Αποζημιώσεις 5,3 εκατ. ευρώ πλήρωσαν 23 ασφαλιστικές από την «Ωκεανίς»

Αποζημιώσεις 5,3 εκατ. ευρώ πλήρωσαν 23 ασφαλιστικές από την «Ωκεανίς»
Στόχος της έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων, που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Αποζημιώσεις ύψους 5,3 εκ ευρώ κατέβαλαν 23 ασφαλιστικές εταιρίες σε 475 ζημιές που υπέστησαν ακίνητα και αυτοκίνητα σε όλη τη χώρα από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις & πλημμύρες) που προκάλεσε το φαινόμενο «Ωκεανίς», που «χτύπησε» στις 23-26 Φεβρουαρίου 2019.
Τα παραπάνω αποτέλεσαν πεδίο έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας στόχος της οποίας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων, που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου αιτίου.
Με βάση την έρευνα τα ακίνητα κατηγοριοποιήθηκαν περαιτέρω σε κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους.

Ασφαλίσεις περιουσίας
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) με συνολική ασφαλισμένη αξία 493 εκατ. ευρώ.
Τα περισσότερα από τα ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (259 εκατ), στην Αττική (ασφαλισμένη αξία 88 εκατ) και στα Χανιά (84 εκατ).
Εξ΄ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 420 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 5,3 εκατ ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 12.5 εκ ευρώ.
Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 4,7 εκατ ευρώ.
Στατιστικά οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος συνέβησαν στην Αττική (38,8%), Χανιά (26,4%) και στην ΠΕ Ρεθύμνου (19,5%).

Ασφαλίσεις αυτοκινήτων
Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 55 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 48.000 ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 879 ευρώ.
Οι συνολικές αποζημιώσεις μετά από τις απαλλαγές φθάνουν τα 45.000 ευρώ.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS