Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Έτσι θα αξιολογούνται στον ΕΦΚΑ για το πριμ των 7.000 οι ομάδες που θα αναλάβουν την επιτάχυνση έκδοσης συντάξεων

Έτσι θα αξιολογούνται στον ΕΦΚΑ για το πριμ των 7.000 οι ομάδες που θα αναλάβουν την επιτάχυνση έκδοσης συντάξεων
Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των μελών στις εργασίες των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας, η διακύμανσή της σε σχέση με την επίτευξη των στόχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση θα καθοριστούν με απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες.
Σχετικά Άρθρα

Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης η οποία θα «μοιράζει» τα μπόνους παραγωγικότητας ύψους μέχρι 7.000 ευρώ για κάθε ομάδα εργασίας στον ΕΦΚΑ, οριστικοποιήθηκε το Οργανόγραμμα με τα κλιμάκια και τις ομάδες που θα «τρέχουν» τις εκκρεμείς συντάξεις σε όλα τα επίπεδα (κύριες, επικουρικές και εφάπαξ).
Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των μελών στις εργασίες των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας, η διακύμανσή της σε σχέση με την επίτευξη των στόχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση θα καθοριστούν με απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες.
Με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει στον ΕΦΚΑ δημιουργούνται έξι κλιμάκια ανα κατηγορία και θεματική ενότητα, τα οποία θα απαρτίζονται από ομάδες εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που περιγράφονται και επιτελούν τα εξής αντικείμενα: ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχο καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, απονομή συντάξεων, συνταξιοδοτικές παροχές, εκκαθάριση συντάξεων και γραμματείας συντάξεων, είναι γνώστες του αντικειμένου.
Τα πρόσωπα αυτά που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στα Κλιμάκια θα πρέπει έως 31/01/2022 να δηλώσουν πρώτη συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://intranet.efka.gov.gr/klimakia με προθεσμία υποβολής της μέχρι 31.1.2022.
Η επίτευξη των στόχων όλων των μελών των Κλιμακίων επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από μηχανογραφική εφαρμογή, στην οποία κάθε μέλος Κλιμακίου - Ομάδας Εργασίας κάθε μήνα θα καταχωρεί την απόδοσή του (εκτός Κλιμακίου και εντός Κλιμακίου) και η οποία θα έχει δυνατότητα άντλησης στοιχείων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (πρωτόκολλο ροής εργασιών/workflow), από ειδικό σύστημα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και από το Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και από τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα που διατηρούνται στον e-ΕΦΚΑ.

Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού

Κάθε Περιφερειακό Κλιμάκιο Συντονισμού συντονίζει, κατευθύνει και εποπτεύει το έργο των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας των οργανικών μονάδων της περιφέρειάς του και φροντίζει για την παραγωγή έργου, ώστε τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τους μηνιαίους στόχους, για την επίτευξη των οποίων είναι υπεύθυνο.
Επίσης, συνεργάζεται με τα Κλιμάκια Ι. Β), Γ), Δ) και συντάσσει μηνιαία αναφορά προόδου του έργου των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων, τα οποία αποστέλλει στο Κλιμάκιο Διοίκησης στο τέλος κάθε μήνα.
Τέλος, το εν λόγω Κλιμάκιο ελέγχει τα ποσοστά επίτευξης στόχων των μελών των Κλιμακίων των οργανικών μονάδων της περιφέρειας του, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής καταχώρισης απόδοσης και αποστέλλει τις καταστάσεις αποζημίωσης των μελών στο Τμήμα Μισθολογίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Δαπανών.

Ομάδες Εργασίας σε κάθε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ

Έργο των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας είναι ο προσδιορισμός και η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης, η απονομή των συντάξεων, η χορήγηση επιδομάτων και εφάπαξ παροχών, η εκκαθάριση αυτών και η γραμματειακή υποστήριξη της απονομής των συντάξεων.

Κλιμάκια Προετοιμασίας/Ωρίμανσης Φακέλου

Η μηναία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την προετοιμασία και την ωρίμανση των συνταξιοδοτικών φακέλων ορίζεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν:
1_218.JPG
Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου εκτός Κλιμακίου δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρωινής απόδοσης εκτός Κλιμακίου.
Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε αιτήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα 3:
2_200.JPG
Β. Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας Απονομής Συντάξεων

Η μηναία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την απονομή των κύριων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ ορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες 4 και 5 που ακολουθούν:
3_143.JPG
Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε αιτήματος:
4_119.JPG
Επειδή οι υπάλληλοι των Κλιμακίων εκκαθάρισης και πληρωμής συντάξεων ανήκουν στα τμήματα απονομής των συντάξεων, οι στόχοι των Προϊσταμένων/Ελεγκτών αντιστοιχούν στους στόχους του Πίνακα 5.
Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης του Πίνακα 10, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε εργασίας.
5_82.JPG
Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 899

Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 899

Warning: include(): Failed opening 'views/ad_prestitial78.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.3/share/pear') in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 899