Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

AVE: Στις 26/3 η ΕΓΣ για απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων

tags :
AVE: Στις 26/3 η ΕΓΣ για απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων
AVE: ΕΓΣ στις 26 Μαρτίου για απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AVE Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή, με αντικείμενο μεταξύ άλλων, την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και την επέκταση του σκοπού της εταιρείας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και την από 04.03.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας "AVE Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία"),
Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας την 26η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, και
Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας την 26η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων ALLOU FUN PARK και KIDOM της Εταιρείας και απορρόφησή του από την εταιρεία με την επωνυμία "FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1 & 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 31.01.2021. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης.
ΘΕΜΑ 2ο: Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως τη λήξη της θητείας παραιτηθέντος μέλους του.
ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης