Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες άφησαν πίσω τους το γεμάτο προκλήσεις 2020 - Το κλειδί της επιτυχίας

DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες άφησαν πίσω τους το γεμάτο προκλήσεις 2020 - Το κλειδί της επιτυχίας
Ο ρυθμός της οικονομικής ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τη συνεχή ζήτηση των επενδυτών, θα είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των στόχων των ελληνικών τραπεζών
Σχετικά Άρθρα
Σε ένα έτος που χαρακτηρίζεται από αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, ευμετάβλητες συνθήκες αγοράς και επιχειρησιακές προκλήσεις, οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση παλαιών προβλημάτων και έθεσαν τις προϋποθέσεις για τον περαιτέρω μετασηματισμό τους.
Αυτό αναφέρει στη σημερινή, 6 Απριλίου 2020, ανάλυσή της για τον ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η DBRS, τονίζοντας ότι η αποκατεστημένη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων και οι ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκαν για τον μετριασμό του αντίκτυπου των τιτλοποιήσεων NPE, έχουν υποστηρίξει τις κεφαλαιακές βάσεις των τραπεζών, ενώ τα "μαξιλάρια" για τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό υγιή.
Ωστόσο, η δημιουργία κεφαλαίου επηρεάστηκε από αυξημένες χρεώσεις απομείωσης ως αποτέλεσμα του επιδεινούμενου μακροοικονομικού περιβάλλοντος λόγω της πανδημίας COVID-19 και της επίδρασης της εκκαθάρισης των NPE μέσω σημαντικών τιτλοποιήσεων.
dbrs_6-4-21.JPG

Οι ελληνικές τράπεζες στοχεύουν στην περαιτέρω αποφυγή κινδύνων

Ειδικότερα, στην 4σέλιδη ανάλυση με τίτλο "Greek Banks Turn Corner During a Challenging 2020 and Aim for Further De-risking" (Οι ελληνικές τράπεζες περνούν το κάβο κατά τη διάρκεια ενός 2020 γεμάτου προκλήσεων και στοχεύουν σε περαιτέρω de-risking), που σας παρουσιάζει το Bankingnews.gr, η DBRS προειδοποιεί επίσης ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι αρνητικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι εμφανείς, καθώς η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να επιδεινωθεί σε δάνεια που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό μορατόριουμ, παρόλο που οι πρώιμοι δείκτες δείχνουν πιθανώς χαμηλότερη επίπτωση από την αρχικά αναμενόμενη.
Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι ο ρυθμός της οικονομικής ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τη συνεχή ζήτηση των επενδυτών, θα είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των στόχων των τραπεζών.

Η επιτυχής εφαρμογή του Ηρακλή ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω αποφυγή κινδύνων

Οι τέσσερις τράπεζες συνολικά μείωσαν το απόθεμα NPE τους κατά 50% σε ένα έτος σε 33,8 δισ. ευρώ, σε pro-forma βάση, στα τέλη Δεκεμβρίου 2020.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες ανακοίνωσαν πρόσθετα σχέδια για τη διάθεση NPE περίπου 20 δισ. ευρώ, προκειμένου να επιτύχουν μονοψήφια ποσοστά NPE εντός των επόμενων 12-18 μηνών και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους.
Η αναμενόμενη επέκταση του συστήματος προστασίας του ενεργητικού Ηρακλής, το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (η σχετική απόφαση θα ανακοινωθεί στις αρχές Απριλίου), θα πρέπει να υποστηρίξει τις τράπεζες στους στόχους τους.
Η Alpha Bank, η Eurobank και η Πειραιώς ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν το εκτεταμένο σύστημα τιτλοποίησης NPE με περίπου 2 δισ. ευρώ, 3,3 δισ. ευρώ και 11 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.
Οι τράπεζες σκοπεύουν επίσης να προχωρήσουν σε μικρές πωλήσεις NPE, με τα ποσά που ανακοινώθηκαν μέχρι σήμερα να ανέρχονται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ για την Alpha και περίπου 1,5 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς αντίστοιχα.

dbrs_6-4-21b.JPG
Η ζήτηση και η κεφαλαιακή επάρκεια


Η ζήτηση των επενδυτών για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία ήταν μέχρι σήμερα ισχυρή, και λαμβάνοντας υπόψη τις ομαλοποιημένες συνθήκες της αγοράς, η DBRS θεωρεί πιθανό ότι οι τράπεζες θα είναι σε θέση να προβούν σε συναλλαγές με τις πωλήσεις NPE με παρόμοιους όρους όπως ορίζονται στα σχέδιά τους.
Επίσης, τα επίπεδα κεφαλαίου είναι σε θέση να απορροφήσουν τις πρόσθετες διαθέσεις NPE.
Δεδομένου ότι οι τιτλοποιήσεις NPE έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους δείκτες P&L και θα μπορούσαν ακόμη και να οδηγήσουν σε διάβρωση του κεφαλαίου, η DBRS θεωρεί ότι οι τράπεζες έχουν λάβει μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης και επί του παρόντος διατηρούν σε μεγάλο βαθμό υγιή μαξιλάρια για τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.
Συγκεκριμένα, εκτιμά θετικά την αποκατασταθείσα και συνεχιζόμενη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης, καθώς κατά την περίοδο Ιουνίου 2019 έως Μαρτίου 2021, τρεις από τις τράπεζες έχουν προχωρήσει στην έκδοση πέντε ξεχωριστών τίτλων κατηγορίας 2 για ένα συνολικό ποσό 2,3 ευρώ δισ. (Alpha Bank: δύο εκδόσεις 500 εκατ. ευρώ, Εθνική Τράπεζα: 400 εκατ. ευρώ, Πειραιώς: 400 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ).

Ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης

Οι ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης εκτός από την έκδοση χρέους υπήρξαν επίσης ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της κεφαλαιακής βάσης στο πλαίσιο της περαιτέρω μείωσης κινδύνων, αναφέρει η DBRS.
Για παράδειγμα, η Εθνική ανακοίνωσε πρόσφατα μια συμφωνία για την πώληση του 90% της θυγατρικής της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία μαζί με τη συναλλαγή Frontier αναμένεται να προσθέσει περίπου 170 μ.β. στους δείκτες κεφαλαίου της.
Επιπλέον, η Πειραιώς εφαρμόζει επί του παρόντος κεφαλαιουχικές δράσεις ύψους 2,6 δισ. ευρώ.
Σε αυτά περιλαμβάνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου / αρχές Μαΐου, μια πιθανή έκδοση 0,6 δισ. ευρώ μέσα από AT1 και κεφαλαιακές δράσεις 1 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων να έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Συνολικά, οι κεφαλαιουχικές δράσεις της Πειραιώς στοχεύουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης κατά 670 μ.β. τα οποία θα επιτρέψουν στην τράπεζα να απορροφήσει τον αντίκτυπο των πωλήσεων NPE περίπου 20 δισ. ευρώ, και να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τις υπόλοιπες, όσον αφορά την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και την κεφαλαιακής επάρκεια.

Οι απομειώσεις αυξήθηκαν σημαντικά το 2020

Η δημιουργία κεφαλαίου το 2020 επηρεάστηκε από υψηλότερες χρεώσεις απομείωσης ως αποτέλεσμα του επιδεινούμενου μακροοικονομικού περιβάλλοντος λόγω της πανδημίας COVID-19 και της επίδρασης της εκκαθάρισης NPE λόγω των σημαντικών τιτλοποιήσεων.
Ωστόσο, τα ισχυρά έσοδα από συναλλαγές επέτρεψαν στην Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα να απορροφήσουν τις υψηλότερες χρεώσεις απομείωσης και να αναφέρουν κέρδη στην κατώτατη γραμμή.
Οι χρεώσεις απομείωσης της Eurobank σε συνεχή βάση ήταν χαμηλότερες το 2020 σε σύγκριση με το 2019 λόγω της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης «Cairo» 7,5 δισ. ευρώ και της αποσυγκέντρωσης αυτών των δανείων το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η οποία είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερη βάση περιουσιακών στοιχείων, ενώ η τράπεζα ανέφερε ζημία 1,2 δισ. ευρώ λόγω της συναλλαγής «Cairo».

dbrs_6-4-21c.JPG

Θετικό το outlook των εισροών NPEs, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Το outlook των εισροών NPEs είναι θετικό σύμφωνα με την DBRS, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.
Η διαγραφή των δανείων που περιλαμβάνονται στις τιτλοποιήσεις Galaxy (Alpha), Frontier (ΕΤΕ) και Phoenix / Vega (Πειραιώς), μόλις ολοκληρωθούν, θα πρέπει να οδηγήσουν στις τράπεζες σε χαμηλότερα επίπεδα χρεώσεων το 2021.
Ωστόσο, τα δάνεια που εξακολουθούν να υφίστανται ή μέχρι πρόσφατα ήταν υπό μορατόριουμ, εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στους δείκτες κερδοφορίας και την ποιότητα ενεργητικού.
Τα πρώτα στοιχεία από τα περίπου 20 δισ. ευρώ υπό μορατόριουμ δανείων δείχνουν μια δυνητικά χαμηλότερη επίπτωση από την αρχικά αναμενόμενη, με μόνο 2,5 δισ. ευρώ να απομένουν στο καθεστώς.
Ένα σημαντικό μέρος αυτών των δανειοληπτών, στο εύρος 40-60%, έχουν ξαναρχίσει την πλήρη αποπληρωμή, ενώ τα κυβερνητικά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα «Γέφυρα» (9μηνο πρόγραμμα κρατικής επιδότησης δόσης για επιλέξιμα στεγαστικά δάνεια), έχουν περιορίσει την εισροή νέων προβληματικών δανείων.
Ωστόσο, οι τράπεζες εκτιμούν ότι ο δείκτης προεπιλογής αυτών των δανείων είναι περίπου 10-20% και ο ακαθάριστος οργανικός σχηματισμός NPE θα γίνει θετικός το 2021.


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης