Ασφαλιστικά Νέα

Generali: Κινήσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη και την απεξάρτηση από τον άνθρακα

tags :
Generali: Κινήσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη και την απεξάρτηση από τον άνθρακα
Η νέα στρατηγική του Ομίλου για την κλιματική αλλαγή παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali

Σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών και συνεργειών με διεθνείς φορείς λαμβάνει η Generali με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Στα 6 δις ανήλθαν την τελευταία τριετία, οι πράσινες επενδύσεις του Ομίλου ενώ ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου με πράσινα προϊόντα συνεχίζεται σταθερά.

Η στρατηγική της Generali για το κλίμα

Η νέα στρατηγική του Ομίλου για την κλιματική αλλαγή παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali, υπό την προεδρία του Gabriele Galateri di Genola. Η στρατηγική, επικαιροποιεί και επεκτείνει το υφιστάμενο σχέδιο του Ομίλου που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, σχετικά με την επενδυτική πολιτική και τη λειτουργία του Ομίλου, έχοντας ως στόχο τη δέσμευσή της για τη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων. Μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονται:
* 8,5 - 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ νέων πράσινων και επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης κατά την περίοδο 2021-2025
* Πλάνο πρωτοβουλιών για τον πλήρη αποκλεισμό των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων στον τομέα του θερμικού άνθρακα στις χώρες του ΟΟΣΑ και στον υπόλοιπο κόσμο
* Σταδιακή απαλλαγή του χαρτοφυλακίου άμεσων επενδύσεων άνθρακα έως το 2050
Η στρατηγική του Ομίλου συμπεριλαμβάνει ενέργειες σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του, καταγράφοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με:

Άμεσες επενδύσεις

  • 8,5 - 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ νέων πράσινων και επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ 2021 και 2025. Αυτό συνάδει με τον προηγούμενο στόχο των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2019-2021, ο οποίος ξεπεράστηκε ένα χρόνο νωρίτερα και ανήλθε σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2020•
  • όλο και πιο μεγαλύτερη εφαρμογή των κριτηρίων για την αποεπένδυση από τον τομέα του άνθρακα, προς τη σταδιακή και πλήρη κατεύθυνση των επενδύσεων σε πράσινες και βιώσιμες δραστηριότητες. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στη μη ανάληψη κινδύνων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα του θερμικού άνθρακα στις χώρες του ΟΟΣΑ έως το 2030 και το 2040 στον υπόλοιπο κόσμο.
  • σταδιακή απαλλαγή του χαρτοφυλακίου άμεσων επενδύσεων από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Αυτό συνάδει με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C και με τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο της Συμμαχίας Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων, Εθνών- Net-Zero Asset Owner Alliance,. Ως ενδιάμεσος στόχος για το 2025, η Generali θα μειώσει τις εκπομπές άνθρακα για το εταιρικό χαρτοφυλάκιο (εταιρικά ομόλογα, εισηγμένα ίδια κεφάλαια) κατά 25% και θα ευθυγραμμιστεί το χαρτοφυλάκιο ακινήτων με το στόχο του 1,5° C.

Διαδικασίες underwriting

  • μείωση της ελάχιστης τρέχουσας έκθεσης στον τομέα του θερμικού άνθρακα, προκειμένου να επιτευχθεί μηδενική έκθεση έως το 2030 στις χώρες του ΟΟΣΑ και έως το 2038 στον υπόλοιπο κόσμο•
  • ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δέσμευση να μην ασφαλίζονται πλέον δραστηριότητες υψηλού αποτυπώματος άνθρακα. Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση να μην αναλαμβάνονται πλέον κίνδυνοι που συνδέονται με την εξόρυξη και την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, από πίσσας, από κοιτάσματα σχιστολιθικού σχιστόλιθου (πετρέλαιο και αέριο) ή που εξάγονται στην αρκτική ζώνη, τόσο στην ξηρά όσο και στην ανοικτή θάλασσα.

Δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών στον στόχο για «δίκαιη μετάβαση»

  • δέσμευση να εμπλέξει τα ενδιαφερόμενα μέρη στη δημιουργία ενός μέλλοντος μηδενικών εκπομπών και στην υποστήριξη μιας «δίκαιης μετάβασης». Για το λόγο αυτό, η Generali θα δεσμεύσει μέσω του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου έως το 2025, τουλάχιστον 20 εταιρείες υψηλής έντασης άνθρακα για την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών, προκειμένου να οδηγήσει την αλλαγή.

Εκμηδένιση του αποτυπώματος άνθρακα των λειτουργιών του ομίλου

  • φιλοδοξία της να εκμηδενίσει τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον το 2040, με ενδιάμεσο στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2023
  • Μείωση εκπομπών αερίων που προέρχονται από τη λειτουργία κτηριακών εγκαταστάσεων και τις μετακινήσεις, κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με το 2019•
  • αγορά ενέργειας από 100% ανανεώσιμες πηγές, όπου είναι δυνατόν, και περαιτέρω δέσμευση για επενδύσεις με ενεργειακή απόδοση.

Η Βενετία παγκόσμια πρωτεύουσα βιώσιμης ανάπτυξης

Επίσης, στην τελευταία σύνοδο κορυφής G20 για το κλίμα που φιλοξενήθηκε αρχές Ιουλίου στη Βενετία, ο κ. Philippe Donnet παρουσίασε τη δέσμευση του ασφαλιστικού κλάδου να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία μηδενικών εκπομπών μηδενικών εκπομπών ως πρεσβευτής της Συμμαχίας Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων, Εθνών- Net-Zero Asset Owner Alliance.
Ο Όμιλος Generali είναι ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας, βασικός στόχος της οποίας είναι η μετάβαση σε χαρτοφυλάκια μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050. Οχτώ από τους παγκόσμιους ηγέτες τον χώρο της ασφάλισης - ΑΧΑ, Generali, Allianz, Aviva, Munich Re, SCOR, Swiss Re και Zurich Insurance Group — έχουν δεσμευθεί να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια παγκόσμια οικονομία μηδενικών εκπομπών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης