Η κυβέρνηση καταθέτει τροπολογία - πλαίσιο για την προστασία της Α΄ κατοικίας 26 ή 27 Μαρτίου - Οι θεσμοί διαφωνούν ριζικά με τους υποστηρικτικούς νόμους

Η κυβέρνηση καταθέτει τροπολογία - πλαίσιο για την προστασία της Α΄ κατοικίας 26 ή 27 Μαρτίου - Οι θεσμοί διαφωνούν ριζικά με τους υποστηρικτικούς νόμους
Οι θεσμοί δεν διαφωνούν με τους όρους του νέου νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά με τους υποστηρικτικούς νόμους
(upd5) Σήμερα 26 ή αύριο 27 Μαρτίου θα καταθέσει η κυβέρνηση τροπολογία - πλαίσιο νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ωστόσο θεσμοί, ΕΚΤ διαφωνούν όχι με την ουσία του νόμου αλλά με συπληρωματικούς νόμους που συνδέονται με την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Υπάρχει κίνδυνος να κατατεθεί ένας νόμος, να ψηφιστεί εν προκειμένω αλλά στην ουσία να μην μπορεί να εφαρμοστεί ενώ θεσμοί και ΕΚΤ να διατυπώσουν σοβαρές επιφυλάξεις.
Το βασικό πρόβλημα με τον νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας δεν είναι ο ίδιος ο νόμος αλλά στο προβληματικό υποστηρικτικό πλαίσιο, π.χ. δευτερεύοντες νόμοι που σχετίζονται με την προστασία πρώτης κατοικίας
Υπάρχει κίνδυνος η κυβέρνηση να καταθέσει νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας… με στόχο να εκταμιεύσει τα 940 εκατ από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ (ANFAs) αλλά ο νόμος αυτός να μην εγκριθεί επί της ουσίας από τους αρμόδιους θεσμούς την ΕΚΤ αλλά και τις Βρυξέλλες.
Ορισμένοι υποθέτουν ότι μετά το veto της Γερμανίας να εξοφλήσει συνολικά η Ελλάδα τα δάνεια προς το ΔΝΤ ύψους 9,7 δισεκ. ευρώ έχει αλλάξει η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης.
Όμως ακόμη και η μερική εξόφληση του ΔΝΤ π.χ. από τα 9,7 δισεκ. να μειωθούν στα 5 δισεκ. δηλαδή να αποπληρωθούν 4,7 δισεκ. ευρώ απαιτείται και η ομόφωνη γνώμη του ESM ώστε να άρει την ρήτρα ισόποσης αποπληρωμής και των δικών της δανείων.
Στην νομική ορολογία και στις συμβάσεις που έχει υπογράψει με τα μνημόνια η Ελλάδα υπάρχει ο όρος «seniority» επί των πληρωμών.
Το seniority σχετίζεται με την προτεραιότητα πληρωμής.
Τόσο τα δάνεια του ΔΝΤ όσο και του ΕSM έχουν seniority δηλαδή ρήτρα προτεραιότητας στην αποπληρωμή, οπότε ακόμη και η μερική εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ πρέπει να εγκριθεί και από τον ESM ώστε να άρει την ρήτρα ισόποσης αποπληρωμής.

Τι συμβαίνει με τον νόμο προστασίας της πρώτης κατοικίας;

Δεν έχει επέλθει ακόμη συμφωνία μεταξύ των θεσμών και της κυβέρνησης για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη ή νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας καθώς δεν έχουν γεφυρωθεί οι διαφορές που δεν εστιάζονται στα όρια των καταθέσεων ή των ακινήτων, δηλαδή στις βασικές παραδοχές του νόμου, αλλά στο προβληματικό υποστηρικτικό πλαίσιο, π.χ. δευτερεύοντες νόμοι που σχετίζονται με την προστασία πρώτης κατοικίας.
Οι δανειστές δεν διαφωνούν με τις παραδοχές του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά με τους συνοδευτικούς νόμους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον νέο διάδοχο νόμο Κατσέλη.
Όπως έχει τονιστεί τα εμπόδια δεν σχετίζονται με κριτήρια, περιουσιακά στοιχεία ή εισοδηματικά κριτήρια, δεν σχετίζονται με τα όρια των εμπορικών τιμών για την πρώτη κατοικία δηλαδή με τις παραμέτρους του νέου νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά
1)Οι δανειστές ξεκαθαρίζουν ότι δεν δέχονται την αναστολή των πλειστηριασμών
2)Οι δανειστές ξεκαθαρίζουν ότι δεν δέχονται αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
3)Το σημαντικότερο οι δανειστές θεωρούν ότι οι δευτερογενείς ή συμπληρωματικοί νόμοι είτε αναιρούν, είτε εμποδίζουν να εφαρμοστεί ορθά ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Η βασική ανησυχία των θεσμών είναι ότι πολλοί νόμοι, όπως το πτωχευτικό δίκαιο, το πλαίσιο για τους δανειολήπτες που έχει καθορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα, δεν λειτουργούν υποστηρικτικά στο νέο πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας και επί του θέματος αυτού οι δανειστές εκφράζουν σοβαρότατες επιφυλάξεις.
Μάλιστα τραπεζική πηγή αναφέρει ότι περισσότερη σημασία δίνουν σε αυτό, παρά σε παραμέτρους όπως το ύψος των καταθέσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της κυβέρνησης αλλά και των θεσμών ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα περιλαμβάνει σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο bankingnews από τις Βρυξέλλες.

- 130.000 ευρώ εμπορική αξία ακινήτου φυσικού προσώπου
- 250.000 ευρώ αντικειμενική αξία ακινήτου,
- 175.000 ευρώ η αντικειμενική αξία των ακινήτων που αποτελούν εγγύηση για επιχειρηματικά δάνεια,
- 15.000 ευρώ το μέγιστο των καταθέσεων του οφειλέτη,
- 80.000 ευρώ (από αρχική πρόταση 50.000 ευρώ), αξία ακινήτων πέραν της α’ κατοικίας για οφειλή δανείου πάνω από 20.000 ευρώ.
- 9,8 με 10 δισ. ευρώ από αρχική εκτίμηση 11 δισ. ευρώ δανείων θα είναι η περίμετρος που θα ενταχθούν στον νέο νόμο Κατσέλη
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS