Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Αποκάλυψη: Η επιστολή σοκ του ορκωτού της MLS στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και η αδράνεια της εποπτικής αρχής

Αποκάλυψη: Η επιστολή σοκ του ορκωτού της MLS στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και η αδράνεια της εποπτικής αρχής

Αρνητικά κεφάλαια και αρνητικός κύκλος εργασιών για το 2020!!! Ακόμα και σήμερα ο ορκωτός δεν έχει παραλάβει υπογεγραμμένες και εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις

Σχετικά Άρθρα
Επιστολή σοκ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε ο ορκωτός ελεγκτής της MLS κ. Νικόλας Παγώνης της PKF Ευρωελεγκτική.

Ο ορκωτός στην επιστολή του με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2021 καταγράφει μια κατάσταση η οποία δεν είναι διόλου κολακευτική καθώς αποτυπώνεται και η αλληλογραφία με την εταιρία η οποία δείχνει καθώς η MLS ακόμα και σήμερα δεν του έχει αποστείλει οικονομικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τους υπόχρεους και εγκεκριμένες από το ΔΣ αλλά το κυριότερο δεν έχει παράσχει στον ορκωτό τις κρίσιμες αυτές απαντήσεις ώστε να τεκμηριώσει ότι υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί όταν έχει ήδη από το τέλος του 2019 αρνητικά ίδια κεφάλαια και αρνητικό κύκλο εργασιών το 2020.

Τεκμηρίωση του… αέρα

Η εταιρία προκειμένου να «τεκμηριώσει» τη δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας απέστειλε στον ορκωτό ελεγκτή μεταξύ άλλων

  • Υπογεγραμμένο Binding Term Sheet με την εταιρία Corinth Investments AG με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2020 (σ.σ. ένα χρόνο πριν) χωρίς πρόσθετα στοιχεία για το στάδιο υλοποίησης.
  • Ανυπόγραφο συμφωνητικό και χωρίς ημερομηνία με την Turk Telekom χωρίς άλλα στοιχεία.
  • Βεβαίωση ένταξης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τα tablet που θα δοθούν στους μαθητές!!!

Το εντυπωσιακό είναι πως η MLS ισχυρίζεται στον ορκωτό ότι «δεν υπάρχει ενδείξεις αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η οντότητα θα παύσει να υπάρχει εντός του επόμενου δωδεκαμήνου»

Τα καυτά ζητήματα που έμειναν αναπάντητα

Ο ορκωτός όμως με επιστολή που απέστειλε προς την MLS την 31η Μαίου την καλεί να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα εντός 10 ημερών αλλά καμία απάντηση δεν έλαβε.
Από την επιστολή αυτή αποκαλύπτεται πέραν των άλλων ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων την 31/12/2019 (η ελεγχόμενη χρήση που δεν έχει δημοσιευτεί) ήταν αρνητικό, τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 2020 δείχνουν ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ λόγω επιστροφών εμπορευμάτων αλλά και πιστωτικών τζίρου που εκδόθηκαν, οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι αρνητικοί, οι ταμιακές ροές είναι αρνητικές, υπάρχουν σημαντικές λειτουργικές ζημίες και σημαντική υποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ταμιακών ροών.
Και μόνο από τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η εταιρία ουσιαστικά είναι σε διάλυση και ότι τελικά το ζήτημα δεν ήταν μόνο τα ευρήματα που εντόπισε ο θεματικός έλεγχος που διενήργησε η ΕΛΤΕ.
Είναι δε απορίας άξιον τι ακριβώς έκανε η Deloitte στον έλεγχο που διενήργησε κατά παραγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά και εν γένει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον τελευταίο χρόνο δεδομένου ότι η επιστολή του ορκωτού αποκαλύπτει ότι η MLS εξαπατά το επενδυτικό κοινό με τις ανακοινώσεις που έχει προβεί.
Και αυτό όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει όλες τις δυνατότητες να διορίσει διοίκηση μέσω προσφυγής στη δικαιοσύνη όταν παρατηρούνται φαινόμενα όπως «περίπτωση κατά την οποία υφίστανται βάσιμες υπόνοιες ότι, η παραμονή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία θα συνιστούσε απειλή για την ομαλή λειτουργία και αξιοπιστία της αγοράς ή/και τα συμφέροντα των επενδυτών».
Εκτός κι οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι τα όσα γίνονται στην MLS είναι απολύτως φυσιολογικά.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης