Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ξεθωριάζει το success story της Παπουτσάνης; - Τα αδύνατα σημεία των οικονομικών καταστάσεων

Ξεθωριάζει το success story της Παπουτσάνης; - Τα αδύνατα σημεία των οικονομικών καταστάσεων
Για πρώτη φορά στο φετινό εξάμηνο εμφανίζονται υποχρεώσεις από αμοιβές προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Σχετικά Άρθρα
Αύξηση καθαρού δανεισμού στο α΄εξάμηνο 2023, μείωση του κεφαλαίου κίνησης και εκτίναξη του κόστους τραπεζικού δανεισμού συνθέτουν την εικόνα της Παπουτσάνης, η κερδοφορία... φρέναρε παρά την αύξηση του περιθωρίου μεικτού κέρδους.
Η εταιρία μετά από ισχυρή ανάκαμψη τα προηγούμενα χρόνια δείχνει να αντιμετωπίζει πλέον εμπόδια ως αποτέλεσμα της επιθετικής πολιτικής αύξησης του δανεισμού ενώ και οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 3 εκ ευρώ.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται παρά την αισιοδοξία της εταιρίας εγείρει το ερώτημα αν το success story της ανάκαμψης των προηγούμενων ετών ξεθωριάζει.
Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 24,1 εκατ. ευρώ (έναντι 18,1 εκατ. ευρώ την 31.12.2022), που αντιστοιχεί στο 32% του συνολικού ενεργητικού (έναντι 22% την 31.12.2022). Το μέσο κόστος του τραπεζικού δανεισμού (τόκοι και έξοδα τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικής μίσθωσης / μέσο μηνιαίο ύψος τραπεζικών δανείων) ήταν 4,89% στο πρώτο εξάμηνο του 2023 από 2,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2022 δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε.

Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) την 30.06.2023 ανήλθε σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκ. ευρώ την 31.12.2022.
Στο α’ εξάμηνο του 2023, το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας (32%) βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο περιθώριο του 2022 (29%), βελτίωση η οποία οφείλεται τόσο στην μείωση των τιμών των υλών και της ενέργειας αλλά και ως αποτέλεσμα του επενδυτικού πλάνου που ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την εταιρία.
Για το β’ εξάμηνο του έτους όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις «η Εταιρεία αναμένει περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, και ιδιαίτερα του περιθωρίου μικτού κέρδους, το οποίο αναμένεται να είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο β’ εξάμηνο του 2022, όπου κατά την διάρκειά του, οι τιμές των υλικών και της ενέργειας κυμάνθηκαν στα ανώτατα επίπεδα».

Στην πραγματικότητα η εταιρία παραδέχεται ότι στο δεύτερο εξάμηνο το περιθώριο κέρδους της που στο πρώτο εξάμηνο ήταν 32% θα κινηθεί πάνω από τα ιστορικά υψηλά του πρόσφατου παρελθόντος γεγονός που εγείρει το ερώτημα αν θα παραμείνει ανταγωνιστική σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης