Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

UBS: Μην περιμένετε μεγάλα μερίσματα από τις ελληνικές τράπεζες – Κορυφώνεται το re-rating στις μετοχές

UBS: Μην περιμένετε μεγάλα μερίσματα από τις ελληνικές τράπεζες – Κορυφώνεται το re-rating στις μετοχές
Μειώνει τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας η UBS
Η Ελλάδα είχε εξαιρετικές μακροοικονομικές επιδόσεις το 2021-2022 με μέση ανάπτυξη 7,2%, έγκαιρη απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ (RRF), ανάκαμψη του τουρισμού και σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους (-40 π.μ. μείωση του ΑΕΠ στο δημόσιο χρέος).
Ωστόσο, οι τρέχουσες συζητήσεις για τους επενδυτές επικεντρώνονται περισσότερο στο εάν αυτή η ανάκαμψη της Ελλάδας έχει περαιτέρω περιθώρια, σύμφωνα με την UBS, ιδίως όσον αφορά τέσσερις πτυχές.
Πρώτον, οι αρνητικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη (εν μέρει) που σχετίζονται με τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες).
Δεύτερον, η έκθεση σε τυχόν αντίθετους ανέμους της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.
Τρίτον, ο ρυθμός και η σημασία των αναβαθμίσεων αξιολόγησης.
Τέταρτον, η επαναξιολόγηση των τραπεζών μετά την κορύφωση των επιτοκιακών περιθωρίων (NIM) και τις υψηλότερες αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων.
Όπως σχολιάζει η UBS, ενώ οι αστρικές επιδόσεις του 2021-22 δεν είναι πιθανό να επαναληφθούν και τα μακροοικονομικά κέρδη είναι πιθανό να είναι πιο σταδιακά, παραμένει εποικοδομητικοί για την ελληνική ανάπτυξη δεδομένου:
α) της ανθεκτικής ανάπτυξης εν μέρει λόγω της διαθεσιμότητας και του ιστορικού για την απορρόφηση κεφαλαίων της ΕΕ
β) του υποτονικού πληθωρισμού
γ) των υγιών τάσεων στον τουρισμό, και
δ) της συνεχιζόμενης πτώση του δημόσιου χρέους.
1_347.JPG
Χαμηλότερη η ανάπτυξη έως το 2024

Η UBS αναθεώρησε την εκτίμηση ανάπτυξης της Ελλάδας χαμηλότερα για την περίοδο 2023-2024, αλλά παραμένει πάνω από τη συναίνεση.
Η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε το β' τρίμηνο κατά 1,3% σε τρίμηνο και 2,7% ετησίως (εποχικά διορθωμένη).
Η ανθεκτική κατανάλωση, οι αυξανόμενες πάγιες επενδύσεις (κτίρια και κατασκευές) και τα αποθέματα οδήγησαν το ΑΕΠ.
Μετά το δεύτερο τρίμηνο, η μεταφερόμενη ανάπτυξη στο 2023 είναι 210 μονάδες βάσης.
Οι αρχικές ενδείξεις για το τρίτο τρίμηνο μέχρι στιγμής είναι μικτές.
Από τη μία πλευρά, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη εκτινάχθηκε στο 111,7 τον Αύγουστο χάρη στην αυξανόμενη αισιοδοξία στη βιομηχανία και στον τομέα του λιανικού εμπορίου: αυτή η μέτρηση στο παρελθόν ήταν συνεπής με την αύξηση του ΑΕΠ κατά 5% ετησίως.
Με τον ίδιο ρυθμό, η βιομηχανική παραγωγή Ιουλίου υπερέβη τη μέση παραγωγή του δεύτερου τριμήνου κατά 1,4%.
Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών σε ολόκληρη την οικονομία μειώθηκαν περαιτέρω στο -7,2% ετησίως τον Ιούλιο από -6% ετησίως τον Ιούνιο και οι ταξινομήσεις οχημάτων ήταν επίσης λίγο χαμηλότερες από ό,τι το δεύτερο τρίμηνο.
Ενώ φαίνεται ότι οι πυρκαγιές του Ιουλίου στη Ρόδο είχαν πιθανώς περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη (ο τουρισμός παρέμεινε ισχυρός και η αγροτική παραγωγή της Ρόδου μειώθηκε σημαντικά στο παρελθόν), υπάρχει σαφής ανησυχία για τις ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel (η χειρότερη από τότε που άρχισαν τα αρχεία ) και τις επακόλουθες πλημμύρες στον Θεσσαλικό κάμπο.
Η πληγείσα περιοχή είναι πολύ σημαντική για τη γεωργία και ως εκ τούτου μπορεί να έχει τόσο άμεσες (χαμηλότερη συνεισφορά από τη γεωργία) όσο και έμμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη (μέσω του υψηλότερου πληθωρισμού που διαβρώνει τους πραγματικούς μισθούς).
Η ΕΕ δεσμεύτηκε βοήθεια 250 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακούφιση από καταστροφές (και υπάρχει δυνατότητα επαναπροτεραιοποίησης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από άλλα κεφάλαια του RRF και ταμεία συνοχής) επιπλέον σε έναν πρόσθετο προϋπολογισμό 600 εκατομμύρια ευρώ από εγχώριες πηγές.
Αν και η UBS αναμένει ότι η διαδοχική ανάπτυξη θα παραμείνει ανθεκτική το 3ο τρίμηνο του 2023, υπάρχει πιο ορατή επιδείνωση της ορμής για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.
Συνολικά, δεδομένου του πιο απαιτητικού περιβάλλοντος ανάπτυξης, η UBS μειώνει την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ για το 2023 και το 2024 στο 3% και για τα δύο έτη από 4,1 % και 3,2% αντίστοιχα.
Το ΑΕΠ θα πρέπει να στηριχθεί κυρίως από την κατανάλωση των νοικοκυριών (που επωφελούνται από μια ισχυρή αγορά εργασίας και κέρδη από πραγματικούς μισθούς) και τις επενδύσεις (εισροές κεφαλαίων της ΕΕ, πιστωτική αύξηση).

Χρήσιμη η επενδυτική βαθμίδα

Η πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα είναι σαφώς χρήσιμη, αλλά το περιθώριο πτώσης των αποδόσεων μπορεί να έχει αρκετούς περιορισμούς, σύμφωνα με τη UBS.
Από τις εκλογές του Ιουνίου, η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας ανέβηκε ξανά σε επενδυτική βαθμίδα από την DBRS και δύο άλλους οργανισμούς (ιαπωνικός οργανισμός αξιολόγησης Rating and Investment Information (R&I) και Scope Rating).
Η αξιολόγηση της DBRS επιτρέπει ήδη στην ΕΚΤ να συμπεριλάβει ελληνικά κρατικά ομόλογα σε προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων χωρίς waiver και μειώνει το κούρεμα που εφαρμόζεται στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που έχουν τοποθετηθεί ως εγγύηση από τις ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ για αναχρηματοδότηση.
Η Moody's αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα την περασμένη Παρασκευή.
Τόσο ο S&P όσο και ο Fitch βρίσκονται κατά μία βαθμίδα κάτω από την αξιολόγηση IG (S&P με θετικές προοπτικές) και οι αξιολογήσεις τους έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου και την 1η Δεκεμβρίου αντίστοιχα.
Εάν αυτοί οι δύο οργανισμοί ανέβαζαν επίσης τις αξιολογήσεις της Ελλάδας σε IG, η Ελλάδα θα έκανε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη δυνατότητα λήψης επενδύσεων από μεγάλα κεφάλαια.
Ενώ κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ελεύθερο να ορίσει τα δικά του επενδυτικά κριτήρια, ο πιο συχνά ακολουθούμενος δείκτης αναφοράς κρατικών ομολόγων, ο WGBI, έχει τα κριτήρια συμπερίληψής του ως εξής: «Για να πληροί τις προϋποθέσεις για είσοδο στο WGBI και το WorldILSI, μια αγορά πρέπει να έχει μια ελάχιστη πιστωτική ποιότητα του A- από S&P και του A3 από Moody's» (ο λεγόμενος ανώτερος μεσαίος βαθμός - δηλαδή υψηλότερος από εκείνον όπου οι αξιολογήσεις της Ελλάδας θα ήταν στην πρώτη θέση μιας αναβάθμισης IG).
Ο δείκτης WGBI περιλαμβάνει επί του παρόντος δύο χώρες της Νότιας Ευρώπης: την Ισπανία και την Ιταλία.
Δεδομένου ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων διαπραγματεύονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα ιταλικά ομόλογα από τα μέσα Μαΐου (τελευταία διαφορά: -40 μ.β.), φαίνεται ότι η αγορά έχει ήδη τιμολογηθεί με την υπόθεση της αναβάθμισης σε IG.
Παρόλα αυτά, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν μόνο κατά 50 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, καθώς η πίεση από τις βασικές αποδόσεις (Bunds/UST) περιόρισε την κίνηση.
Ενώ οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω, δεδομένου ότι οι αποδόσεις των ισπανικών ομολόγων (υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα και αποτελούν συστατικό του WGBI) διαπραγματεύονται "μόνο" 40 μ.β. χαμηλότερα, αυτό μπορεί να περιορίσει την έκταση της αρχικής συμπίεσης του spread.

Η επαναξιολόγηση βάσει NIM έγινε σε μεγάλο βαθμό για τις τράπεζες

Στον τραπεζικό τομέα, ενώ ο ρυθμός αύξησης των εταιρικών δανείων ήταν ισχυρός και μπορεί να παραμείνει ανθεκτικός βραχυπρόθεσμα, η καθαρή θετική αύξηση των δανείων στον τομέα λιανικής είναι ακόμη αρκετά μακριά.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σημείωσαν αύξηση 60% των συνολικών NII, λόγω της διεύρυνσης του NIM.
Με την αύξηση των beta καταθέσεων και τις προοπτικές των επιτοκίων της ΕΚΤ, η UBS εκτιμά ότι τα NIM πλησιάζουν στο ανώτατο όριο (πιθανότατα το τρίτο τρίμηνο) και η αύξηση των προ προβλέψεων κερδών (ανάλογα με την αύξηση των προμηθειών) μπορεί να επιβραδυνθεί σημαντικά το επόμενο έτος.
Ως επόμενους καταλύτες βλέπει την επαναφορά των μερισμάτων και την πιθανή μείωση των μετοχών του ΤΧΣ στις τράπεζες.
Ωστόσο, σημειώνει ότι αν και μακροπρόθεσμα μπορεί να υπάρχει σημαντικό πρόσθετο δυναμικό διανομής κεφαλαίου στον κλάδο με βάση διψήφιους RoTEs, επαρκές εποπτικό κεφάλαιο και περιορισμένη ανάπτυξη RWA, οι βραχυπρόθεσμες μερισματικές αποδόσεις μπορεί να είναι χαμηλότερες τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
2_254.JPG
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης