Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Περιμένει την επενδυτική βαθμίδα για να δώσει τιμές στόχους στις ελληνικές τράπεζες η Optima Bank – Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα

Περιμένει την επενδυτική βαθμίδα για να δώσει τιμές στόχους στις ελληνικές τράπεζες η Optima Bank – Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα
Η κεφαλαιακή δυναμική βελτιώθηκε επίσης, με υψηλότερους δείκτες ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και FL CET1
Μετά τα καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το β’ 6μηνο του 2023, η Optima Bank επαναλαμβάνει τη θετική της στάση για τον κλάδο και θα αναβαθμίσει τις αξιολογήσεις, τις εκτιμήσεις και τις τιμές στόχους εν ευθέτω χρόνω.
Όπως αναφέρει, το 1ο τρίμηνο του 2023 ήταν ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες, το οποίο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Optima και της συναίνεσης, χάρη στα υψηλότερα του αναμενόμενου καθαρά έσοδα από τόκους και τις χαμηλότερες του αναμενόμενου προβλέψεις για επισφάλειες.
Επιπλέον, οι θέσεις ρευστότητας παρέμειναν ισχυρές και ο οργανικός σχηματισμός NPEs παρέμεινε αρνητικός, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2022.
Η κεφαλαιακή δυναμική βελτιώθηκε επίσης, με υψηλότερους δείκτες ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και FL CET1.
Μετά τα καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το β’ 6μηνο του 2023,η Optima Bank επαναλαμβάνει τη θετική της στάση για τον κλάδο και θα αναβαθμίσει τις αξιολογήσεις, τις εκτιμήσεις και τις τιμές στόχους της.
Capture_25.JPG

Καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση στα 787 εκατ. ευρώ λόγω της απουσίας έκτακτων κερδών.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα υψηλότερα καθαρά κέρδη (260 εκατ. ευρώ) και η Alpha τα χαμηλότερα (111 εκατ. ευρώ).

Βασικά έσοδα: Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν ο κύριος παράγοντας κερδών λόγω των υψηλότερων εσόδων από τόκους δανείων και ομολόγων.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους επιταχύνθηκαν κατά 10% σε 1,87 δισ. ευρώ.
Η Eurobank ανέφερε το υψηλότερο NII (502 εκατ. ευρώ) και η Alpha το χαμηλότερο (424 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα από αμοιβές υποχώρησαν κατά 7% σε 425 εκατ. ευρώ λόγω της αρνητικής καθαρής πιστωτικής επέκτασης, των πωλήσεων της ΜΑΒ και της εποχικότητας.
Η Eurobank ανέφερε τα υψηλότερα έσοδα από αμοιβές (129 εκατ. ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα τα χαμηλότερα (87 εκατ. ευρώ).

Συνολικά έσοδα: Παρόλο που τα έσοδα από εμπορικές συναλλαγές ανήλθαν μόλις σε 70 εκατ. ευρώ έναντι 167 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 22, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε 2,37 δισ. ευρώ.
Η ΕΤΕ ανακοίνωσε τα υψηλότερα έσοδα (634 εκατ. ευρώ) και η Alpha τα χαμηλότερα (536 εκατ. ευρώ).

OpEx: Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6% σε EUR 900 εκατ. λόγω εποχικότητας και παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και το κόστος VES.
Η Alpha τύπωσε τα υψηλότερα OpEx (272 εκατ. ευρώ, κόστος VES 38 εκατ. ευρώ) και η NBG τα χαμηλότερα (201 εκατ. ευρώ).
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα συμπιέστηκε στο 38% από 41% το 4ο τρίμηνο του 22.

PPI
: Τα έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8% σε 1,47 δισ. χάρη στην προαναφερθείσα διεύρυνση των σιαγόνων κερδοφορίας.
Η Εθνική ανέφερε το υψηλότερο PPI (433 εκατ. ευρώ) και η Alpha το χαμηλότερο (264 εκατ. ευρώ).

Καθαρά δάνεια: Τα καθαρά δάνεια του κλάδου μειώθηκαν κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αρνητικής πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα και διαμορφώθηκαν σε 149,0 δισ. ευρώ.
Η Eurobank έχει τα υψηλότερα καθαρά δάνεια (40,0 δισ. ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα τα χαμηλότερα (35,3 δισ. ευρώ).

Η ποιότητα του ενεργητικού: Τα LLPs μειώθηκαν κατά 19% στα 299 εκατ. ευρώ (-19%), με το μέσο CoR να διαμορφώνεται στις 76 μ.β. έναντι 101 μ.β. το 4ο τρίμηνο του 22.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού, αντίθετα, ο οργανικός σχηματισμός μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα παρέμεινε αρνητικός και διαμορφώθηκε σε -109 εκατ. ευρώ έναντι -324 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 22.
Τα NPEs του ομίλου μειώθηκαν κατά 370 εκατ. ευρώ σε 9,3 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανόργανες ενέργειες και τα καθαρά NPEs διαμορφώθηκαν σε 3,8 δισ. ευρώ (-143 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση).
Η Alpha έχει τα υψηλότερα NPEs στον κλάδο (2,98 δισ. ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα τα χαμηλότερα (1,77 δισ. ευρώ).
Έτσι, ο διάμεσος δείκτης NPEs βελτιώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης σε 5,9%.
Η διάμεση ταμειακή κάλυψη του ομίλου βελτιώθηκε επίσης περαιτέρω σε 65,6% από 64,4% το 4ο τρίμηνο του 22.
Η Εθνική Τράπεζα έχει την καλύτερη στην κατηγορία της ταμειακή κάλυψη NPE (87,6%) και η Alpha τη χαμηλότερη (40,0%).
Η Πειραιώς έχει την υψηλότερη καταθετική βάση (57,2 δισ. ευρώ) και η Alpha τη χαμηλότερη (50,2 δισ. ευρώ).
Παρά το γεγονός αυτό, η διάμεση LDR επιδεινώθηκε οριακά σε 68,6% έναντι 68,4% το 4ο τρίμηνο του 22, χάρη στην αρνητική καθαρή πιστωτική επέκταση.
Η Πειραιώς έχει το χαμηλότερο LDR (62%) και η Alpha το υψηλότερο (76%).
Οι καταθέσεις προθεσμίας αύξησαν τη συμβολή τους και αντιπροσώπευαν το 23% της καταθετικής βάσης έναντι 19% το 4ο τρίμηνο του 22.
Οι καταθέσεις προθεσμίας αντιστοιχούσαν στο 29% της καταθετικής βάσης της Eurobank, στο 26% της Alpha, στο 21% της Πειραιώς και στο 16% της ΕΤΕ.

Κεφάλαια: Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 821 ευρώ σε 24,6 δισ. ευρώ.
Η Eurobank έχει τα υψηλότερα ενσώματα ίδια κεφάλαια (6,6 δισ. ευρώ) στον κλάδο και η Πειραιώς τα χαμηλότερα (5,8 δισ. ευρώ).
Τα DTA μειώθηκαν επίσης κατά 261 εκατ. ευρώ σε 19,8 δισ. ευρώ.
Ο διάμεσος FL CET1 διευρύνθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε 14,0%.
Η NBG έχει τον υψηλότερο δείκτη FL CET1 (16,5%) και η Πειραιώς τον χαμηλότερο (12,2%).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης