Δραγασάκης: Η αναπτυξιακή στρατηγική είναι η αφετηρία για να σχεδιάσουμε την Ελλάδα του 2030

Δραγασάκης: Η αναπτυξιακή στρατηγική είναι η αφετηρία για να σχεδιάσουμε την Ελλάδα του 2030
Με το σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής καλύπτεται ένα χρόνιο έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο κ. Δραγασάκης
Στους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής για τη μετά το μνημόνιο εποχή εστίασε στην ομιλία του στο σημερινό (21/5) Υπουργικό Συμβούλιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκης.
Παράλληλα ο κ. Δραγασάκης τόνισε ότι η με την αναπτυξιακή στρατηγική καλύπτεται ένα χρόνιο έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας και τόνισε ότι αποτελεί προϊόν και της διαβούλευσης –η οποία θα συνεχιστεί- που είχε η κυβέρνηση με όλους τους φορείς μέσω των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων.
Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη «η Αναπτυξιακή Στρατηγική καλύπτει ένα διαχρονικό έλλειμμα,  καθώς η ανάγκη για μια συγκροτημένη αναπτυξιακή στρατηγική υπήρχε και πριν από την κρίση.
Μετά την κρίση και τη καταστροφή ή την απαξίωση μεγάλου μέρους του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, τη μαζική ανεργία και το κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, η ανάγκη για ένα σχέδιο ολιστικής ανάπτυξης έγινε ακόμη πιο επιτακτική.
Όμως, παρότι υπήρξαν διάφορες μελέτες και κείμενα, σήμερα είναι η  πρώτη φορά που διαθέτουμε  ένα κείμενο αναπτυξιακής στρατηγικής με τη μορφή μιας εφαρμόσιμης κυβερνητικής πολιτικής.  
Το συγκεκριμένο κείμενο  συμπυκνώνει μια μεγάλη προσπάθεια τριών ετών, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε συστηματική επεξεργασία, ευρύς διάλογος και πλουραλιστική διαβούλευση, με αποκορύφωμα τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια.
Η διαβούλευση αυτή μάλιστα θα συνεχιστεί  μέσα από θεσμικά όργανα και άλλες μορφές, με στόχο το μετασχηματισμό της σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης και μέτρα πολιτικής».
Προσέθεσε ακόμη ότι το τρέχον σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής που εγκρίθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο:  

- Αξιοποιεί τα συμπεράσματα των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων
- Ενσωματώνει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
- Υιοθετεί και θέτει σε προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις, ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση των επενδύσεων και την αναβάθμιση της χώρας σε όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας
- Μετάβαση από την άναρχη,  αποσπασματική και άνιση  ανάπτυξη, στην ολιστική, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη
- Συνδυασμός οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής διάσταση της ανάπτυξης
- Έμφαση στην ενδογένεια και διασυνδεσιμότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας

«Η Αναπτυξιακή Στρατηγική λοιπόν δεν είναι κάτι «αφηρημένο», αλλά ένας ολοκληρωμένος και συνεκτικός «οδικός χάρτης» της ανάπτυξης, συγκροτούμενος από επιμέρους συγκεκριμένα σχέδια και συγκεκριμένες δράσεις, που μπορούν να αποτελέσουν στέρεη βάση ευρύτερων συγκλίσεων και συναινέσεων.
Η Αναπτυξιακή Στρατηγική σε συνδυασμό με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2019-2022 συνιστούν δύο βασικά εργαλεία και δυο σταθερές  που μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε το μέλλον για τα επόμενα χρόνια.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Αναπτυξιακή Στρατηγική δεν είναι το τέλος, αλλά η αφετηρία για να σχεδιάσουμε την Ελλάδα του 2030, που θα καθιστά τη χώρα κέντρο της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης. Κέντρο όχι μόνο οικονομικής, αλλά και κοινωνικής καινοτομίας. Πόλο σταθερότητας και ειρήνης ένα τόπο φιλόξενο,  δημιουργικής συνύπαρξης και διαλόγου διαφορετικών  πολιτισμικών  και θρησκευτικών αναφορών», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Όσο για τον μηχανισμό υλοποίησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής αυτός θα λάβει χώρα ως εξής: .

- Πολιτική επιτροπή υπό την ευθύνη του πρωθυπουργού → πλαίσιο ενδοκυβερνητικής συνεννόησης
- Στοχοθεσία και έλεγχος υλοποίησης → Γραμματεία Συντονισμού
- Συντακτική επιτροπή
- Επιστημονικό Συμβούλιο
- Διαδικασίες διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS