Η Γαλλία "καλύπτει" την κυπριακή ΑΟΖ

Η Γαλλία
Η νέα αναβαθμισμένη αμυντική συμφωνία Κύπρου - Γαλλίας.
Σήμερα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρία των βουλευτών με την Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ώστε να υπάρξει επισταμένη ενημέρωση από τους εκπροσώπους των Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών, αναφορικά με την επικαιροποίηση της συμφωνίας που καλείται να κυρώσει η Ολομέλεια της κυπριακής Βουλής, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας για συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.
Αρχικώς το κυρωτικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 20/2/2018 ως απόρρητο, καθώς η Βουλή καλείται να θέσει σε εφαρμογή την συγκεκριμένη συμφωνία η οποία υπογράφηκε στις 4/4/2017 στο Παρίσι μεταξύ των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών, Χριστόφορου Φωκαΐδη και Jean Yves Lentrians.
Εν προκειμένω, ουσιαστικά, δεν γίνεται λόγος για μια νέα συμφωνία, αλλά επικαιροποίηση και αναβάθμιση της υφισταμένης συμφωνίας, η οποία είχε υπογραφεί στις 28/2/2007 από τον τότε υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Λιλλήκα και την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Michelle Aliaut-Mari.
Η συγκεκριμένη συμφωνία ήταν διάρκειας 10 ετών με προαίρεση ανανέωσης για ακόμα 10 χρόνια. Η υφιστάμενη συμφωνία πρόκειται ωστόσο με νέες προβλέψεις να αναβαθμιστεί κατακόρυφα, καθώς επεκτείνεται σε νέους τομείς συνεργασίας, όπως είναι η ενεργειακή και θαλάσσια ασφάλεια, η πειρατεία/αντιπειρατεία, η έγκαιρη προειδοποίηση και διαχείριση κρίσεων, καθώς και η τρομοκρατία/αντιτρομοκρατία.

Σημαντικά ωφέλη για Κύπρο - Γαλλία

Η επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης αμυντικής συμφωνίας Κύπρου-Γαλλίας έρχεται σε μια περίοδο μεγάλω εντάσεων και προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, όπου η τουρκική πλευρά ουσιαστικά δρα ως πειρατής παρεμποδίζοντας την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων  της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ καταστρατηγεί και το διεθνές ναυτικό δίκαιο.
Παράλληλα, όμως, τα οφέλη είναι μεγάλα και για την Γαλλική Δημοκρατία, καθώς οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ήδη αποκτήσει και ενισχύουν πλέον έτι περαιτέρω την μόνιμη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, καθώς μπορούν να χρησιμοποιούν, οποιαδήποτε στιγμή, στρατιωτικά λιμάνια και αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο του Μιχάλη Χατζηστυλιανού για την εφημερίδα "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ", η συμφωνία για αμυντική συνεργασία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας προβλέπει την ανάπτυξη μιας στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας στους παρακάτω τομείς:

- Έρευνες στρατιωτικού, επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα.
- Ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα στρατιωτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και τεχνικής ανάπτυξης.
- Τομείς εξοπλισμών και αμυντικής τεχνολογίας και ειδικότερα ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε θέματα αμυντικών εξοπλισμών, υποστήριξη και προώθηση των εταίρων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα και μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων προμήθειας που συμφωνήθηκαν.
- Εκπαίδευση προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων των δύο μερών στις στρατιωτικές σχολές.
- Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σε θέματα στρατιωτικής δικαιοσύνης, διεθνούς νομοθεσίας, προστασίας της υγείας του στρατιωτικού προσωπικού και του περιβάλλοντος κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων.
- Οργάνωση αμοιβαίων επισκέψεων στο πλαίσιο ανθρωπιστικών, πολιτιστικών, παιδαγωγικών, στρατιωτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και επιδείξεων στρατιωτικού υλικού και στρατιωτικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
- Ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων καθώς και πραγματοποίηση ασκήσεων και συμμετοχή σε επιχειρήσεις στον τομέα Έρευνας και Διάσωσης.
- Εκπαίδευση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, της ασφάλειας στη θάλασσα, της έγκαιρης προειδοποίησης, της εκκένωσης πολιτών και της διαχείρισης κρίσεων. Οι απειλές και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν ειδικότερα την τρομοκρατία, την πειρατεία, τις επιμέρους εχθροπραξίες καθώς επίσης και τις φυσικές και βιομηχανικές καταστροφές.
- Ανάπτυξη συνεργασίας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και ιδιαίτερα σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης, εξοπλισμών και μεταφοράς δυνάμεων σε περίπτωση στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε.
- Παροχή επιχειρησιακών διευκολύνσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε ένοπλες δυνάμεις.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS