Χωρίς κίνδυνο «αθέτησης» δανείων δεκάδες εισηγμένες λόγω εξαιρετικής σχέσης καθαρού δανεισμού προς EBITDA

Χωρίς κίνδυνο «αθέτησης» δανείων δεκάδες εισηγμένες λόγω εξαιρετικής σχέσης καθαρού δανεισμού προς EBITDA
Ποιες εισηγμένες της υψηλής κεφαλαιοποίησης και ποιες της μικρομεσαίας ξεχωρίζουν λόγω χαμηλού δανεισμό σε σύγκριση με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Χωρίς φόβο να αθετήσουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις διαπραγματεύονται δεκάδες εισηγμένες με βάση τα αποτελέσματα του 2018.
Ο καθαρός δανεισμός ως προς τα EBITDA είναι εξαιρετικά χαμηλός και δε δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Βάσει αποτελεσμάτων χρήσης και όπως τα επεξεργάστηκε το τμήμα αναλύσεων και μελετών της Beta ΑΧΕΠΕΥ, πλην των εταιρειών που ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός, δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι υψηλότερα των δανείων, αρκετές εισηγμένες έχουν πολύ υψηλό EBITDA σε σύγκριση με τον συνολικό τραπεζικό δανεισμό τους.
Στην πρώτη θέση είναι η Σαράντης η οποία έχει καθαρό δανεισμός μόλις 13 εκατ. ευρώ και στη χρήση είχε EBITDA 47 εκατ. ευρώ, άρα ο δείκτης net debt/EBITDA είναι στο 0,28%.
Εξαιρετικά χαμηλός και συγκεκριμένα στο 0,37 είναι της Flexopack.
Η μεγάλη απομόχλευση του ισολογισμού που έχει επιτύχει η Motor Oil της δίνει δείκτη μόλις 0,5 αφού τα EBITDA της ήταν στα 494 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός στα 250 εκατ. ευρώ.
Για τον ίδιο λόγο ο ΟΤΕ έχει δείκτη 0,56 αφού τα EBITDA ανήλθαν στα 1,31 δισ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός στα 744 εκατ. ευρώ.
Η Coca Cola εμφάνισε EBITDA λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός της είναι στα 892 εκατ. ευρώ άρα ο δείκτης είναι στις 0,89 φορές.
Ο ΟΠΑΠ με EBITDA 353 εκατ. ευρώ έχει καθαρό δανεισμό 459 εκατ. ευρώ άρα ο δείκτης net debt/EBITDA είναι στις 1,30 φορές.
Η Μυτιληναίος είναι στις 1,38 φορές αφού τα EBITDA ήταν στα 283 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός σημείωσε μεγάλη πτώση στη χρήση διαμορφούμενος στα 390 εκατ. ευρώ από 568 εκατ. ευρώ το 2017.
Στις 1,41 φορές είναι ο καθαρός δανεισμός υψηλότερος των EBITDA για την Ικτίνος.
Από εταιρείες μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων σχέση κάτω από 2 φορές έχουν οι Χαϊδεμένος, Πετρόπουλος, Ελτράκ, Γενική Εμπορίου, Περσεύς, Ίλυδα και Byte.
H Autohellas είχε EBITDA 149 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 287 εκατ. ευρώ (1,93 φορές).
Τα ΕΛΠΕ έχουν καθαρό δανεισμό 2 φορές τα EBITDA, η Fourlis 2,13 φορές, η Space 2,15 φορές και η Paperpack 2,3 φορές.
Τα Πλαστικά Θράκης είναι στις 2,81 φορές παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα.
Η Τιτάν είναι στις 2,97 φορές, και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στις 3,22 φορές.
Στον αντίποδα, η κατάσταση είναι δύσκολη για εταιρείες όπως Επίλεκτος, CPI, Ιντερτέκ που ο δείκτης ξεπερνά τις 135 φορές κυρίως λόγω των χαμηλών EBITDA και φτάνει στις 255 φορές για την περίπτωση της Επίλεκτος.
Η Νηρεύς είναι στις 37 φορές, η Δούρος στις 30, η ΑΝΕΚ στις 17 και η MIG στις 14,8 φορές.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS