Επιχειρήσεις

Θαύμα: Στη ΒΙΣ «φύτρωσαν» ζημιές 635 χιλιάδων και ο ορκωτός που δεν τις είδε «εξαφανίστηκε»

Θαύμα: Στη ΒΙΣ «φύτρωσαν» ζημιές 635 χιλιάδων και ο ορκωτός που δεν τις είδε «εξαφανίστηκε»

Μεγαλύτερη η ΑΜΚ από ότι είχε αρχικά αποφασιστεί. Χάνει τις προθεσμίες για φέτος η εταιρία. Ορατό το ενδεχόμενο παραπομπής του ορκωτού που υπέγραψε τις οικονομικές καταστάσεις που αποσύρθηκαν στο πειθαρχικό της ΕΛΤΕ

Σχετικά Άρθρα
Οι οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου 2022 της ΒΙΣ επανεκδόθηκαν με διορθώσεις καθώς είχαν σοβαρά ζητήματα αλλά ο ορκωτός της PKF που τις υπογράφει είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο.
Ειδικότερα τις αρχικές οικονομικές καταστάσεις τις υπογράφει ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας κ. Ιωάννης Μακρής και τις διορθωμένες ο αναπληρωματικός του κ. Φίλιππος Καμπουρόπουλος γεγονός που εγείρει ερωτήματα.
Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κ. Μακρής έχει αυξημένες πιθανότητες να παραπεμφθεί στο πειθαρχικό της ΕΛΤΕ για τα όσα δεν έκανε στον ελέγχο που διενήργησε στις αρχικές και μη ισχύουσες πλέον οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της ΒΙΣ.
Τα μέλη της διοίκησης της ΒΙΣ που υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις δηλώνουν σήμερα ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή όπως έπραξαν και στις προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις καθώς πιθανά δεν θα υπάρχουν συνέπειες όπως συμβαίνει και στις περισσότερες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια όπου κυριαρχεί η ατιμωρησία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή οι ποινές που επιβάλλονται έρχονται μετά από χρόνια και είναι χάδι.

Αύξηση το 2023

Οι επανακδοθείσες οικονομικές καταστάσεις δεν είχαν μέχρι χθες δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ ενώ η εταιρία έχασε την προθεσμία να κλείσει το 2022 με βελτιωμένη κεφαλαιακή διάρθρωση και πρέπει να τρέξει το επόμενο διάστημα ώστε να προλάβει στις αρχές του 2023 να πραγματοποιήσει την αύξηση.
Το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να συνταχθεί από την αρχή καθώς εκτός απροόπτου από τις αρχές του 2023 επανέρχεται η προ COVID κανονικότητα στα ενημερωτικά δελτία.
Η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,484 εκ ευρώ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους έχει συγκληθεί για τις 16 Δεκεμβρίου ενώ η προηγούμενη ΓΣ πριν τη διόρθωση της οικονομικής καταστάσης είχε αποφασίσει αύξηση 1,49 εκ ευρω.
Η πρόταση είναι να εκδοθούν 10 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά με τιμή 0,05 ευρώ ανά μετοχή.
Δεδομένου ότι οι βασικοί μέτοχοι κατέχουν ποσοστό 84% τυχόν μη συμμετοχή των μετόχων της μειοψηφίας μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση του 90% από τους βασικούς μετόχους και πιθανή έξοδο από το Χρηματιστήριο. Άλλωστε η μέτοχος HQF έχει δηλώσει ότι θα καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Συμψηφισμοί

Με βάση την ανακοίνωση της εταιρίας ουσιαστικά η αύξηση έχει σε ό,τι αφορά στην HQF χαρακτήρα συμψηφιστικών εγγραφών καθώς όπως αναφέρεται σημαντικό μέρος της αύξησης θα διατεθεί για την εξόφληση υποχρέωσης της Εταιρίας προς την βασική-μητρική της μέτοχο HQF από την οποία έχουν ληφθεί προκαταβολές.
Στην επανέκδοση των οικονομικών καταστάσεων η οποία έγινε μετά από έγγραφη οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα ίδια κεφάλαια είναι μειωμένα κατά 685 χιλιάδες ευρώ.
Και αυτό διότι η εταιρία όπως αναφέρει επαναξιολόγησε (sic) το μοντέλο προσδιορισμού της εύλογης αξίας της συμμετοχής της στη μητρική της HQF ΑΕΤ και αναγνώρισε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 8, την αρνητική διαφορά ύψους € 685.300 εις βάρος των λοιπών συνολικών εσόδων της προηγούμενης χρήσης 2021.
Ως εκ τούτου τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της χρήσης 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημία € 3.059.013 από € 2.373.713 που είχαν δημοσιευτεί στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2021.
Αντιστοίχως, η καθαρή αξία της επένδυσης στο μετοχικό κεφάλαιο της HQF ΑΕΤ, διαμορφώθηκε σε € 1.874.030 από €2.559.330 που είχε δημοσιευτεί στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2021.
Επίσης με βάση τις του ΔΛΠ 8, η εταιρία κατέταξε στα ποσά της προηγούμενης χρήσης € 6,9 εκατ. από τις μακροπρόθεσμες στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, με ισόποση αφαιρετική και προσθετική αντιστοίχως επίδραση.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement