Τελευταία Νέα
Χρηστικό

Ποια δικαιώματα αποκτά ο ασφαλισμένος με τον GDPR;

tags :
Ποια δικαιώματα αποκτά ο ασφαλισμένος με τον GDPR;
Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εισάγει νέες απαιτήσεις για τις εταιρίες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα - στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εταιρίες – αλλά παρέχει και περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές
Η Insurance Europe, η ευρωπαϊκή ένωση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών, δημοσίευσε στις 3 Ιουλίου μία σύνοψη των κυριότερων δικαιωμάτων που αποκτούν οι πελάτες των ασφαλιστικών εταιριών με βάση τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου.
Ο GDPR δίνει στους καταναλωτές μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους, ενισχύοντας τα υπάρχοντα δικαιώματά τους και εισάγοντας κάποια νέα.
Οι ασφαλιστικές εταιρίες επεξεργάζονται τα δεδομένα των πελατών τους για διάφορους λόγους, όπως υπολογισμό των ασφαλίστρων, προσφορά προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, καταβολή αποζημιώσεων.
Ο GDPR εισάγει νέες απαιτήσεις για τις εταιρίες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα - στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εταιρίες – και παρέχει περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές.
Παραθέτουμε τα σημαντικότερα:
Δικαίωμα στην ενημέρωση
Πριν επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, η ασφαλιστική εταιρία πρέπει να του δώσει διάφορες πληροφορίες, όπως π.χ. ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα και ποιος είναι ο λόγος αυτής της επεξεργασίας.
Δικαίωμα στην πρόσβαση
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν η ασφαλιστική εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα και αν ναι, να παραλάβει ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων. Επίσης, μπορεί να ρωτήσει τον λόγο για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία και εάν τα δεδομένα του θα σταλούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικαίωμα για διόρθωση των δεδομένων
Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την ασφαλιστική εταιρία να διορθώσει τα δεδομένα του, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν είναι ακριβή.
Δικαίωμα στη «λήθη»
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει από την ασφαλιστική εταιρία να διαγράψει τα δεδομένα του κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, όπως π.χ. εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους λόγους που ζητήθηκαν.
Ωστόσο αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο. Για παράδειγμα, ίσως η ασφαλιστική εταιρία να είναι υποχρεωμένη να κρατήσει τα δεδομένα του πελάτη, προκειμένου να συμμορφωθεί με κάποια νομική υποχρέωση.
Δικαίωμα στη μεταφορά δεδομένων
Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες - όταν για παράδειγμα η ασφαλιστική εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα του πελάτη της με τη συγκατάθεσή του ή στο πλαίσιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του - ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την ασφαλιστική του εταιρία είτε να του παράσχει αυτά τα δεδομένα είτε να τα μεταφέρει σε μία άλλη εταιρία, σε ένα εύχρηστο αρχείο.
Δικαίωμα στην αντίρρηση
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να διαφωνήσει με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ασφαλιστική του εταιρία. Και αυτό το δικαίωμα ωστόσο δεν είναι απόλυτο.
Για παράδειγμα, η ασφαλιστική εταιρία μπορεί να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα του πελάτη, εάν έχει έννομο συμφέρον που υπερβαίνει αυτό του πελάτη.
Εάν η εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα του πελάτη μόνο για προωθητικούς σκοπούς (marketing), ο πελάτης έχει το δικαίωμα να φέρει αντίρρηση σε αυτή την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.
Δικαίωμα για ανθρώπινη παρέμβαση
Εάν η ασφαλιστική εταιρία πάρει μία απόφαση που επηρεάζει τον πελάτη, βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (π.χ. μέσω ενός αλγορίθμου), ο πελάτης έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, να αμφισβητήσει την απόφαση και να ζητήσει ανθρώπινη παρέμβαση.
Για παράδειγμα, εάν η ασφαλιστική εταιρία υπολογίζει το ασφάλιστρο ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποκλειστικά με αυτοματοποιημένες μεθόδους και ο πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να παρέμβει στη διαδικασία ένας άνθρωπος και να επηρεάσει την απόφαση της εταιρίας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης