Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Δεν παίρνουν ρίσκο οι Ελληνικές ασφαλιστικές και μένουν πίσω σε αποδόσεις

Δεν παίρνουν ρίσκο οι Ελληνικές ασφαλιστικές και μένουν πίσω σε αποδόσεις
Δεν ξέφυγαν οι ελληνικές ασφαλιστικές από τις καθιερωμένες επιλογές τους

Με ισχυρή κεφαλαιοποίηση με τα ίδια κεφάλαια όσο και η ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων παραμένει και το 2019 η Ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης.
Τα ίδια κεφάλαια το 2019 αυξήθηκαν στο 19% σε σχέση με την περιουσία, μετά την παροδική πτώση που παρατηρήθηκε το 2018 αναφέρει σε σημερινή της μελέτη η KPMG, λόγω των τιμών των ελληνικών ομολόγων, αλλά και της οδηγίας των εποπτικών αρχών για διακράτηση κερδών χωρίς καταβολή μερισμάτων σε μετόχους, λόγω αβεβαιότητας από την πανδημία.
Οι συνέπειες του Covid19 ήταν θετικές τόσο στην αύξηση του ενεργητικού αλλά και των ίδιων κεφαλαίων των εταιρειών.
Η σύνθεση του ενεργητικού των Ελληνικών ασφαλιστικών το 2019 σε σχέση με το 2018παραμένει χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας να αποτελούν το 90%, ενώ τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού με χαμηλότερη ρευστότητα καταλαμβάνουν περίπου το 10% του συνόλου της περιουσίας.

Επενδύσεις με ασφάλεια

Δεν διαφοροποιείται η επενδυτική πολιτική των ασφαλιστικών στην Ελλάδα από έτος σε έτος ωστόσο μεγάλες αποκλίσεις υπάρχουν μεταξύ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών.
Η κατανομή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ελληνικών ασφαλιστικών το 2019 έχει ως εξής 68% ομόλογα από 67,4% το 2018. Unit linked 16,8% από 16,2% το 2018. Δάνεια 0,7% από 0,8%.
Οι μετοχές παρουσιάζουν αύξηση, καταλαμβάνουν το 1,2% από 0,8%. Οι συμμετοχές 2,3% από 2,4%.
Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια μειώθηκαν από 8,2% το 2018 στο 7,3% το 2019. Επίσης και οι προθεσμιακές καταθέσεις υποχώρησαν στο 2,4% από 2,6%.

Υψηλές αποδόσεις με ρίσκο στην Ευρώπη

Σημαντικές είναι οι διαφοροποιήσεις στη σύνθεση χαρτοφυλακίου μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και μέσου όρου Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κυρίως στις τοποθετήσεις σε μετοχικά και λοιπά χαρτοφυλάκια –πλην ομολόγων και UL.
Οι επενδύσεις αυτές εκπροσωπούν το 30% του συνολικού τους χαρτοφυλακίου δίνουν υψηλότερες αποδόσεις ωστόσο έχουν υψηλότερο ρίσκο.
Συγκεκριμένα οι τοποθετήσεις σε ομόλογα το 2019 καταλαμβάνουν το 41,8%, τα unit linked 26,7%, τα δάνεια 4,1%, οι μετοχές 2,5%, οι συμμετοχές 8,5%, τα αμοιβαία κεφάλαια 13,3%, οι προθεσμιακές καταθέσεις το 0,5% και οι επενδύσεις σε ακίνητα 1,2%. Τα παράγωγα 1,4%.
Η διατήρηση υψηλών Ιδίων κεφαλαίων έχει αντίστροφη επίδραση στους δείκτες απόδοσης
Οι δείκτες απόδοσης κεφαλαίου (ROE) παρέμειναν σε χαμηλά σχετικά επίπεδα ενώ είναι αρκετά κάτω του διεθνή μέσου όρου αποδόσεων που εκτιμάται στο εύρος του 10%-15% ανάλογα τον κλάδο δραστηριοποίησης. αυτών.
Η απόδοση κεφαλαίων (ROE) στους κλάδους ζωής προσγειώθηκε σε χαμηλά επίπεδα μετά την ευκαιριακή αύξηση το 2018 κυρίως από τη ρευστοποίηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων.
Αν αφαιρεθούν οι «έκτακτες» αυτές συναλλαγές δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην απόδοση η οποία ωστόσο βαίνει μειούμενη τα τελευταία έτη λόγω της μείωσης αποδόσεων των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.
Η χαμηλή απόδοση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων Γενικών Ασφαλίσεων αλλά και η πίεση των τιμολογίων στον κλάδο αυτοκινήτων επέδρασε αρνητικά στον δείκτη μεικτών αποτελεσμάτων (εκμετάλλευσης) στο 34% που ωστόσο κυμαίνεται σχετικά κοντά στο διαχρονικό μέσο όρο του κλάδου (από το 2014).
Η φερεγγυότητα κάτω του μέσου Ευρωπαϊκού όρου
Σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις του δείκτη φερεγγυότητας SCR σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019.
Οι Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις διατηρούν υψηλή φερεγγυότητα (241%) και κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR) στο 582%.

Ελενα Ερμείδου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης