Επιχειρήσεις

Στα 58 εκατ. εκτοξεύθηκαν τα κέρδη του Titan το α' 6μηνο του 2021, ή +158,9%

tags :
Στα 58 εκατ. εκτοξεύθηκαν τα κέρδη του Titan το α' 6μηνο του 2021, ή +158,9%
Διατηρούνται οι θετικές προοπτικές του Titan για το 2021, χάρη στις ενθαρρυντικές προοπτικές των αγορών δραστηριοποίησης του Ομίλου
Στα 58 εκατ. εκτοξεύθηκαν τα κέρδη του Titan το α' 6μηνο του 2021, καταγράφοντας αύξηση +158,9%.
Ο όγκος των πωλήσεων κινήθηκε ανοδικά σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 11% χάρη λόγω αύξησης της ζήτησης στις περισσότερες αγορές.
Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 4% και 5% αντίστοιχα.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €821,1εκ., παρουσιάζοντας άνοδο 4,4% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, χάρη στη βελτίωση όγκων και τιμών.
Η εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου και των συνδεδεμένων με αυτό νομισμάτων περιόρισαν την αύξηση του κύκλου εργασιών σε ευρώ.
Σε τοπικά νομίσματα η αύξηση ήταν 11,7%.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €142,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% (και 10,3% σε τοπικά νομίσματα), καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας και ναύλων λειτούργησε ανασταλτικά.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα €58,0 εκ. έναντι €22,4 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, υποβοηθούμενα από τη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.
Εικόνα
Αξίζει να σημειωθεί ώστε να δοθεί μια πληρέστερη εικόνα, ότι οι περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος δεν ήταν μεταξύ των περιοχών που είχαν δεχτεί ισχυρό πλήγμα στις αρχές της πανδημίας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2020 είχαν επιδείξει ανθεκτικότητα και είχαν βελτιωθεί σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €60,5 εκ., χαμηλότερες κατά €8,4 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα επίπεδα των λειτουργικών κερδών (EBITDA), αλλά περιορίστηκαν από τις υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες που ανήλθαν σε €54,3 εκ., σημειώνοντας αύξηση ύψους €13,8 εκ. σε σύγκριση με τις περιορισμένες λόγω κορονοϊού επενδυτικές δαπάνες το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν κατά €16,4 εκ. χαμηλότερα και ανήλθαν σε €15,7 εκ., αντανακλώντας εν μέρει τις χαμηλότερες δανειακές υποχρεώσεις, τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, καθώς και τη θετική διαφορά από το περσινό κόστος ύψους €7εκ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging σταθερού επιτοκίου σε δολάρια.
Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2021 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €691,4 εκ., υψηλότερος κατά €7 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν σε €93,7 εκ., μετά την αποπληρωμή ομολογιών ύψους €166 εκ. που έληξαν τον Ιούνιο του 2021.
Στις 23 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,40 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 29 Απριλίου 2021.
Tο αντίστοιχο ποσό καταβλήθηκε στις 2 Ιουλίου 2021.
Στις 22 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ακύρωσης ποσοστού 5% των μετοχών της TCI.
Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται σε €1.159.347.807,86 κατανέμεται σε 78.325.475 μετοχές.
Στις 30 Ιουνίου 2021 η TITAN Cement Group κατείχε 1.307.520 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,67% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα του Titan
Αποτελέσματα_Τιταν.pdf

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης