Σταματά την αξιολόγηση της Τουρκίας η DBRS

Σταματά την αξιολόγηση της Τουρκίας η DBRS
Ποιες βαθμολογίες πρόκειται να αποσυρθούν
Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS ανακοίνωσε ότι θα διακόψει και θα αποσύρει τις αξιολογήσεις της Τουρκίας μετά από περίοδο αναμονής 30 ημερών.
Οι βαθμολογίες της Τουρκικής Δημοκρατίας που πρόκειται να αποσυρθούν αναφέρονται παρακάτω:
Μακροπρόθεσμο τοπικό νόμισμα - Βαθμολογία εκδότη, βαθμολογία BBB (χαμηλή), Αρνητικό outlook
Μακροπρόθεσμο Ξένο Νόμισμα - Βαθμολογία Εκδότη, βαθμολογία ΒΒ (υψηλή), Αρνητικό outlook
Βραχυπρόθεσμο τοπικό νόμισμα - Αξιολόγηση Εκδότη, ονομαστική R-2 (μεσαία), Αρνητικό outlook
Βραχυπρόθεσμο ξένο νόμισμα - Αξιολόγηση Εκδότη, ονομαστική R-3, Αρνητικό outlook

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS