Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

H Moody’s υποβάθμισε σε «Caa1» την Frigoglass – Σταθερό το outlook

tags :
H Moody’s υποβάθμισε σε «Caa1» την Frigoglass – Σταθερό το outlook
Moody’s: Υποβάθμισε σε «Caa1» την Frigoglass – Σταθερό το outlook
Σχετικά Άρθρα

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody’s προχώρησε σήμερα 26/7 στην υποβάθμιση της Frigoglass σε «Caa1» με σταθερό outlook
Όπως αναφέρει η Moody’s, η Frigoglass καταγράφει υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της παραγωγής στη Ρουμανία, οι οποίες θα οδηγήσουν την ελεύθερη ταμειακή ροή (FCF), αν και αυτές οι εκροές θα μετριαστούν από τις εισπράξεις βάσει των ασφαλιστικών απαιτήσεων το 2021 και το 2022.
Αυτό, σε συνδυασμό με κάποια μέτρια μείωση της κερδοφορίας λόγω πρόσθετων γενικών εξόδων και υψηλότερου κόστους εφοδιαστικής και πιθανώς υψηλότερο από το αναμενόμενο κόστος πρώτων υλών (όπως ο χάλυβας), θα καθυστερήσει την απομόχλευση της εταιρείας προς το αναμενόμενο 4.5x-5.5x.
Η Moody's αναμένει επί του παρόντος τη μόχλευση της Frigoglass να φτάσει τα 7,0x το 2021 σε σύγκριση με 6,3x στα τέλη του 2020 και να μειωθεί σε περίπου 6,0x-6,5x το 2022. Κατά την άποψη του πρακτορείου, το αναμενόμενο αρνητικό FCF θα οδηγεί σε εξασθενημένη ρευστότητα, η οποία, ελλείψει δεσμευμένης πρόσθετης χρηματοδότησης, καθιστά την εταιρεία εξαιρετικά εξαρτημένη από τις έγκαιρες εισπράξεις βάσει των ασφαλιστικών απαιτήσεων και μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα στο whi ch μπορεί να ανοικοδομήσει το εργοστάσιο της Ρουμανίας.
Κατά την άποψη της Moody’s η ρευστότητα της Frigoglass έχει αποδυναμωθεί.
Από τις 31 Μαρτίου 2021, η εταιρεία είχε 62 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά σε ισοζύγιο, τα οποία μαζί με τα κεφάλαια από εργασίες κάτω των 20 εκατομμυρίων ευρώ (καθαρά από τόκους) που η Moody's αναμένει ότι η εταιρεία θα δημιουργήσει τους επόμενους 12 μήνες, θα να μην επαρκεί για την κάλυψη των αναμενόμενων αναγκών ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών κίνησης, των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης (ιδιαίτερα εποχικά υψηλή κατανάλωση κεφαλαίου κίνησης το πρώτο τρίμηνο του 2022), των βραχυπρόθεσμων χρεωστικών δανείων των 54 εκατομμυρίων ευρώ και των κεφαλαιουχικών δαπανών. Ελλείψει οποιασδήποτε δεσμευμένης μακροπρόθεσμης περιστρεφόμενης εγκατάστασης ή εγκατάστασης γέφυρας, κατά την άποψη του πρακτορείου, η εταιρεία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έγκαιρη είσπραξη ασφαλιστικών απαιτήσεων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητάς της.
Η μονάδα αποτελεί σημαντικό κομμάτι του τομέα κλιματιστικών της εταιρίας, που παρήγαγε το 50% των EBITDA της εισηγμένης το 2020 ενώ θα χρειαστούν πολλά τρίμηνα ώστε να αποκατασταθεί η παραγωγή στη Ρουμανία, αναφέρει ο οίκος.
Η επανεξέταση για υποβάθμιση αντικατοπτρίζει την αναμενόμενη εξασθένηση των λειτουργικών και οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας και της δημιουργίας ταμειακών ροών μετά από διακοπή της παραγωγής στο εργοστάσιό της στη Ρουμανία ως αποτέλεσμα σημαντικής φυσικής ζημίας στην εγκατάσταση παραγωγής που προκλήθηκε από το πρόσφατο συμβάν πυρκαγιάς.
Το εργοστάσιο αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της συνολικής παραγωγικής ικανότητας ψυκτικών της εταιρείας και, επομένως, έχει σημαντική επίδραση στη συνολική απόδοση του τμήματος Ice Cold Merchandise (ICM), το οποίο δημιούργησε περίπου το 50% του αναφερόμενου EBITDA της εταιρείας το 2020. μπορεί να χρειαστούν αρκετά τέταρτα για να ξεκινήσει ξανά η παραγωγή στη Ρουμανία.
Ορισμένες από τις τρέχουσες παραγγελίες μπορεί να εκπληρωθούν με έτοιμα προϊόντα σε απόθεμα στην αποθήκη του ρουμανικού εργοστασίου, το οποίο δεν επηρεάστηκε από την πυρκαγιά.
Η εταιρεία έχει επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρει μεγάλο μέρος της παραγωγής της σε υπάρχον εργοστάσιο στη Ρωσία.
Ωστόσο, κατά την άποψή μας, η αύξηση του όγκου παραγωγής σε αυτό το εργοστάσιο μπορεί να απαιτήσει πρόσθετους πόρους για να εξασφαλίσει επαρκή στελέχωση και προμήθεια πρώτων υλών, γεγονός που θα επηρεάσει την κερδοφορία της μετεγκατεστημένης παραγωγής.
Σημειώνουμε επίσης ότι η εγκατάσταση παραγωγής στη Ρουμανία καλύφθηκε από ασφάλιση, η οποία περιελάμβανε επίσης κάλυψη για διακοπές των επιχειρήσεων.
Ωστόσο, ο χρόνος και το ποσό της πιθανής ασφαλιστικής απαίτησης δεν είναι προς το παρόν σαφές.
Η αξιολόγηση αξιολόγησης θα επικεντρωθεί (1) στον αντίκτυπο και τη διάρκεια της τρέχουσας διακοπής της παραγωγής στους όγκους παραγωγής των ψυγείων της Frigoglass και στις σχετικές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις. (2) τον αντίκτυπο των ελαφρυντικών ενεργειών που αναλαμβάνει η εταιρεία για την αντιστάθμιση της χαμένης παραγωγής (3) τον προκύπτοντα αντίκτυπο στο προφίλ ρευστότητας της εταιρείας, το οποίο αναμένουμε να εξασθενήσει ελλείψει σημαντικής μακροπρόθεσμης εξωτερικής χρηματοδότησης, αλλά μπορεί σε κάποιο βαθμό να υποστηριχθεί από τις εισπράξεις βάσει των ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Το τρέχον CFR της Frigoglass υποστηρίζεται από

  • τη θέση της εταιρείας ως κορυφαίος κατασκευαστής εμπορικών ψυκτικών στην Ευρώπη και σημαντικός παραγωγός γυάλινων φιαλών στη Δυτική Αφρική
  • υψηλά εμπόδια εισόδου στην επιχείρηση γυαλιού της Νιγηρίας, τα οποία προστατεύουν τα υψηλά περιθώρια EBITDA που αναφέρθηκαν στο τμήμα άνω του 25%
  • σε μεγάλο βαθμό διατηρούσε τα επίπεδα κερδοφορίας παρά την πανδημία και
  • μακροχρόνιες σχέσεις με βασικούς πελάτες.

Ταυτόχρονα, το CFR της εταιρείας περιορίζεται από

  • υψηλή συγκέντρωση των πελατών και -τη διακριτική ευχέρεια των αγορών ψύξης που εξέθεσαν την εταιρεία σε υψηλή μεταβλητότητα στα κέρδη στο παρελθόν
  • την έκθεση της επιχείρησης γυαλιού στον κίνδυνο της χώρας της Νιγηρίας (αρνητική B2), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστάθεια των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και στην αύξηση των μέτρων ελέγχου κεφαλαίου και
  • ιστορικό αρνητικών ταμειακών ροών (FCF) προσαρμοσμένων αρνητικών Moody's λόγω των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών και αναδιάρθρωσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης