Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

CNL CAPITAL: Καταβολή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 184.817,25 ευρώ

CNL CAPITAL: Καταβολή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 184.817,25 ευρώ
Η διανομή του προσωρινού μερίσματος πραγματοποιείται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής ανακοινώσεως περί της δημοσίευσης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2023-30.06.2023 (Α’ εξάμηνο τρέχουσας χρήσεως 2023)
Η CNL CAPITAL ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 28.09.23 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφάσισε την καταβολή προσωρινού μερίσματος εκ των κερδών, με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2023-30.06.2023, συνολικού ύψους 184.817,25 ευρώ, ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. Το καθαρό προσωρινό μέρισμα δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με το Ν. 2367/1995.
Η διανομή του προσωρινού μερίσματος πραγματοποιείται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής ανακοινώσεως περί της δημοσίευσης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2023-30.06.2023 (Α’ εξάμηνο τρέχουσας χρήσεως 2023).
Το καθαρό τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα καθοριστεί με βάση τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.
Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με το ακριβές τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος. Η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και η ημερομηνία καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα ανακοινωθούν κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης