Εφορία: Μας πήρε 19 δισ. στο α΄ 6μηνο και της χρωστάμε άλλα 28 δισ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο 2018!

Εφορία: Μας πήρε 19 δισ. στο α΄ 6μηνο και της χρωστάμε άλλα 28 δισ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο 2018!
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί για εισπράξεις 48 δισ. ετησίως
Φόρους 28 δισ. καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι στο δεύτερο εξάμηνο του 2018.
Οι φόροι αυτοί είναι αυξημένοι κατά 50% σε σχέση με τους έξι πρώτους μήνες όπου νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις κατέβαλαν συνολικά στην εφορία 19 δισ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή στην μεγάλη δεξαμενή με τα ληξιπρόθεσμα χρέη κατέληξε τον Ιούλιο ποσό 300 εκατ. ευρώ από την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 30% του ποσού της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που έληξε τον ίδιο μήνα και αντιστοιχούσε σε περίπου 1 δισ.  ευρώ. Οι φορολογούμενοι εξόφλησαν τα 690 εκατ. ευρώ από τον φόρο στο εισόδημα που τους είχε βεβαιωθεί που σημαίνει ότι 3 στα 10 ευρώ έμειναν απλήρωτα.
Όλα αυτά συνέβησαν στην καρδιά του καλοκαιριού που ο προϋπολογισμός έχει ανάγκη από έσοδα εξαιτίας του στόχου για πλεόνασμα 3,5% που έχει φέτος.
Το πιο σημαντικό είναι ότι τον Ιούλιο προστέθηκαν στο συνολικό αριθμό των πολιτών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση άλλα 206.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2018 τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 5,57 δισ. ευρώ στα οποία αν προστεθούν και οι παλιές οφειλές τότε το «φέσι» προς το δημόσιο ξεπερνά τα 101,7 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Α.Α.Δ.Ε.:

- Τον Ιούλιο έπρεπε να καταβληθεί στο Δημόσιο ποσό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων συνολικού ύψους 993,46 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σχεδόν εξ' ολοκλήρου στην πρώτη δόση των οφειλών φόρου εισοδήματος που προέκυψαν από την εκκαθάριση των χρεωστικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2017. Από το ποσό αυτό όμως καταβλήθηκαν τελικά 690,66 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 69,52%. Τα υπόλοιπα 302,80 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 30,48% έμεινα απλήρωτα και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα. Εκτός από τον φόρο εισοδήματος, τον φετινό Ιούλιο έμεινε απλήρωτος και ΦΠΑ συνολικού ύψους 176,24 εκατ. ευρώ (το συνολικό οφειλόμενο ποσό ήταν 1.223,54 εκατ. ευρώ και το ποσό που τελικά καταβλήθηκε ανήλθε σε 1.047,30 εκατ. ευρώ.

- Οι φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση αυξήθηκαν κατά 206.212 εντός του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 3.933.628 άτομα στο τέλος Ιουλίου από 3.727.416 στο τέλος Ιουνίου.

- Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων αυξήθηκαν τον Ιούλιο στα 101,704 δισ. ευρώ, από 101,359 δισ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί τον Ιούνιο.

- Από τα 101,704 δισ. ευρώ του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, τα 5,569 δισ. ευρώ είναι νέες οφειλές που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέσα στο πρώτο επτάμηνο του 2018. Μόνο τον Ιούλιο οι νέες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ανήλθαν σε 377 εκατ. ευρώ. Επίσης, από τα 101,704 δισ. ευρώ του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρεών, τα 16,493 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,22%, είναι χρέη ανεπίδεκτα είσπραξης, δηλαδή είναι αδύνατο να εισπραχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα υπόλοιπα 85,211 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπράξιμα!

- Οι φορολογικές αρχές επέβαλαν τον φετινό Ιούλιο μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία σε 6.073 φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Δηλαδή κάθε εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου επιβάλλονταν, κατά μέσο όρο, κατασχέσεις σε βάρος 276 φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις φορολογικές αρχές.

- Συνολικά, ο αριθμός των φορολογούμενων στους οποίους έχουν επιβληθεί κατασχέσεις διαμορφώθηκε τον Ιούλιο σε 1.143.308 από 1.137.235 τον Ιούνιο. Οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος άλλων 599.595 οφειλετών του Δημοσίου, κάτι το οποίο θα γίνει σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν από την άλλη ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή…
Οι εισπράξεις από τους φόρους το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 19,1 δισ. ευρώ μαζί με αυτά που συγκέντρωσε ο ελεγκτικός μηχανισμός από ρυθμίσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και ανέρχονται σε 3,1 δισ. ευρώ.
Στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 θα πρέπει να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία άλλα 28,6 δισ. ευρώ (+48% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο) για να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος για εισπράξεις 48 δισ. ευρώ από τους φόρους σε εισόδημα, περιουσία και ειδικούς φόρους κατανάλωσης.    

Αναλυτικότερα στο δεύτερο εξάμηνο πρέπει να εισπραχθούν τα εξής ποσά:

1. 15 δισ. ευρώ από την άμεση φορολογία.

2. 14,3 δισ. ευρώ από τους έμμεσους φόρους.  

3. 9,3 δισ. ευρώ τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

4. 2,8 δισ. ευρώ από την φορολόγηση των ακινήτων.  

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS