρώ.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση της τάξης του 5,8% περίπου.

Εκτιμήσεις για το 2024

Κατά τη συζήτηση για την έγκριση και των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους μετόχους για την μέχρι σήμερα πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, επισημαίνοντας ότι παρακολουθεί με προσοχή και τη δέουσα επιμέλεια τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της ότι θα επανεξετάσει τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2024, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του έτους.
Προς το παρόν, η διοίκηση διατηρεί τις εκτιμήσεις της, για αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών, τη φετινή χρονιά, σ' ένα εύρος μεταξύ +8% έως +10%.
Η ψήφος εμπιστοσύνης των καταναλωτών, κατά την Πασχαλινή περίοδο, ανέβασε το σύνολο των πωλήσεων, από την αρχή του χρόνου μέχρι και την 5η Μαΐου, κατά +10% περίπου.

Σε εξέλιξη η ανάπτυξη του Δικτύου Καταστημάτων

Όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου, η διοίκηση του Ομίλου ενημέρωσε τους μετόχους –συνεταίρους της, ότι από την αρχή του έτους ξεκίνησαν να λειτουργούν:
-το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στην πόλη Oradea στη Ρουμανία, το δεύτερο JUMBO στην πόλη,
-το πλήρως ανακαινισμένο υπερκατάστημα Jumbo στην Καρδίτσα που παρέμενε κλειστό λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023.

Σήμερα, ο Όμιλος JUMBO αριθμεί 86 καταστήματα. Τα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 18 στη Ρουμανία.
Στις αρχές Ιουνίου του 2024 αναμένεται να λειτουργήσει το πλήρως ανακαινισμένο υπερκατάστημα Jumbo στην Λάρισα που παρέμενε κλειστό λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023.

Μέχρι το τέλος του 2024, αναμένεται να λειτουργήσουν:

-ένα νέο ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στην Λευκωσία.
-ένα νέο ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στην πόλη Timisoara (Ρουμανία).
-ένα νέο ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στο Βουκουρέστι (Ρουμανία).

Πληρωμή μερίσματος

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 22.05.2024 αποφάσισε την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2023 ποσού 1,00 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), προ παρακράτησης νόμιμου φόρου, ήτοι συνολικά ποσό 136.059.759,00 ευρώ. Από το ποσό αυτό, όπου απαιτείται, παρακρατείται ο αναλογών φόρος ποσοστού 5%, και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανέρχεται σε ποσό 0,95 ευρώ.
Δυνάμει της από 22.05.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, δικαιούχοι του μερίσματος μικτού ποσού 1,00 ευρώ ανά μετοχή είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 11.07.2024 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων - record date).
Από την Τετάρτη 10.07.2024, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους αυτής ορίσθηκε η Τρίτη 16.07.2024, από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (η Πληρώτρια Τράπεζα), ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Πληρώτριας Τράπεζας.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την Πέμπτη 17.10.2024 και εφεξής, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 4805267, υπεύθυνη κα. Αμαλία Καραμητσώλη).
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της Πληρώτριας Τράπεζας είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, οδός Σινιόσογλου και Παναγούλη, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. επικοινωνίας: +30 214 4061369 και +30 214 4061399).
Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 Α.Κ. περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή, τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης