Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΟΛΠ: Τη διανομή μερίσματος 0,4 ευρώ/μετοχή για τη χρήση του 2020 στις 30/7 ενέκρινε η ΓΣ

ΟΛΠ: Τη διανομή μερίσματος 0,4 ευρώ/μετοχή για τη χρήση του 2020 στις 30/7 ενέκρινε η ΓΣ
Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Ιουλίου 2021, το μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε € 0,40 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε € 0,38.
Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021.
Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.
Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 από την πληρώτρια τράπεζα EUROBANK Α.Ε. ως ακολούθως.

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Eurobank Α.Ε.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης